Stravovanie

V médiách môžeme stretnúť s rôznymi „múdrymi“, vedecky vykonštruovanými a preto vyhlásenými za odborné a zároveň jedinými „pravdivými“ názormi ohľadne odporúčaných stravovacích návykov ľudí. Presnejšie o tom, či je človek všežravý, bylinožravý alebo mäsožravý. Tieto vedecké postoje „prirodzene“ priamo oponujú, lebo hlásateľov týchto vedeckých výsledkov vedú odlišné záujmy.

Myslíme si, že aj v tejto téme – ako v každej inej – si môžeme získať adekvátne skúsenosti, môžeme pochopiť súvislosti a vyvodiť konzekvencie, ak budeme pozorovať „fungovanie“ prírody. Preskúmajme, ako sa správajú rôzne zvieratá .

Začnime s mäsožravcami! Majú obrovskú telesnú silu a vynikajú svojou rýchlosťou ( lev, gepard, panter, vlk, líška, atď). Prakticky sú schopné skoliť iné zvieratá, ktoré sú niekoľko krát ťažší, než oni samy. Unavia sa prekvapivo rýchlo. Keď z dajakého dôvodu sa im nepodarí prvý útok na korisť, ostanú hladné, nakoľko mäsožravce nie sú schopný bežať „dlhé trate“. Podľa horeuvedených by sme mohli skonštatovať, že mäsožravce majú síce veľkú telesnú silu, ale zároveň aj podstatne menšiu výdrž.

Bylinožravce ( bivoľ, pakôň, zebra, kôň, atď)majú menšiu telesnú silu a rýchlosť, ale tieto svoje schopnosti dokážu udržať neuveriteľne dlho, podávajú rovnomerný výkon. Myslime napr. na koňa! Je jedno, či vezie (sedlo) alebo ťahá(voz) náklad, je schopný to robiť celý deň. Môžeme z horeuvedených posúdiť, že v danom prípade je pre človeka sympatickejšie byť bylinožravcom ako mäsožravcom ?!

Medzi všežravcami sú najznámejšie vlastnosti medveďa grizly (kodiak). Kvôli jeho nemerateľnej sile a ešte väčšej výdrže, na jeho životnom priestore prakticky nemá protivníka, a je schopný denne aj 50-70 míľ  „preklusať“. Kvôli tomu, že je všežravec, je schopný prežiť všade za všetkých okolností, na jeho „jedálnom lístku“ sú korene, bobule, hmyz, všetky druhy zvierat, aj ryby (losos). Vôbec sa nemusia hanbiť ani opice. Oproti malej telesnej váhe majú neuveriteľne veľkú silu, a skoro nekonečnú výdrž. Je z horeuvedených pravda, že pre človeka práve tento spôsob stravovania je správny?!

Premyslime si naše doterajšie skúsenosti! V každom uvedenom prípade sme si mohli nájsť niečo sympatické, niečo „pre nás“! Nezabudnime ale, že vyššie uvedené nie preto boli napísané, aby slúžili nám, ako príklady, ktoré máme sledovať, ale z toho dôvodu, aby poukázali na následky rôznych spôsobov stravovanie v prírode. Nech je hocijako sympatické napr. pre leva schopnosti v dôsledku všežravosti, nikdy nebude kvôli tomu pásť alebo jesť chrobáky. Je to mäsožravec so všetkými prednosťami a nedostatkami, a tým aj ostane. „Vie“, že svoj „tieň“ ani on nemôže prekročiť. Ale už je na čase, aby sme sa zaoberali s človekom!

Podľa našich poznatkov, kvôli vlastnostiam Raja, Pán nestvoril človeka ako bylinožravca, ale aby jedol ovocie a semiačka.

„(1 Mojž. 1,29)  Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom“.

Odo dňa, keď človeka vyhnali z Raja a dostal sa na planétu Zem až do dnes, stalo sa pár vecí – ako napr. potopa -, ktoré v základoch zmenili stravovacie návyky človeka . Predovšetkým ako smerodajné nech stojí pred nami jednoznačné pred Potopné –odvtedy nezmenené-  „odporúčanie“ nášho Pána :

Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci.

„(1 Moj 9,2)Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, na všetky morské ryby; sú vám dané do rúk.

( 1 Moj 9,3)Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všetko.“

Myslíme si, že horeuvedné odporúčanie jednoznačne môže určiť, kde patrí človek v oblasti stravovania! Bez ohľadu na to, pozrime sa na zvyky a možnosti v nasledujúcich obdobiach.

Človek- podľa svojej povahy – je spoločenský tvor, preto by si rád vybral svojich spoločníkov. Ako výsledok tohto výberu – a hlavne zásahmi nášho Pána, viď napr. Babylon (1 Moj 11,1 – 11,9)-sa vytvorili skupiny – inak: kmene, neskôr klany – ktoré nezávisle od seba si vytvorili svoje miestne zvyky, v rámci nich stravovacie zvyklosti – pravidlá – , ktoré samozrejme úzko súviseli s ich každodenným životom, hlavne s možnosťami každodenného života. Napr. so životom lovcov úzko súvisel podávanie mäsa, ako hlavné jedlo. Ľudia, ktorí obrábali pôdu, uprednostnili jedlá rastlinného pôvodu, a nomádi prakticky sa stali všežravcami, nakoľko jedli aj mäso svojich zvierat, jedli ich produkty (vajcia, mliečne výrobky), alebo aj ovocie, ktoré našli v prírode. Samozrejme, pre spoločnú všežravú minulosť, aj tu sa našli prekrytia, ale tak je to v poriadku. Vyznávači materialistického svetonázoru  a darwinizmu  ihneď by protestovali pri čítaní tejto úvahy: „Človek je od základov bylinožravec! Dokazuje to jeho chrup, úplne chýbajú výrazné očné zuby určené na trhanie mäsa!“

Nezaškodí malá diskusia o tomto tvrdení! Je pravda, že z chrupu človeka chýbajú tesáky na trhanie mäsa, ne nie je možné popierať, že terajšie očné zuby na tom istom mieste v chrupe, veľmi sa podobajú na tie pôvodné. Nie? Ďalej nezabudnime, že človek, keď už sa stal naozaj človekom, mäso nezískal svojimi zubami, ale pomocou rôznych nástrojov(zbraní), čiže tesáky nepotreboval.  Keď už je človek naozaj človekom, neje mäso iba tak, surové. Keď predsa, tak už má také prostriedky( napr. nôž), ktoré použije, a  preto nepotrebuje ostré očné zuby. Človek väčšinou uvarí alebo upečie mäso pred tým, ako zje, preto  vôbec nepotrebuje tesáky! Nakoniec nebolo by na škodu aby vyznávači dawinizmu trochu porozmýšľali:  tvrdia, že opice a ľudia mali spoločného predka. Zoberme teda šimpanza, vedci totiž tvrdia, že ich genetický kmeň je v 98 % zhodný s genetickým kneňom človeka. Ak skúmame správanie a život šimpanzov a pozrieme si pár prírodopisných filmov v tejto téme tak zistíme, že tieto opice priamo milujú všetky druhy mäsa, a vo voľnej prírode praktizujú dokonale  organizované, úspešné lovy, aj proti vlastnému druhu. Predpokladajme, že nevedia (nečítali o drawinizme), že nemohli by to robiť, nemajú tesáky, a podľa darwinizmu sú bylinožravce, preto nič také robiť nemôžu!

Napriek tomu všetkému nech si nikto nemyslí, že sme zástancami a hlásateľmi konzumácie mäsa  alebo bezmäsitej stravy ako jediný spôsob správneho stravovania. Našim úmyslom, je, aby sme poukázali na niektoré nesúlady, a po uvedení pár  nápadov v stravovaní spravili život našich čitateľov zdravším. Ale vráťme sa k našej pôvodnej téme!

Potom, ako sa takto vytvorili jednotlivé skupiny ľudí, bez spoločného jazyka (Babylon) nie veľmi sa mohli medzi sebou miešať, v dôsledku ich vzďaľovania , vytvorili sa iné typy ľudí, ktorí sa líšili –okrem rozličnosti jazyka – predovšetkým v spôsobe stravovania. Dnes u ž vieme, že okrem rozličného spôsobu stravovania , vytvoril sa ešte jeden veľmi dôležitý rozdiel, ktorý jednoznačne určoval spoločenstvo, a to bola krvná skupina. Ešte aj dnes môžeme pozorovať, štatisticky je jednoducho dokázateľné (podľa údajov transfúznych staníc), že v niektorých menších – viac uzavretých – spoločenstvách s väčšou pravdepodobnosťou nájdeme ľudí s rovnakou krvnou skupinou. Ak súhlasíme, že spoločenstvo a jeho spôsob života má vplyv na krvnú skupinu jeho členov , musíme prijať aj to, že z krvnej skupiny je možné vydedukovať, čiže určiť, ako má ten jednotlivec žiť, v rámci toho navrhnúť stravovacie návyky, ktoré by mal sledovať v záujme svojho zdravia.

Odporúčané stravovanie:

 1. Podľa krvnej skupiny
 2. Obnovenie fyzického tela
 3. Zmena životného štýlu
 4. Odporúčané jedlá

Podľa krvnej skupiny

Podstata tohto  odporúčaného stravovania je, že správne zloženie potravy závisí od krvnej skupiny dotyčného.  Krvná skupina( A,B,0,AB) je určená antigénmi na povrchu červených krviniek. Antigény fungujú ako varovný systém ,charakteristický pre jedinca. Väčšinu, pre organizmus cudziu látku – cudzí antigén – imunitný systém rozozná, snaží sa vylúčiť- toto je jedna z úloh imunitného systému -, problémy sú kvôli niekoľko percentám, ktoré v organizme ostanú. Sem patria molekuly niektorých potravín, ktoré  danej krvnej skupine nevyhovujú, lektíny.

