Život a bytie

Aj tá najradikálnejšie rozmýšľajúca myseľ už iste si našiel čas, aby sa zamyslel nad absolútnym panovaním ľudstva. Je nepravdepodobné, aby niekto dospel k záveru, že človek je „vrchol“ pyramídy a preto nikto a nič nad ním nie je. Zvlášť keď videl, že aké veľké škody je schopný človek páchať na sebe a vo svojom okolí. Z toho vyplýva aj to, že človeka nie je možné nechať osamote, lebo skôr či neskôr úplne zničí svoje prostredie a tým aj sám seba. Je zrejmé, že musí existovať nejaká vyššia inteligencia, ktorá vytvorila, zabezpečuje a kontroluje poriadok, lebo je nepredstaviteľné, že tento poriadok vznikol náhodne iba tak, sám od seba. Ako vieme, náhoda môže vytvoriť iba chaos. Nakoľko tento poriadok funguje už tisícročia, musí byť inteligentného pôvodu. Túto tvorivú inteligenciu každý môže nazvať Bohom, Stvoriteľom alebo iným menom, je isté, že o jej existencii nemôže byť žiadna pochybnosť.

Aj vesmír sa riadi podľa zákonov a zákonitostí tejto inteligencie. Kto je schopný sa prispôsobiť k základným pravidlám vesmíru, oveľa dynamickejšie sa môže posúvať na svojej –nie vždy ľahkej- ceste vývoja. Môžeme vidieť, že ľudia v západných kultúrach majú nedostatočné sebapoznanie, v dôsledku chýbajúcej viery a mylných predstáv o Boha.

Boh nie je človek, ale je samotná univerzálna, všeobecná energia! Táto univerzálna energia môže mať nekonečné množstvo formy podôb. Obraz, ktorý sme vytvorili o Bohu, ako fúzatý starý pán, je iba jeden z jeho nespočetného množstva prejavenia sa. On je ten, ktorý jednoducho JE, a nevznikol z ničoho. On je prvý a posledný diel, On je alfou a On je omegou.

Keď začneme premýšľať o našej existencii, a začíname od samých seba, pomaly viem postaviť pyramídu. Ako napredujeme stále vyššie a vyššie a nemeníme otázku „ To je z čoho?“, dostaneme sa na vrchol našej pyramídy k Jednému, čo už nevieme analyzovať, jednoducho iba JE. Toto JEDNO jednoducho iba JE. Nemôžeme spochybňovať vrchol našej pyramídy. Každý mu môže dať meno, aké je najbližšie k nemu. Meno nemení fakt. Pre nás podľa našej viery : On je pre nás jediný živý pravdivý Boh. Podľa nášho názoru ľudia iba vtedy neveria v Boha, keď veria klamstvu, ktoré môžu uctievať ako boha.

Aj my ľudia sme prejavenia špeciálnej energie Boha. Z toho vyplýva aj to, že všetci sme súčasťou Boha, a Boh je našou súčasťou. Právom môžeme povedať, že Boh je v nás a je okolo nás súčasne. Božská časť, ktorá je v nás sa skladá z dvoch častí. Jednak je to naša nesmrteľná časť Duša, ktorá vytvorila a živí telo, a druhá je naša smrteľná časť, naše fyzické telo. Boh žije v každom človeku, ale nie každý človek žije v Boha. A to je príčinou ľudského utrpenia.

Ako všetko univerzálne, ktoré sa prejaví z JEDNÉHO nedeliteľného, na istej úrovni sa dá rozdeliť na protiklady. Tieto protiklady sú ešte v nedelenej forme v Pôvode, ale hneď v prvom delení sa objaví pozitívna a negatívna polarita, biele a čierne, svetlo a tieň, nesmrteľné a smrteľné, večné a pominuteľné, atď. Nevyhnutnou časťou týchto prejavov je rovnováha. Samotné protiklady tvoria rovnováhu.

Stále všetko je vo večnom pohybe. Je to pravda na všetky roviny a úrovne, jedine rýchlosť pohybu je premenné. Nakoľko všetko stále musí byť v pohybe, nemôžeme dvakrát zažiť ten istý moment. Rozmýšľajme, akú moc má „tu a teraz“? Kým nás trápi minulosť, premeškáme (ani si nevšimneme) prítomnosť! Vo veciach, ktoré máme k dispozícii v teraz, do určitej miere máme aj budúcnosť, nakoľko prítomnosť je súčasťou našej budúcnosti. Takže my ľudia na istej úrovni a do istej hranice a mieri, môžeme ovplyvniť svoju budúcnosť. Rozsah a hĺbka tohto vplyvu závisí iba od nás! Na záver: Nič nemôže zastaviť to, čomu už prišiel čas.

„Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého!“

Vesmír môžeme rozdeliť celkom na 49 sektorov ( rezonančné pásma alebo dimenzie). Z toho 40 pásiem je neorganické, 7+1 pásiem je organického pôvodu, a zostávajúci jeden pás je takzvaný Pôvod, čo obsahuje a zahŕňa všetko, zoskupenie energií ktoré hýbu všetkým, takzvaná Prasila. Prasila je hromada energie, ktorá sa skladá z rozdelenej vnútornej a nerozdeliteľnej vonkajšej časti.

My ľudia existujeme v sektore +1, ktorá nasleduje po siedmych sektoroch, ale aj tu iba v určitej časti. Nakoľko tento sektor je iba z nás, človek tvorí len časť tohto pásma. V tomto pásme sú aj ďalšie bytosti, ktoré vnímame, napr. zvieratá a rastliny. Ak tento sektor si predstavujeme ako strom, ktorý má sladké ovocie, tak ďalších sedem organických sektorov by sme nazvali stromom s kyslím ovocím. Podľa nášho výkladu tieto pásma sú úzko spojené s našimi siedmymi čakrami, sektormi našej duše. Fyzické telo ale má svoj špeciálny zdroj energie, ktorý je v aure okolo pupka. Túto čakru nemôžeme domýliť s bežne nazvanou čakrou pupka. Dve čakry pupku – okrem ich funkcií- majú aj rôzne rezonancie.