Na základe týchto potravín vidíme, že náš organizmus ešte veľmi jasno si pamätá potraviny, ktoré boli uprednostnené podľa krvných skupín naši predkov. Podľa iných, s krvnou skupinou spojených výskumov bolo zistené aj to, žena základe krvnej skupiny sa dá určiť, voči ktorým chorobám je dotyčný menej odolný, alebo aké činnosti sú vhodné, aby  sa udržal vo forme. Z toho vyplýva, že ak sa budeme stravovať a hýbať podľa požiadaviek našej krvnej skupiny, lepší sa zužitkovanie živín, môžeme sa úspešne vyhnúť niektorým chorobám, ktoré sa u nás doteraz pravidelne opakovali, a všeobecne budeme sa  cítiť pozitívne. Všimnime si, že následkom lepšieho zužitkovania živín, ohľadom na nižšiu spotrebu potravín je to vlastne efektívny spôsob šetrenia potravín .

Ak si čitateľ prečíta nižšie uvedené odporúčania podľa krvných skupín, môže mať pocit, že nie všetky tvrdenia sa sú na mieste, čiže ako keby tieto tvrdenia sa nevzťahovali na nich. Ide vlastne o to, že tieto osoby doteraz nežili podľa týchto odporúčaní, čiže uvedené charakteristiky, kvôli úplne odlišnému spôsobu života a stravovania sa nemohli u nich vyvinúť. To ale vôbec neznamená, že  dotyčný svoje stravovacie návyky musí zmeniť okamžite. Už ani kvôli tomu, nie, lebo všetky radikálne a rýchle zmeny sú záťažou pre organizmus, a vôbec nie je isté, že prinesú očakávaný výsledok. Napríklad vôbec nesúhlasíme, ak niekto bez prechodu – povedzme pod vplyvom, čo tu číta – odrazu začne jesť mäso, hoci doteraz úplne sa tomu vyhýbal. Samozrejme ani to nie je správne, ak niekto, kto doteraz konzumoval aj mäso, odteraz bude jesť výlučne iba potraviny rastlinného pôvodu. Ak tieto zmeny niekto takto drasticky zavedie je isté, že bude mať tráviace ťažkosti a problémy  s metabolizmom. Také drastické zmeny v žiadnom prípade nerobme. Ak doterajšie stravovacie zvyky nám nerobili žiadne problémy, vôbec nemáme dôvod ich zmeniť. V prípade, že dôvod máme, zmena musí byť zavedená postupne, aby organizmus sa mohol prispôsobiť.

Nech si nikto nemyslí – iba na základe prvého dojmu – že tieto odporúčania vyžadujú jednotvárne stravovanie, že je vhodné konzumovať iba uvedené potraviny a jedlá, o tom to nie je, ide o to, že tieto odporúčania sú iba ako vzor. Nie len uvedené jedlá sú vhodné, chceli sme iba poukázať na konkrétne druhy, sú to naše odporúčania. Tí, ktorí cítia, že charakteristika sa vzťahuje naozaj na nich, nemali by konzumovať jedlá z kategórie „vôbec nejesť“ a jedlá z kategórie „ vyhýbať sa“, vyradiť z každodenného jedálneho lístka. Každý si to zistí z reakcií vlastného tela. Jednoducho povedané, a tu je pravda: čo nie je zakázané, je dovolené! Pozrime teda, ktoré jedlá a formy aktivít vyhovujú najviac podľa požiadaviek krvných skupín.

Krvná skupina „0“

„Lovec“. Silne si verí, typ vodcu. Je najstaršia skupina  zo všetkých, pochádza z éry „lovcov“! V Strednej Európe je to skoro najčastejšia krvná skupina (40-45%), túto poznali skôr, než ostatné. Predkovia jedli prevažne mäso, to sa vďaka ich silnému imunitnému a tráviacemu systému zjavilo ako dostatočné, k prežitiu. Ľudia krvnou skupinou 0 majú výnimočne veľa kyseliny žalúdočnej, čo im umožní zužitkovať všetky druhy mäsa.

Vlastnosti: silný imunitný a tráviaci systém, prítomnosť prirodzenej ochrany voči infekciám, dobrý a rýchly metabolizmus. Intolerancia voči novej strave a novým podmienkam  okolia.

Sklony: poruchy zrážanlivosti krvi, zápalové ochorenia, zápaly kĺbov, nízka činnosť  štítnej žľazy, vredy, alergia. Na vyváženie týchto sklonov je potrebné neustály prísun vitamínu B a K, doplnenie kalcia a jódu.

Odporúčané stravovanie: jedlá s vysokým obsahom bielkovín, všetky druhy mäsa. Odporúčané druhy mäsa: červené mäsá, ryby, pečeň, plody mora (rak, langusta, losos, homár, atď).Odporúčané ovocie: brokolica,paradajky,špenát,kel,petržlen,cibuľoviny,slivky,fygy,riasy.

Neutrálne: druhy obilia, fazuľa, strukoviny, sója, banán, hrušky

Neodporúčané: jedlá zo pšenice, mliečne výrobky, kapusta, karfiol, ružičkový kel, horčica, arašidy, pomaranče, avokádo

Nekonzumovať vôbec: bravčové mäso (šunka, slanina)

Aktivita: intenzívne pohyby, napr. aerobic, beh v teréne, rôzne kontaktové športy

Krvná skupina „A“

„Roľník“. Uvážený, spolupracujúci, precízny, citlivý.  Oni sú tzv. poľnohospodári, ktorý potrebujú potravu rastlinného pôvodu. Predstavujú ďalší stupeň vývoja.. Ich krvná skupina je najčastejšia (asi 48-52 %) v Strednej Európe. V porovnaní s krvnou skupinou 0 sú úspešnejší v boji s niektorými infekčnými chorobami. Ich tráviaca sústava sa prispôsobila k stravovaniu najmä s bielkovinami rastlinného pôvodu (zelenina, obilie). Rieky, jazerá a moria ich zásobovali rybami a plodmi mora.

Vlastnosti: veľmi dobre sa prispôsobujú k zmenám stravovania a podmienkam okolia. Ich imunitný systém veľmi dobre si uchová a zužitkuje živiny. Citlivá tráviaca sústava.

Sklony: ochorenia srdca, chudokrvnosť, choroby pečene a žlčníka, cukrovka, nádorové ochorenia. Na vyváženie týchto sklonov je potrebný neustály prísun vitamínu B12,C,E, okrem toho pitie čajov z kyseliny listovej, hlohyne, echinacie,  pestreca mariánskeho, kvercetínu.

Odporúčané stravovanie: v podstate bylinožravec, brokolica, cikória, kaleráb, tofu, morské ryby, rôzne druhy obilia, fazuľa, strukoviny, rastlinné oleje, ovocie: ananás, marhuľa, čerešne, višne, sója.

Neutrálne: ryža, pukance, arašidy, pšeničný chlieb, jogurt, cmar.

Neodporúčané:  všetky druhy mäsa, mliečne výrobky, pšenica, paprika, paradajky, banány, mango, fazuľa mesiacovitá.

Nekonzumovať vôbec:  mäso zveriny.

Aktivita: vyslovené kľudné športy:  rekreačný beh, jóga, tai-chi, atď.

Krvná skupina „B“

„Nomád“. V podstate nekonzumujú iba mäso a mliečne výrobky, ale vlastne všetko, čo im príroda ponúkne. Prakticky sú „všežravci“. Pružný, kreatívny, vyrovnaný. Sem patrí asi 8-10% stredoeurópanov.

Vlastnosti: silný imunitný systém, všestranné prispôsobenie sa k zmenám stravovania a podmienkam okolia, vyvážený nervový systém.  Silná náchylnosť na autoimunitné ohorenia  a vzácne vírusové ochorenia.

Sklony: cukrovka, chronická únava, autoimunitné  ochorenia, scelosis multiplex, lupus. Na vyváženie týchto sklonov je potrebný neustály prísun horčíka, okrem toho konzumácia  sladkého drievka, gingka a lecitínu.

Odporúčané stravovanie:  ich stravovanie je najpestrejšie a najvyváženejšie. Sú ozajstný „všežravci“. Mäsá (kuracie NIE), odporúča sa zverina, pečeň, mliečne výrobky, obilie, fazuľa, strukoviny, zelenina ,ovocie, vajcia, olivový olej, sladké drievko.

Neutrálne:  melón, hruška, marhuľa, jablko, mandle, parmezán, camembert, kapor, moriak, haringy.

Neodporúčané: kukurica, šošovica, arašidy, sezam,  pohánka, pšenica.

Nekonzumovať vôbec:  kuracie mäso, plody mora, (rak, homár, losos, atď).

Aktivita: mierne, napr. chôdza, ľahký beh, bicyklovanie, tenis, plávanie.

Krvná skupina „AB“

„Záhadný“. Tajomný, vzácny, charizmatický, vyskytuje sa v pomere asi 3-5 % . Oni tvoria najzriedkavejší typ.  Majú veľmi citlivý imunitný a tráviaci systém.

Vlastnosti: dobre sa prispôsobí k moderným podmienkam, jeho imunitný systém je veľmi tolerantný, ale nie je silný. Prakticky spája kladné vlastnosti krvnej skupiny „A“ a „B“. Citlivý tráviaci a prehnane tolerantný imunitný systém môže byť otvorený na infekcie.

Sklony: choroby srdca, chudokrvnosť, ochorenia tráviaceho systému, nádorové ochorenia. Na vyváženie týchto sklonov je potrebný neustály prísun a doplnenie vitamínu C, pitie čajov z hlohyne, valeriány, kvercetinu a pestreca mariánskeho.

Odporúčané stravovanie: rozmanitá strava, denne viackrát malé porcie. Mäsá (hlavne ryby), tofu, mliečne výrobky, listová zelenina, riasy, paradajky, ananás, obilie, fazuľa.

Neutrálne: jablko, marhuľa, hríby, syr ementál, syr  eidam.

Neodporúčané: červené mäso, fazuľa, kukurica, zrná, pohánka.

Nekonzumovať vôbec: tučné mliečne výrobky, maslo, syr.

Aktivita: pokojné,  kombinované s miernym pohybom, rekreačný beh, jóga, tai-chi, chôdza, bicyklovanie, tenis.

Ak sa budeme stravovať podľa hore uvedených, máme šancu zadravšie, vyrovnanejšie a kvôli tomu aj dlhšie žiť na Zemi. Okrem toho si myslíme, že Boh nám preto dal do našich rúk oddávať  sa potešeniam – aj jedenie patrí sem -, aby sme s nimi žili ale v žiadnom prípade to nezneužili. Koniec koncov dodržaním  striedmosti v praxi – a za stáleho pozorovania sa – , každý si môže vytvoriť pre seba ten najzdravší jedálny lístok, ktorý potrebuje jeho vlastný organizmus, nakoľko organizmus stále hlási, čo nie je práve vyhovujúce. Úplným vynechaním takýchto pokrmov –alebo ich nahradením niečím iným – je možné vyriešiť problém, ktorý spôsobila nevhodná strava, je možné vytvoriť pre organizmus najlepšie stravovacie návyky. Teraz, keď sme si prebrali tému najvyhovujúcejších typov potravín , vôbec nie je vedľajšie povedať pár slov o samotnom stravovaní, a o našich myšlienkach, ktoré významne ovplyvňujú ďalší osud potravy.

Úsilia, ktoré sme vynaložili v záujme zachovania nášho zdravia (vytvorenie vlastného jedinečného jedálneho lístku) nemajú žiadnu cenu, ak sa ku nim nepriradia primerané stravovacie návyky, dôležitou súčasťou môže byť napr. aj prestieranie. Všetci vieme, lebo sme mali možnosť si to vyskúša- napr. verejné stravovanie, kde človek si iba rýchlo „naláduje“ jedlo a beží ďalej – , že to isté jedlo v inom prostredí chutí viac. Ak ste si všimli, pri konzumácii správne servírovaného jedla, jeme oveľa pomalšie, dôkladnejšie prežúvame, vychutnávame, snažíme sa objaviť čo najviac chutí v jedle . V týchto chvíľach máme radosť z jedenia, a tak je to správne. Vďaka tomu pocitu, zužitkovanie potravy je oveľa dokonalejšie, ako keď jeme bez radosti, prípadne s odporom. Z toho vyplýva, že z ideálne servírovaného jedla môže stačiť aj menej. Nie je na škodu toto mať pred očami v prípade nadváhy! Samozrejme v prípade nadváhy nie to je príčina, že chýba prestieranie, riešením môže byť vkusné prestieranie a menšia porcia jedla. Myslíme si, že z uvedených je jasné, že popri pohľadu, majú významnú úlohu aj naše myšlienky. Ak v krásnom prostredí môžeme jesť vkusne servírované, chutné jedlo, veru je ťažké – ale nie nemožné – udržať mieru.

K tomu, aby sme mohli našu chuť do jedla ovládať, musíme dopredu vedieť o každom chode, aby sme mohli ešte včas a správnym spôsobom „naplánovať“ poradie prípadných milovaných alebo menej obľúbených jedál , a nie v poslednom rade ich množstvo na konzumáciu. Niektoré gazdiné radi „zataja“ niektoré chody ako prekvapenia, a keď už veštci sú „plný“, ako čarodejník vytiahnu to svoje prekvapenie, a sú urazené, lebo hostia sa nepustia do toho ozajstnou radosťou. Je možné, že sa takéto plánovanie zdá smiešne, ale okrem iného preto sme inteligentné bytosti, že sme schopný aj plánovať. Preto nepovažujme za nezdvorilé, ale aj pre seba si to zapamätajme ako niečo, čo budeme nasledovať, ak niekto si už neprosí ďalšiu porciu jedla, alebo ďalší chod. Jedlo, ktoré jeme s odporom, je JED pre organizmus! Nechcime priateľa silou mocou otráviť! Neváhajme si ochutnať pre nás neznáme jedlo (nabrať iba malú porciu, ak treba, tak viackrát), väčšie množstvo si dajme iba vtedy, keď to vyhovuje aj nám! Majme odvahu odmietnuť – samozrejme zdvorilo – ak nám jedlo nevyhovuje alebo už je toho veľa, lebo žiadny nepísaný zvyk, alebo miestne stravovacie zvyklosti nemôžu byť príčinou, ak náhodou  ochorieme.

Podľa nášho názoru hlavné príčiny obezity môže byť: jeme preto, že už je čas, alebo sa patrí (v spoločnosti), nudíme sa, nevieme určiť hranice našej pažravosti. To posledné môžeme aj krajšie vyjadriť: nevieme odolať chutnému jedlu. Nech si to každý chápe podľa seba!  Pamätám si, ako sa sťažoval nedávno môj známy  tvrdil, že ledva sem-tam niečo zje, predsa sústavne priberá. Raz počas spoločného obeda mohol som sa presvedčiť, že ozaj pozná mieru –a to až príliš. Porozmýšľal som, potom som mu navrhol, aby zaviedol denník, do ktorého každý deň si presne bude písať, čo jedol. Ale má tam byť ozaj všetko! Poprosil som aj jeho rodinných príslušníkov, aby mu v tom pomohli –keby „zabudol“ – , aby denník verne ukazoval množstvo jedla a nápojov, každý deň.  Za prítomnosti týchto „pomocníkov“ potrebovali sme iba pár dní, aby sme zistili, že nie je problém s konzumáciou hlavných jedál, ale s tým, čo sa udialo medzi nimi, prakticky to bolo plynulé maškrtenie, čo pôsobilo jeho nadváhu!

Koniec koncov nami navrhnuté pravidlá stravovania, ktoré považujeme za správne a zdravé, môžeme veľmi jednoducho zhrnúť.

 1. Ak to závisí iba od nás, veľmi obozretne vyberajme zdroje, z ktorých získavame suroviny do našich jedál
 2. Jedzme iba vtedy, keď skutočne máme hlad! Veľa ľudí si mýli neistý pocit „dal by som si niečo“ s pocitom hladu.
 3. Ak cítime, že niektorý z hore uvedených  popisov sa vzťahuje aj na nás, stravujme sa podľa svojej krvnej skupiny ale nezabudnime, že čo nie je zakázané, to je dovolené! Experimentujme! Čo nám nevyšlo, zabudnime!
 4. Venujme dostatok času jedeniu! Nedá sa vyčísliť „dostatok času“! To je hlavné, aby sme mali čas na VŠETKO! Nech  necíti nikto , že sa naňho nalieha.
 5. Zabezpečme primeraný priestor na jedenie! Nezabudnime, že pekne prestretý stôl – pri ktorom sa každý zmestí pohodlne – okrem toho, že je vkusný, postará sa aj o duševnú rovnováhu tých, ktorí pri stole jedia.
 6. Jedlo naplánujme! Tak sa udržať na správnej úrovni náš záujem o chute, počas celého jedenia.
 7. Naberme malé porcie, keď je potrebné, aj  viackrát! Jedzme pomaly, jedlo prežúvajme dôkladne, vychutnajme si jedlo!
 8. Majme odvahu zamietnuť jedlo alebo pitie, ktoré nie je pre nás vyhovujúce, alebo čo by bolo pre nás už veľa.
 9. Možno najťažšie: keď už hlad necítime, okamžite dokončime jedenie! Ak to nepôjde zakaždým, aspoň sa nenajedzme stále do sýtosti! To isté sa vzťahuje aj na konzumáciu nápojov!
 10. Môžete to spochybňovať, ale presne sem, k pravidlám správneho stravovania sa, patrí aj správne a pravidelné dýchanie (viď neskôr), a pravidelný pohyb (viď návrhy aktivít podľa krvných skupín).

„Rekonštrukcia“ fyzického tela

Ako to pravdepodobne vie každý, po určitom veku, následkom zanedbania seba a neobozretných  stravovacích návykov, v nebezpečnom množstve sa nahromadia a usadia nežiadúce škodliviny a jedy. Podľa nášho názoru a skúseností, „dobročinným“ vplyvom týchto nežiadúcich látok, a ako dôsledok nedostatku pohybu skôr či neskôr rozhodne sa objaví –ako prvotné varovanie – „ tukový vankúšik“ v oblasti pása, neskôr úplne neriešiteľná nadváha, ku ktorej sa pridružia rôzne zdravotné problémy. Neviem príčinu, ale dnes už je úplne prijatý názor – nie iba u nás ale na celom svete – , že keď niekto je v strednom veku, už povinne musí byť „trochu“ plnoštíhly. Pri takých vonkajších znakoch rozhodne sú prítomný aj zdravotné problémy, ako napr. vysoký tlak, vysoký cholesterol, vysoký obsah tuku v krvi, rapídne klesanie schopnosti pohybu a výkonu, atď. Ak  nezačneme včas sa venovať stavu nášho organizmu , toto nahromadenie odpadu v organizme sa stane negatívnym prepojením, preto samo posilňujúcim permanentným procesom. Z uvedených vyplýva …

 • v dôsledku nahromadených škodlivých látok preťažený organizmus nemôže správne fungovať
 • v dôsledku nesprávneho fungovania, organizmus nie je schopný úplne zužitkovať ďalšiu – obvykle väčšieho množstva – potravu
 • časť nezužitkovaných potravín sa znovu ukladá ako usadenina, ďalej zvyšuje množstvo už existujúcich škodlivých usadenín
 • opakovaná usadenina ďalej znižuje už aj tak nízku výkonnosť fungovania organizmu
 • bez okamžitého drastického zásahu, čo bude výsledok

Nezabudnime: NIKDY NIE JE NESKORO! V KAŽDOM prípade môžeme počítať pozitívnou zmenou do určitej miery. Prečo považuje skoro každý za prirodzené, že po určitom veku je prijateľný stav vysoký krvný tlak, po určitom je „prirodzené“ pravidelné užívanie liekov, po určitom veku je bezpečné žiť iba v blízkosti poskytnutia lekárskej pomoci, a prečo považujeme za „prirodzené“, že dôchodca minie na lieky prakticky celý svoj dôchodok? Nemalo  by byť ako základný prirodzený stav zdravie?

Dnes už samozrejme veľa ľudí odhalil „ prospešnosť“ svojho rýchleho životného štýlu, a snažia sa na rôznych kurzoch (aerobic), a iných skupinových cvičeniach zbaviť svojej nadváhy, pričom zabúdajú, že príčinou ich zdravotného stavu nemusí byť iba nadváha, aj to je“ iba“ ako následok ich deštruktívneho životného štýlu. Preto tieto cvičenia zamerané na zníženie nadváhy ani neriešia pôvodný problém. Na týchto kurzoch využívajú možnosti intenzívneho pohybu, kde môže byť ako výsledok aj mierna detoxikácia – ak je pri tom potrebná spotreba tekutín – ale prvotný cieľ je predovšetkým znižovanie telesnej váhy. Po niekoľko ročnom sedavom a pohodlnom štýle života, nie je práve najlepšie začať- pravdepodobne podľa chvíľkového rozhodnutia – intenzívne cvičenie bez prechodu, bez lekárskeho vyšetrenia, hlavne niekomu s nadváhou. Nebezpečenstvo je znásobený vyšším vekom a/alebo vyššou telesnou váhou.

Počas trvania kurzu všetko (z hľadiska telesnej váhy) sa zdá byť v poriadku. Problémy sa hlásia vtedy, keď telo už nie je intenzívne zaťažené. Ak po prerušení intenzívneho fyzického zaťaženia tela naďalej pokračujeme v prísune takého množstva kalórií, ako počas cvičenia, tento proces môže vrátiť organizmus do stavu pred cvičením, a to už za niekoľko hodín. Koniec koncov tak o má byť. Pozrime si napríklad zmeny fyzického stavu u športovcov, ktorý odrazu „sa zastavia“, nevenujú sa sebe dostatočne.  Priberanie sa začne takmer za pár dní. Podľa nášho názoru v obidvoch prípadoch je chyba v tom, že nenechali dostatočný čas tráviacemu systému zvyknúť si na nový režim. Ostalo – lebo už je z toho zvyk – výdatné stravovanie, ktoré bolo potrebné kvôli intenzívnemu zaťaženiu, žalúdok sa zväčšil, už tak funguje ako zväčšený žalúdok, črevá sú obalené tukom, preto nefungujú dostatočne, sú naprogramované na prijímanie prehnaného množstva potravy. O výsledok nemôžeme mať pochyby!

My – podľa vlastných skúseností a podľa skúseností z nášho okolia – si myslíme, že problémy s nadváhou nie sú iba príčiny, ale skôr príznaky, v každom prípade ukazujú na nesprávne fungujúci organizmus za daných okolností. Samozrejme môže myť milión dôvodov, počnúc od duševných problémov, cez stres, až po úplné zanesenie organizmu škodlivými usadeninami. Ako riešenie týchto problémov ponúkneme nasledujúce „recepty“. Pôvodné recepty pochádzajú od nášho Pána, našou úlohou je ich pochopenie, zahrnutie ich obsahu do systému, a odovzdanie. Z ponúknutých možností každý si môže vybrať, ktoré riešenie je pre neho najviac optimálne, a v ponúknutom procese do akej miere je ochotný (dokedy považuje za správne) plniť tam uvedené. 

Dopredu môžeme konštatovať, že to nebude ľahké pre nikoho, kto sa rozhodne, že uvedené vykoná až do poslednej bodky. Ale to sa dá iba: DO POSLEDNEJ  BODKY! Ide vlastne o kúru, ktorá trvá asi 8 až 13 týždňov – v závislosti od vierovyznania – po ktorej – po úplnom vykonaní – dotyčný môže znovu získať  svoje stratené zdravie, v extrémnom prípade určitú časť zdravia, primerane k okolnostiam svoju najviac optimálnu postavu, a nie v poslednom rade: chuť do života. Výsledok závisí výlučne iba od neho!

Hneď na začiatku si ujasnime, že počas kúry je potrebné venovať sebe veľa času. Jednak treba nakupovať vhodné potraviny, pripravovať jedlá, je potrebný pravidelný pohyb, ktorým sa pokračuje aj po ukončení kúry. Nemyslite na náročný šport, úplne stačí aktivita, ktorá je uvedená pri informáciách o životospráve podľa krvných skupín, u každého pri svojej krvnej skupiny, hlavne: pravidelne. Vieme, že viacerí tu už končia v čítaní s vetou: „nemám na to čas!“ Keď nemá, tak nemá! Taký človek si nezaslúži pomoc od nášho Pána! Kto čas má, čiže si čas  nájde, ten už vie, ktoré veci sú v živote naozaj dôležité! Čo napísal  apoštol Matúš? (19,19): „Cti svojho blížneho, ako seba samého.“  Otočme spojitosť vo vete!: Miluj seba  – aspoň –  tak, ako svojho blížneho! Čiže venuj sebe dostatočné množstvo času, lebo ak to neurobíš, kvôli „pravidelným“ chorobám nebudeš schopný sa venovať svojim blízkym, ani svojej rodine, starať sa o nich.

Nižšie uvedeným postupom  – čo je aj nami vyskúšané – po úplnej a dokonalej detoxikácii fyzického  tela nasleduje jeho rekonštrukcia s optimálnou  hmotnosťou – v porovnaní  k daným okolnostiam. Neprehliadnite výraz „dané okolnosti“, nakoľko môže sa stať, že v extrémnych prípadoch dosiahnuť optimálnu hmotnosť  za daný  čas nie je možné, ale momentálne  nie to  je našim cieľom. Náš prvotný ciel: čo najdokonalejšia detoxikácia fyzického tela, následne jeho najviac optimálne obnovenie. Nezabudnite, že ubúdaním  objemu  – a obvodu – nemusí ubúdať aj váha, lebo kosti a svalstvo môžu dokonale kompenzovať  túto stratu tak, že „prázdne „ miesta vyplnia mäsom – svalmi. Ideálnu  váhu vášho tela môže ukázať iba index telesnej hmotnosti.

Index telesnej hmotnosti

Index vašej telesnej hmotnosti môžete vypočítať pomocou nasledovného vzorca: hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Ak napr. niekto váži 73 kilogramov a má výšku 1,78 metrov, v tom prípade jeho index telesnej hmotnosti je: 73 (váha) delené 3,17(druhá mocnina jeho výšky) = 23,02.

Ak výsledok je číslo 18,4 alebo nižšie, hovoríme o podvýžive, ak je medzi 18,5 a 25 o ideálnej váhe, ak je nad 25 tak o nadváhe, ak je hodnota nad 30, ide o obezitu. Podľa pôvodných predstáv takto vypočítané hodnoty by mali byť  smerodajné tak u žien ako aj u mužov, ale podľa odporúčaní nášho Pána a preto aj podľa nášho výkladu, v prípade žien je udržanie hodnoty asi 22-23, a v prípade mužov asi  24-25, a to dlhodobo. Tieto zvolené hodnoty sú vhodné aj na zabezpečenie (železných)zásob, pre prípadné nepredvídateľné udalosti, ako napr. epidémia influenzy, atď. O tom svedčí aj tá nezanedbateľná skúsenosť, že ľudia, ktorý majú nadváhu 2-3 kilogramov – nie viac – , ochorejú podstatne menej krát, a majú dlhší život, ako  chudší alebo tučnejší od nich. Ak si nevšímame tieto skúsenosti, a označíme matematický stred úseku škály ohraničený hodnotami od 18,5 do 25 ako optimálny index telesnej hodnoty, znamenalo by to číslo 21,75, čiže táto hodnota by bola ideálna pre každého.

Ak poznáme druhú mocninu telesnej výšky, vieme vypočítať potrebnú (vytúženú)váhu: napr. ak osoba má výšku 1,7 metrov, a zaujíma ho aká váha je ideálna, aby mala index telesnej hmotnosti 22, môžeme vypočítať: 2,89 (druhá mocnina jeho výšky) krát 22 (index telesnej hmotnosti) = 63,58 kg.

Receptúra

Nezabudnite, že ako každá detoxikačná kúra – tak aj táto – môže byť nebezpečná pre osoby, ktoré sú citlivé na zmeny stravovacích návykov alebo zmeny jedál (cukrovka, nadmerná činnosť štítnej žľazy, atď.), preto pred začatím v každom prípade sa opýtajte svojho lekára, či je kúra pre vás vhodná a v akej miere!

Ako to budete čítať medzi odporúčaniami receptu, dôjde ku konzumácii rôznych druhov mäsa. Je to potrebné kvôli tomu, že iba konzumáciou mäsa dokážeme dokonale zužitkovať niektoré stopové a iné látky, ktoré sú pre nás nenahraditeľné. Ak pre vás znamená v odporúčaniach uvedená konzumácia mäsa problém, môžete pre vás nekonzumovateľné druhy mäsa nahradiť morskými rybami. Robte to tým vedomím, že ani mäso morských rýb už nedokáže úplne nahradiť to, čo je v odporúčaní, výnimkou samozrejme, keď v popise už je morská ryba. Ak je pre vás problém aj konzumácia morskej ryby, ako náhrada môžu byť hríby, alebo vhodne ošetrená sója, ale týmito náhradami  účinnosť receptu je stále horšia. Vynechaním alebo nahradením odporúčaných druhov mäsa, ktoré obsahujú stopové a iné látky, bezpodmienečne potrebné k obnoveniu, v danom prípade závažne sa zníži hodnota a účinnosť kúry.

Základné zložky kúry:

 • sedem krát bezkalorické čistenie vodou, počas 36 hodín
 • trojdňový tekutinový pôst s medom
 • šesť týždňová ( 42 dní) obnova

Sedemkrát bezkalorické čistenie vodou, počas 36 hodín

Cieľ: úplné vyprázdnenie tráviaceho traktu, detoxikácia vnútorných orgánov (s dôrazom na: pečeň, žalúdok a črevá), zbavovanie sa tukov.

Určenie opakovaní (ako často )36 hodinového bezkalorického čistenia vodou  vykonajte tak, ako vám najviac vyhovuje. Asi najúčinnejšie je dvakrát do týždňa (napr. prvýkrát v nedeľu od večera do utorka do šiestej ráno, druhýkrát od šiestej večer vo štvrtok do soboty do šiestej ráno, atď.), ale pre viac uvedomelých ani trikrát do týždňa nie je problém.

Počas 36 hodín je dovolené konzumovať výlučne iba nesýtená (minerálna) voda. Množstvo vypitej vody za túto dobu má byť minimálne 2,8-3,3 litrov! Ak by boli problémy s hladinou cukru v krvi, môžete ich ovládať , že si dáte 1-2 lyžičky medu.

Medzi 36 hodinovými etapami, každý deň do obedu (podľa uvedeného príkladu ide o utorok, stredu, štvrtok ,sobotu a nedeľu doobedia) vypite nasledovný – „zázračný koktail“, ktorý výrazne podporí vašu obranyschopnosť: zamiešajte do 2 dcl vlažnej ( nie teplejšej ako 35 °C) vody lyžičku jablčného octu a lyžičku medu. Nápoj pomaly vypite. Je dôležité, aby ste to nepili na prázdny žalúdok! V týchto dňoch v podstate môžete jesť akékoľvek jedlo, ale je účinné jesť čo najmenej tukov a uhľohydrátov. Nikdy nemajte pocit nasýtenosti!

Po ukončení sedemkrát 36 hodinovej etapy, pred začatím trojdňového tekutinového pôstu , je vhodné mať jeden „oddychový“ striedmy  deň minimálnymi kalóriami, s troma hlavnými  jedlami za deň. Nezabudnite na vyššie uvedený „zázračný koktail“! Nedodržanie striedmosti aj teraz – ale aj počas 36 hodinových etapách – môže viesť k nekontrolovateľnej hnačke, bezprostredne za neobmedzeným jedením!

Počas 36 hodinových etapách sa odporúča vynechať náročné aktivity.

Niekoľko slov o jablkovom octe

Podľa skúseností jablkový ocot môže byť riešením v nasledovných prípadoch: zníženie odolnosti, nadváha, chronická únava, migrény a iné bolesti hlavy, vysoký (nízky) krvný tlak, závraty z rôznych dôvodov, bolesti hrdla, neplodnosť, zápaly kĺbov a iné zápaly, rôzne prechladnutia, pokazený žalúdok, kŕče svalov.

Jeho účinky môžete znásobiť, ak ho budete piť vo vyššie uvedenom „zázračnom koktaily“ (spolu s medom) v každom prípade!

Trojdňový tekutinový pôst

Cieľ: úplné odbremenenie, očistenie vnútorných orgánov, dôkladné prepláchnutie tráviaceho traktu.

Pred začatím trojdňového pôstu je vhodné zaradiť jeden „oddychový“ deň – po siedmej 36 hodinovej diéte- , s troma nízko kalorickými jedlami. Následne na to cez tri dni súvisle je potrebné piť precedený a tak úplne bez vlákien, banánovo-jablkový nápoj(viď nižšie), ktorý ste vy osobne alebo vaši rodinný príslušníci pripravili, v množstve 2,5-3 litrov, ale aspoň 2 litre. Nápoj môžete doplniť podľa potreby neperlivou (minerálnou) vodou, ale nezabudnite, že žiadny iný, v obchodoch dostupný nápoj, s dužinou alebo bez, nie je vhodný na tento účel!

Tretí deň, ako hlavné jedlo si treba dať nasledovnú zeleninovú polievku s cesnakom:

Potrebujeme: 2-3 kusy mrkvy, 1 ks stredne veľký zeler, 4-5 ks zemiakov, 2-3 ks petržlen, asi 40 dkg kapusty, 1 ks čiernej reďkovky, 1-2 ks cesnaku.

Príprava: všetky uvedené prísady očistíme, postrúhame a centrifúgou odšťavíme. Takto získanú šťavu v surovom stave pridáme k hotovej, uvarenej polievke. Pozor: túto šťavu nevystavujme  teplu! Získanú dužinu zo zelenín pridaním trocha vody, rasce, bez soli, uvaríme, rozmixujeme, aby vznikol krém. Keď vychladne, bude vlažný, primiešame surovú šťavu.

Poznámka: chuť je nadovšetko otrasná! Množstvo cesnaku pridá na chuti, bude trochu štipľavé, ale zjesť to, je náročné. Toto výnimočné zloženie je potrebné k regenerácii tráviaceho traktu. Dobré je na tom, že už nebude treba viackrát pripraviť a jesť.

Banánovo-jablkový nápoj

Potrebujeme: 5 ks jabĺk a 2 ks banánu

Príprava: očistíme banány a jablká (jadrá vybrať), pomocou odšťavovača získame pre nás užitočnú šťavu. Na dužinu, ktorá ostala nalejeme 7-8 dl vody, premiešame a znovu odšťavíme. Dužina, ktorá ostane druhý krát už pre nás nie je použiteľná. Takto, na dvakrát získanú šťavu premiešame a pijeme. Takto získaný nápoj je veľmi chutný a výživný. Organizmus nezaťažuje vôbec, je ľahko stráviteľný, pritom vo veľkej miere prispieva k znovuzískaniu pružnosti žalúdka a čriev, ku znižovaniu objemu žalúdka. Podľa potreby je možné dochutiť medom.

Tento nápoj, právom môžeme označiť ako skromná potrava, podľa potreby môžete doplniť medom. Znamená to, že ak napriek konzumácii tohto nápoja ešte stále cítite hlad, dajte si med! Konzumácia medu za tieto tri dni prakticky  nie je obmedzené, ale nezabudnite, med je vysoko kalorický! Med podľa možností nakupujte priamo od výrobcu. Na tento účel vôbec nie je vhodný z Číny dovezený cukrový sirup, ktorý predávajú ako med.

Niekoľko slov o mede

Keď med je naozaj med, je to dokonalá potrava, ktorá uspokojí všetky nároky, obsahuje všetko, čo organizmus potrebuje. Spomeňme si, čo napísal apoštol Marek o Sv. Jánovi Krstiteľovi: (1,6)“Jedával kobylky a lesný med.“ Iba to a nič iné! Je to naozaj možné? Zoznámme sa trochu lepšie s touto obľúbenou potravou!

Počas dejín, v každom období považovali med za najdokonalejšiu potravu, lebo med je výnimočne zdravé jedlo. Je schopný nahradiť všetky nedostatky v našej každodennej strave, a nie v poslednej rade účinne tlmí zápaly. Je samostatná potravina, nehovoriac o tom vôbec nie vedľajšom fakte, že – teoreticky – od miesta výroby (úľ)až po spotrebiteľa neprejde (nemal by) žiadnou zmenou alebo úpravou.

Dr. W. G. Sackett, bakteriológ poľnohospodárskeho ústavu v Coloráde, počas svojej práce s prekvapením zistil, že baktérie, ktorými denno-denne pracoval, v mede zahynú. Túto jeho skúsenosť potvrdili cielene prevedené pokusy: napr. choroboplodné baktérie brušného týfusu za 48  hodín, a baktérie zápalu pľúc za štyri dni, baktérie týfusu typu „A“ a „B“ za päť hodín sa zničili v mede.

Podľa klinických skúseností med má vyslovene priaznivé účinky na srdce, na fungovanie obličiek, na nervovú sústavu a cievy, má upokojujúce  účinky na žalúdok, a výborne chráni pečeň. Hormóny, ktoré med obsahuje, normalizujú fungovanie srdca a krvného obehu. Je všeobecne známy jeho účinok na znižovanie krvného tlaku, ale podľa najnovších výskumov boli dokázané aj jeho protirakovinové účinky. Obsahuje látky, ktoré sú nevyhnutné k tvorbe krvi. Jeho vysoký obsah hroznového (40%) a ovocného (34%)cukru sa vstrebáva neuveriteľne rýchlo ( asi za 15 minút), ale hladina cukru v krvi v každom prípade ostáva pod kritickou úrovňou. Vstrebávanie prebehne v svaloch, preto nikdy sa nevytvorí tuk, ako v prípade iných cukrov, ktoré predávajú na konzumáciu.

Med obsahuje 190 druhov, pre nás užitočných živín, okrem iného: 19 aminokyselín,33 minerálnych látok, 11 k životu potrebných vitamínov, enzýmov, atď. Obsahuje pre organizmus nenahraditeľné, a okamžite zužitkovateľné stopové látky: vápnik, fosfor, horčík, chlór, sodík, draslík, síra, jód, železo, kobalt, meď, zinok, kadmium, mangán, hliník, atď. Vitamíny, ktoré med obsahuje: B1, B2,B3,B6,B12,C,A,E, atď.

Enzýmy v mede: kataláza, diastáza, invertáza, lipáza,  peroxidáza. Okrem toho obsahuje rôzne bielkoviny a aminokyseliny.

Je výborným sladidlom! Ak môžete, miesto cukru používajte med!

Po dlhšom skladovaní med môže zhustnúť, ale to vôbec neovplyvní jeho kvalitu, účinky jeho zložiek ostávajú naďalej. Ak niekomu vadí zahustenie, postavte med do vodného (vlažného)kúpeľa. Pozor! Výživné látky, ktoré med obsahuje, nad teplotou 35°C sa môžu poškodiť!

Počas týchto troch dní náročné aktivity ( tréningy) môžete vykonávať, podľa potreby .

Šesťtýždňové (42 dní) obnovenie

Cieľ: obnovenie vnútorných orgánov a tráviaceho traktu, úplné odstránenie prípadného odpadu, čo ešte môže byť v organizme, nastavenie a stabilizovanie k daným podmienkam vyhovujúcej telesnej hmotnosti, optimalizácia fungovania tráviaceho a detoxikačného systému (žalúdok, črevá, pečeň, atď.)

Podstata princípu:  Nápoje bez dužiny potrebujeme na prečistenie a chránenie čriev. Kašovitá strava je potrebná, kvôli ľahšiemu tráveniu, vstrebávaniu, a tak rýchlejšiemu vyprázdňovaniu. Vitamíny a minerálne látky tvorí med a jablko, banán vyživuje.

Ak ste sa dostali sem, prvé tri dni z 42 už máte za sebou, lebo hore uvedený tekutinový pôst tvorí vlastne prvé tri dni 42-dňového obnovenia.

Postup

Všetky týždne, ktoré máte pred sebou majú 6 dní z hľadiska stravovania, lebo každý týždeň musí byť zaradený jeden deň (24 hodín) s nulovou kalóriou. Tento deň má byť stále ten istý v týždni, a je vhodné, aby sa  začínali hneď po hlavnom jedle (napr. obed). Počas týchto dní je dovolené piť výlučne iba neperlivá /minerálna) voda, v množstve minimálne 2,5-3 litrov.

Počas nasledujúcich dní ( 39) je dovolené konzumovať výlučne jedlá a potraviny uvedené nižšie, rozpísané na týždne!

Cesnaková kúra je charakteristická počas týchto 42 dní. Zvýšená konzumácia cesnaku je potrebná z dôvodu, že cesnak obsahuje (viď nižšie) pre nás veľmi užitočné prvky. Aspoň päť dní v týždni, ku každému jedlu je potrebné si dať polovicu cesnaku (môže byť aj viac) bez ohľadu na to, aké jedlo je na obed. Môžeme nakrájať napr. do nie horúcej polievky, tak je šetrnejší k žalúdku. Po piatich šiestich dňoch s cesnakom je možné zaradiť 1-2 dni bez cesnaku, potom znovu môže nasledovať päťdňová cesnaková kúra, počas nasledujúcich šiestich týždňov (42 dní).

Počas celej 42-dňovej kúre raňajky a stravu do obedu tvorí ovocná šťava alebo/a  ovocná kaša. Za prvé dva týždne ovocná šťava bez dužiny (už uvedený banánovo-jablkový nápoj), a v ďalších štyroch týždňoch ovocná šťava s dužinou alebo ovocná kaša.

Ako predjedlo pred každým hlavným jedlom má byť strúhaná mrkva ochutená medom, jednak kvôli užitočným prvkom, okrem toho do určitej miere dáva pocit nasýtenosti.

Počas kúry sa odporúčajú stredne náročné aktivity .

Prvý týždeň

Obed: nezabudnite na predjedlo a na cesnak!

4. Pestrá zeleninová polievka s morčacími kúskami

5. zapečené zemiaky

6. Pestrá zeleninová polievka (bezmäsitá varianta)

Večera: vypiť iba ovocný nápoj bez dužiny (banánovo-jablkový nápoj)

Polievka

Nižšie uvedená zeleninová polievka je výživná ,má výbornú chuť, dokonale obstojí ako hlavné jedlo.

Potrebujeme ( asi k 5 litrom): 2,5 litra vody, 50 dkg vykostené morčacieho mäsa (prípadne kuracích pŕs), 50-60 dkg mrkvy, 40 dkg korene petržlenu, 1 ks paštrnáka, asi 15-20 dkg zeleru, 15 dkg karfiolu, 1,5 kg zemiakov, oleja, surovej vegety, trochu soli, pár kusov celého čierneho korenia podľa chuti.

Predpríprava: mäso nakrájame na malé (asi 1cm) kúsky, aby sme uľahčili trávenie a aby jeho chuť lepšie vynikla v polievke.  Zemiaky a všetky ostatné druhy zeleniny – okrem karfiolu –  očistíme, nakrájame na 1-1,5 centimetrové kocky, karfiol rozoberieme na ružičky.

Príprava: morčacie mäso, mrkvu, petržlen a paštrnák dáme variť do 2,5 litra vody. Keď voda začne vrieť, pridáme surovú vegetu, trochu oleja a pár kusov celého čierneho korenia, podľa chuti. Varíme asi 10-15 minút, potom pridáme pripravené zemiaky a zeler. Varím ďalej (asi 7-10 minút), keď zemiaky sú do polovice uvarené, pridáme karfiol, a necháme variť ďalších 7-10 minút.

Ako náhradu vykosteného morčacích alebo kuracích pŕs môžeme použiť aj iné časti moriaka alebo kurčaťa, napr. stehná, ale musíme s tým počítať, že budeme potrebovať variť dlhšie asi o 20-30 minút.

Nech použijeme mäso akejkoľvek hydiny, je potrebné odstrániť kožu pred pečením (varením)!

Druhý týždeň

Obed: nezabudnite na predjedlo a na cesnak!

 1. Pestrá zeleninová polievka ( bez mäsa), zapečené zemiaky so zeleninovým šalátom
 2. Morčacie ragú. Zjedzte aj mäso!
 3. Pestrá zeleninová polievka, zapečené zemiaky s čiernou reďkovkou
 4. Na pekáči , pod fóliou upečené (dusené) morské rybacie filé, so surovým zeleninový šalátom
 5. Zemiakový šalát, alebo nízkotučný syr s paradajkovým šalátom, alebo 3 uvarené vajcia (najviac raz do týždňa) a surový zeleninový šalát.
 6. Morčacie prsia so zeleninou a uhorkovým šalátom.

Večera:  Večera: vypiť iba ovocný nápoj bez dužiny (banánovo-jablkový nápoj).

Tretí týždeň

Obed: nezabudnite na predjedlo a na cesnak!

 1. Vývar na očistenie krvi a pečene
 2. Vývar na očistenie krvi a pečene
 3. Vývar na očistenie krvi a pečene
 4. Zapečené zemiaky so zeleným šalátom
 5. Morčacie ragú. Zjedzte aj mäso!
 6. Morčacie fašírky pečené na pekáči, (živé) paradajky, alebo (živé) uhorky.

Večera: Banánovo-jablkový nápoj. Prípadne s pridaním kiwi, mandarínky alebo pomaranča.

Vývar na očistenie krvi a pečene

K vlažnej zeleninovej polievke pridajme veľké množstvo strúhanej, surovej čiernej reďkovky, a také množstvo cesnaku, aké ešte budeme schopný zvládnuť. Ak počas prvých troch  dní poobede by ste boli hladný, dajte si guľôčky s pomletých lieskovcov osladené s medom. Pozor! Vysoko kalorické!

Morčacie fašírky pečené na pekáči

Potrebujeme: 70 dkg mleté morčacie mäso, 2 vajcia, pol hlávky cesnaku, trochu soli, čierne korenie, rascu, 1 polievkovej lyžice múky, 1-2 polievkovej lyžice strúhanky.

Príprava: Všetky prísady pomiešame, vytrovíme tri valčeky. Vložíme ich na dôkladne vymastený plech, podlejeme asi 1-1,5 dl vodou. Zakryjeme alobalom, a pri strednej teplote pečieme asi 35minút. Odstránime alobal a ďalej pečieme asi 10 minút, do svetlohneda.

Štvrtý týždeň

Obed: nezabudnite na predjedlo a na cesnak!

 1. Zeleninová polievka s cestovinami slimáčiky
 2. Morčacie prsia so zeleninou, dusené s hnedou ryžou. Teraz zjeme iba ryžu so (živou) zeleninou.
 3. Včerajšie morčacie mäso so (živou) zeleninou
 4. Zeleninová ryža s hnedou ryžou
 5. Morčacie fašírky pečené na plechu so surovým uhorkovým šalátom
 6. Zapekané zemiaky s (živými) paradajkami

V prípade potreby dezert na poobede: guľôčky s pomletých lieskovcov (orechy, mandle, oriešky) osladené s medom. Pozor! Vysoko kalorické!

Večera: Banánovo-jablkový nápoj. Prípadne s pridaním 3-4 ks kiwi, 5-6 ks  mandariniek  alebo 3-4 ks pomarančov.

Piaty týždeň

Obed: nezabudnite na predjedlo a na cesnak!

 1. Pestrá zeleninová polievka, zapečené zemiaky s uhorkovým šalátom.
 2. Dusená kapusta na plechu s morčacím mäsom a zeleninou.
 3. Zeleninová ryža s hnedou ryžou
 4. Morčacie prsia so zeleninou, dusené s hnedou ryžou. Teraz zjeme iba mäso s paradajkovým šalátom.
 5. Hnedá ryža s predošlého dňa so (živým) zeleninovým šalátom.
 6. Struková fazuľová polievky s veľkým množstvom zeleniny.

V prípade potreby dezert na poobede: guľôčky s pomletých lieskovcov (orechy, mandle, oriešky) osladené s medom. Pozor! Vysoko kalorické!

Večera: Banánovo-jablkový nápoj. Prípadne s pridaním 3-4 ks kiwi, 5-6 ks  mandariniek  alebo 3-4 ks pomarančov.

Šiesty týždeň

Obed: nezabudnite na predjedlo a na cesnak!

 1. Pestrá zeleninová polievka s hnedou ryžou.
 2. Dusená červená kapusta s plátkami morčacích pŕs.
 3. Zeleninová polievka so zapekanými zemiakmi a so (živou) zeleninou.
 4. Na plechu upečené morčacie fašírky so (živým) paradajkovým šalátom.
 5. Šošovicová polievka s množstvom zeleniny.
 6. Kapustové fliačky.

V prípade potreby dezert na poobede: guľôčky s pomletých lieskovcov (orechy, mandle, oriešky) osladené s medom. Pozor! Vysoko kalorické!

Večera: Banánovo-jablkový nápoj. Prípadne s pridaním 3-4 ks kiwi, 5-6 ks  mandariniek  alebo 3-4 ks pomarančov.

Pokračovanie

Ak ste hore uvedenú kúru so všetkými prvkami úspešne absolvovali, môžete si byť istý, že vaše telo je momentálne dokonale detoxikované ,tým najviac optimálnym spôsobom.  Tráviaca sústava je naladená na taký spôsob stravovania, ktorý by bol potrebný pre každého, a telesná váha (index telesnej hmotnosti)  je prispôsobená k daným podmienkam.

K udržaniu dosiahnutého stavu v každom prípade majte pred očami nasledovné:

 • v podstate – a vôbec – človek nie preto žije, aby mohol jesť, ale preto je, aby mohol žiť
 • jedzte iba vtedy(kvôli tomu), ak ste hladný, a nie vtedy(kvôli tomu) keď je tu čas jedenia
 • venujte vhodné množstvo času a vhodné prostredie na jedenie, jedzte pomaly, dôkladne prežúvajte jedlo
 • jedzte iba tie jedlá, ktoré naozaj budujú vaše telo, robia vám radosť z jedenia, a zo žiadneho dôvodu nie sú zakázané
 • denne aspoň raz, napr. pri hlavnom jedle si dajte ako predjedlo „živú“ (zelenú) potravu
 • jedzte iba toľko, koľko bezpodmienečne potrebujete (miernosť), čiže nikdy nedosiahnite pocit nasýtenosti
 • zanedbávajte, alebo ak to nepôjde – vysvetľovania nápadov pokušenia -, znížte na minimum konzumáciu jedál bohatých na uhľohydráty, napr. cukry, tuky, a konzumáciu soli
 • v rámci jedného jedla si nikdy nedajte zásadité jedlá (napr. zemiaky) spolu s kyselinovými (napr. mäsá), alebo ovocie so zeleninou, Ako výnimka je jablko, lebo jablko môžete jesť teoreticky so všetkým.
 • kvôli dôležitosti zvlášť uvádzame, že melón a žltú dyňu sa neodporúča jesť spolu s inými jedlami – v rámci tráviaceho času -, tieto nech tvoria osobitné jedlo, napr., raňajky alebo večeru
 • v budúcnosti majte týždenne aspoň jeden pôstny deň (nulová kalória)

Niekoľko slov o cesnaku

Už kňazi starovekého Egypta ho používali ako prevenciu proti infekčným chorobám a parazitov. Podľa písomností z roku 2100 pred našim letopočtom, v dvore perzského kráľa konzumovali 26 kg cesnaku, pritom z jabĺk 13 kg. Predpokladajme, že nie náhodou.

Lekárska veda našej doby tiež s prekvapením zistila jeho silné antibakteriálne a protiplesňové účinky. C.J. Cavallito (americký výskumník) už v roku 1944 dokázal, že allicin, čo získal z cesnaku, je účinnejší voči bacilom týfusu, ako penicilín. Cesnak je teda také prírodné  antibiotikum, ktorý „mimochodom“ čistí žily a krv, znižuje tuky v krvi a cholesterol, znižuje krvný tlak, regeneruje pečeň, a má aj odhmyziace účinky. Nájdeme v ňom vitamíny B1, B2 a C, kyselina nikotínová, horčík, železo, zinok, mangán, meď, vápnik a selén.

Kvapky na znižovanie krvného tlaku

Podľa starodávneho čínskeho receptu kúra je účinná v prípade dlhodobého zúženia ciev, problémov krvného tlaku a aterosklerózy. Opakovanie je potrebné iba po piatich rokoch.

Príprava: rozdrvíme 350 g očisteného cesnaku a nalejeme do 300 g čistého (96%) liehu. Nádobu dobre zatvoríme, a zmes necháme zrieť 10 dní, potom cez čistú gázu precedíme. Necháme oddychovať dva dni, a v prípade potreby nakvapkáme asi do 50 g mlieka, pijeme denne trikrát, podľa nasledovných:

Prvý deň: ráno 1, na obed 2, večer 3 kvapky

Druhý deň: ráno 4, na obed 5, večer 6 kvapiek, a tak ďalej až po piaty deň, keď už si dáme 15 kvapiek

Šiesty deň: ráno 15, na obed 14, večer 13 kvapiek

Siedmy deň: ráno 12, na obed 11, večer 10 kvapiek, kým 10. deň večer sa dostaneme na 1 kvapku

Od 11-ho dňa denne si dáme 3×25 kvapiek roztoku pred každým jedlom, kým sa neminie.

Zmena životosprávy

Určite už každý má skúsenosť, že darmo si pretrpí tú najúčinnejšiu detoxikačnú kúru, darmo sa trápi s receptami tej najúčinnejšej kuchárskej knihy, darmo si počíta kalórie, len čo sa vráti k svojim  „pôvodným“ zvykom stravovania, ťažko stratené kilá sa vrátia raz-dva.

Ako to vidieť, chyba je pravdepodobne v jeho stravovacích zvykoch, veď pre každého ako „základ“ je zdravie.  Čiže ak nechce ďalšie roky bojovať so svojimi kilami, a kvôli rôznym chorobám, ktoré získal pre svoje stravovacie návyky  stráviť čas v čakárňach u lekára, v tom prípade musí previesť zásadné zmeny svojej životospráve. Teraz nejde o pár týždňové – prípadne mesačné – prechodné obdobie, ale o zásadné preprogramovanie celého jeho ďalšieho života, o zásadnú zmenu svojho pohľadu na život.

Nezabudnite, že zmeny stravovacích návykov a zmeny obsahu jedál, môže byť vážne nebezpečné pre osoby, ktoré sú citlivé na takéto zmeny (cukrovka, nadmerná činnosť štítnej žľazy, atď.), preto pred začatím v každom prípade sa opýtajte svojho lekára, či je kúra pre vás vhodná a v akej miere!

Životné cykly

Ako sme to už vyššie uviedli, „základný“ stav nášho organizmu je zdravie. Preto aj samotný organizmus má snahu o udržanie tohto stavu tým, že stále by sa očisťovala, vylučovala by škodlivé usadeniny, keby sme to nechali. My to ale väčšinou neumožníme: zaťažujeme ho neprávne vybratým  jedlom, v nevhodnom čase, tým nemôže plniť túto funkciu.

Každý vie, že z jedál, ktoré si denne konzumujeme, zužitkované časti sa vstrebáva zabuduje, ostatná časť sa vyprázdňuje. Tento permanentný proces (dodanie, vstrebávanie, vylučovanie)denne – približne v tom istom čase – sa opakuje.  Vykonanie tohto denného cyklu organizmus prevedie približne podľa tohto rozdelenia: ráno asi od štvrtej hodiny do dvanástej hodiny vykoná vylučovanie, od dvanástej približne do ôsmej večera dodávanie, a večer od ôsmej do štvrtej hodiny rána vstrebávanie. Preskúmajme, že podľa našich doterajších stravovacích zvykoch, ako veľmi sme mali ohľad na tieto naprogramované cykly!  Už pri prvom cykle narazíme na chybu, lebo od narodenia nás učili: „Raňajkuj ako kráľ, obeduj ako pán a večeru daj žobrákovi!“ Väčšina ľudí sa aj stravuje podľa tohto očakávania, a ako vidíme z problémov, ich organizmus nie veľmi vedel niečo spraviť s týmto, pre niektorých povinným poriadkom. Keď už cykly poznáme vidíme, že sa neodporúča zaťažovať náš žalúdok ťažkým jedlom do obedu – cez hodiny vylučovania – , úplne stačia „živé“ čiže nie trvanlivé ovocné nápoje a ovocie, ktoré nám zabezpečia dostatočnú energiu. Navyše tieto potraviny po niekoľkých minútach opustia žalúdok, dostanú sa do čriev, prakticky hneď sa vstrebajú, preto nezaťažia organizmus, ktorý je práve zaneprázdnený vylučovaním.

Nakoľko z procesov, ktoré prebiehajú vo vnútri tela najviac energie potrebuje trávenie, ak dokážeme tento proces optimalizovať, môžeme získať energiu navyše, čo naštartuje taký proces chudnutia, v ktorom môžeme dosiahnuť a zároveň aj udržať bez tohto, aby sme to sledovali, svoju optimálnu telesnú váhu ( viď index telesnej hmotnosti). Čiže ak sa stravujeme podľa odporúčaní, nebudeme mať starosti s váhou, môžeme sa stať oveľa zdravšími. Ako to vieme dosiahnuť?

Dodržaním nasledovných pravidiel:

 • definitívne si musíme uvedomiť, že nežijeme preto, aby sme jedli, ale preto jeme, aby sme mohli žiť
 • a málo môže byť dosť, lebo (Matúš 4,4)“Nielen z chleba žije človek, …“
 • o najviac, ako je možné znížme spotrebu tukov – nech je to živočíšneho alebo aj rastlinného pôvodu – cukrov pripravených z cukrovej repy alebo z cukrovej  trstiny, a spotrebu soli. Namiesto masti používajme rastlinné oleje, ako náhradu cukru používajme med (čo sa nedá osladiť medom, to sa ani neoplatí jesť)
 • vážme si funkcie našich životných cyklov
 • počas stravovania používajme vhodné párovanie jedál (vysvetlenie nižšie), lebo vôbec nie je jedno, čo s čím jeme, čiže čo s čím čaká na trávenie v našom žalúdku
 • 2/3 z denne konzumovaného jedla  (podľa možností)má byť (živá) zelenina a (živé) ovocie. Napr. v danom prípade pred hlavným jedlom má byť surové predjedlo, ktoré sa hodí k hlavnému jedlu
 • pokročením veku potrebujeme stále menej pohybu, preto vo veku nad 50 rokov zaraďme týždenne jede deň, a nad 60 rokov týždenne dva dni, keď máme pôst, a jeme iba (živé) ovocie
 • nech je našou každodennou potrebou pravidelný pohyb!

Čo s čím?

Základným princípom pridružovania jedla je, že v žalúdku v tom istom čase má byť iba jedno tzv. „zahustené“ jedlo, nakoľko žalúdok je schopný iba jedno „zahustené“ jedlo  stráviť dokonale. Čo znamená „zahustené“? Každé jedlo, ktoré nie je zelenina a nie je ovocie, nie je „živé“ – čiže surové – je „zahustené“, nakoľko počas varenia alebo pečenia stratilo veľké množstvo tekutiny. Preto napr. nie je vhodné spolu jesť mäso s pečenými zemiakmi, ryba s ryžou, kurča s haluškami, vajcia s hriankami, syr s chlebom, atď.

Nie náhodou je medzi uvedenými príkladmi  na prvom mieste obľúbené mäso s pečenými zemiakmi! Zemiaky síce patria medzi zeleninu, ale vzťahuje sa to iba na zemiaky v surovom stave.  Ak ich upečieme zhustnú, stanú sa „zahustenými“ – prakticky bude z nich čistý škrob. Tento škrob sa dostane do žalúdka, spolu s mäsom. Ako vieme, k spracovaniu mäsa je potrebné kyselinové prostredie, k spracovaniu škrobu lúhové prostredie a tráviace šťavy. Čo sa stane, pri reakcii kyseliny na lúh ? Už prichádza odpoveď: “Navzájom sa neutralizujú!“ Čo sa teda stane s mäsom a zemiakmi v žalúdku? Dobre dlhý čas tam budú hniť , až kým organizmus výsledkom opakovaného sústredenia energií zvládne tento prakticky nikdy dokonale neriešiteľnú úlohu.

Tak, ako sa neodporúča počas toho istého jedla jesť viac, ako jedno zahustené jedlo, neodporúča sa ani konzumácia ovocia, bezprostredne po hlavnom jedle, alebo počas neho. Ak to niekto predsa  spraví, môže mať trhavé bolesti žalúdka, pálenie záhy, alebo cítiť nevoľnosť.  Takýmto spôsobom zjedené ovocie – kvôli viac druhov zahustenej potravy, ktoré sú prítomné – nie je schopné sa dostať na miesto vstrebania, do čriev. Cukor, ktorý sa nachádza v ovocí okamžite sa začne kvasiť a vznikne také množstvo alkoholu, čo –ak pretrvá tento zvyk konzumácie ovocia  – skôr či neskôr napadne pečeň. Tak sa môže stať taká nepríjemná situácia, keď po diagnostikovaní nedostatočného fungovania pečene lekár sa opýta  pacienta – ktorý alkohol vôbec nepije -: „ Ako dlho pijete alkohol?“Pacient darmo tvrdí, že nemá vo zvyku piť alkohol, lekár sa iba zhovievavo usmieva, a miesto toho, aby poriadne plnil svoju úlohu a vypátral ozajstný dôvod poškodenia pečene, upozorní pacienta, aby prestal s konzumáciou alkoholu. Ak nechcem dopadnúť podobne, jedzme ovocie vždy iba ako hlavné jedlo!

Takisto nie je vhodné jesť spolu zeleninu s ovocím, lebo výsledkom tejto kombinácie je intenzívne tvorenie plynov, silné nadúvanie a nedostatočné trávenie. Ďalej je dobre vedieť, že melón a žltú dyňu nie je dobré jesť so žiadnym iným ovocím.

Nikdy nepime bezprostredne pred jedlom a po jedle, ani počas jedla, výnimkou, ak hlavné jedlo je ovocie –aj vtedy iba ovocnú šťavu – z toho dôvodu, že nápoje počas jedenia zahusteného jedla veľmi rozriedia v žalúdku už optimálne pripravené tráviace šťavy, a také rozriedenie môže viesť k nedokonalému tráveniu!

Koľko času musí uplynúť po konzumácii ovocia, aby sme si mohli dať jedlo iného druhu? Závisí od druhu ovocia, ale v každom prípade by malo stačiť 30-45 minút.

Koľko času musí uplynúť po konzumácii zeleniny, aby sme si mohli dať jedlo iného druhu? V prípade zeleniny a šalátov čakacia doba je všeobecne dve hodiny.

Koľko času musí uplynúť po konzumácii zahusteného jedla, aby sme si mohli dať jedlo iného druhu? Ak jedlo neobsahovalo mäso tak tri hodiny, ak mäso obsahovalo, musíme rátať aspoň štyri hodiny na čakanie.

Ak menu nie je podľa vyššie uvedených pravidiel [napr. fazuľa (bielkovina) s mäsom (bielkovina)], v tom prípade táto čakacia doba môže byť až desať hodín.

Ako vidíme bielkovina s bielkovinou je zakázaná, ale škrob so škrobom je dovolené, napr. granadír.

Mlieko (kravské)a mliečne výrobky

„Žid (5,12)Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie pevný pokrm.

Žid (5,13) A nik, kto dostáva mlieko, nechápe slovo spravodlivosti, lebo je ešte dieťa.

Žid (5,14)Pevný pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla.“

Hore vedený úryvok – ako všetky úryvky z Biblie – má v sebe vzácnu, nie len obraznú ale reálnu,  zmysel a hodnotu, iba by sme mali „počúvať“! K tomu nás vedie aj Dr. Józsa László vo svojej knihe s názvom: „Liečenie v Biblii“: „ Ja sám som už viackrát prečítal od svojho detstva (Bibliu), vnímal som ju stále novšiu a inú. V dospelosti som bol prekvapený, koľko chorôb, druhy liekov, a pravidiel ohľadne zdravia popisuje, a hlavne tie posledné sú tak pravdivé, ustáli čas – celé tisícročia, a s vývojom lekárskej vedy vôbec nestratili aktualitu.“

Výskumníci, ktorí sa zaoberali skúmaním kravského mlieka: Hannah Allen, Alec Burton, Viktoras Kulvinskas, F.M.Pottenger, Herbert M. Shelton és N.W.Walker, získali skúsenosť z praxe, že pravidelná konzumácia (kravského) mlieka a výrobkov z neho, môže byť hlavnou príčinou nasledovných zdravotných ťažkostí: ťažkosti srdcovej činnosti, ateroskleróza, rakovina žalúdka, chronický žalúdočný a črevný katar, migrény, alergické príznaky, (u detí) infekcia ucha, astma, rôzne ochorenia dýchacích ciest, problémy štítnej žľazy a „spontánna“ obezita.

Ak porozmýšľame, koľko jedincov je medzi cicavcami , ktorý ešte aj „v dospelosti“ konzumuje (kravské) mlieko –  a tak by sme mohli povedať, že cicá – uvedomíme si, že človek je jediný! Koniec koncov niekedy sme si uvedomeli, že mlieko sa hodí iba na výživu mladých potomkov (kým nebudú schopný zjesť tuhú potravu), a na nič iné. Nanajvýš chemické zloženie kravského mlieka a materinského  mlieka ani náhodou nie je rovnaké, jedno nemôže nahradiť to druhé.

K odbúravaniu a dokonalému stráveniu mlieka sú potrebné enzýmy laktáz a renin. Ľudský organizmus tieto enzýmy zabezpečuje iba do troch rokov, potom už nie. Čiže organizmus človeka, ktorý má viac ako tri roky a konzumuje mlieko a mliečne výrobky, nie je schopný vhodne spracovať, stráviť, lebo z jeho organizmu chýbajú k tomu potrebné enzýmy. Preto skôr či neskôr jeho organizmus sa zahlieni, čo vedie k ďalšiemu zhoršovaniu jeho trávenie, ktoré ani doteraz nebolo dokonalé. Ide teda o negatívnu spätnú väzbu! Je trochu známy tento proces? Zdá sa, že počas našich „rozhovorov“ sme už stretli niečo podobné?!

Väčšina ľudí – podľa svojho presvedčenia – trvá na pití kravského mlieka a konzumácii mliečnych výrobkov, iba kvôli vysokému obsahu kalcia.  Je dobré vedieť, že kalcium, ktorý je v kravskom mlieku sa viaže k látke, ktorá sa volá kazein, ktorý zas v ľudskom žalúdku – kvôli hustote, ktorá je asi tristonásobok – sa vylúči ako nestráviteľné niečo, lebo človek jednoducho nemá štvorvrstvový bachor, ktorý zvládne aj kazein. O tom už ani nehovoríme, že kým toto mlieko a mliečne výrobky z neho sa dostanú ku človeku, už absolvujú toľko úprav, pasterizovanie, homogenizovanie, že kalcium a jeho zlúčeniny obsahujú už iba v stopách.

Nakoniec všetky druhy (živej) zeleniny a (živého) ovocia obsahujú pre nás dostatočné množstvo  kalcia. Všetky (živé a olejnaté) semiačka majú veľmi vysoký obsah kalcia. Napr. (živý) sezam má tak vysoký obsah kalcia, ako žiadna iná potravina na zemi. Z toho vyplýva, že ak niekto je (živú) zeleninu, (živé) ovocie a (živé) semiačka, nikdy nebude trpieť nedostatkom kalcia.

Ak by niekto napriek hore uvedených predsa si rád dá mlieko alebo mliečne výrobky, nech je to ako hlavné jedlo. Čiže so žiadnou inou potravinou! Napr. ovocný jogurt, ktorý teraz sa stal populárnou, kvôli najhoršiemu párovaniu veľmi rýchlo začne kvasiť, preto ostane v žalúdku dobrých pár dní, rozkladá sa tam bez strávenia a vstrebávania.

Zhrnutie

Táto zmena, ktorú podľa odporúčania nášho Pána sme vám predstavili, samozrejme vôbec neznamená, že v ďalších rokoch svojho života musíte mať pôst, alebo musíte stále počítať kalórie, ani vegetariánom sa nemusíte stať, a samozrejme nevadí, ak ním ste, tak ním zostaňte. Stačí zmeniť „iba“ svoj vzťah k niektorým jedlám, zmeniť čas, keď jete, združovanie niektorých druhov jedál a to preto, aby ste v budúcnosti už nemali problém s váhou a s trávením. Pred zmenou životosprávy je vhodné vykonať všetky tri etapy kúry, ktorý odporúča náš Pán, nezabudnúť tam uvedené, nakoľko aj nižšie uvedená zmena životosprávy vychádza z týchto poznatkov a na ich rozvinutí.  V rámci zmeny životosprávy navrhnuté stravovacie predpisy nie je nutné „razantne“ dodržať podľa písmena, je možné sem-tam trochu „povoliť“, ale následne je to vhodné očistnou kúrou alebo/aj tekutinovým pôstom kompenzovať.

Ako ste si určite všimli, v našich doterajších odporúčaniach chlieb nemal veľmi dôležitú úlohu. Nie preto, lebo chlieb patrí medzi zahustené jedlá, a ako už vieme, z týchto jedál si môžeme dať naraz iba jednu. Nehovoriac o tom, že samotný chlieb alebo rôzne druhy pečív, vôbec neprispievajú nášmu telu, pre nás nemôže byť užitočné ich zloženie, kvôli ich komponentom (prídavným látkam). Tieto komponenty  vôbec neobsahujú látky (pšeničné otruby, pšeničné klíčky, celozrnná múka), ktoré ľudské organizmus naozaj potrebuje. Ak sa nevieme vyhnúť konzumácii chleba, uprednostňujme chlieb doma upečený, trochu opražený, ražný, celozrnný a graham chlieb.

Nasleduje pár jedál, ktorými  náš návrh zmeny životosprávy sa stane možno prijateľnejším. Sú to iba príklady, na základe týchto návrhov každý si môže vytvoriť svoj vlastný jedálny lístok.

Ponuky jedál

Surová vegeta

Vegety, ktoré sú v predaji, dnes už môžu obsahovať tak veľa druhov konzervantov, že prišiel čas, aby sme si samy pripravili tzv. surovú, čiže nesušenú vegetu, ktorú potrebujeme pri každodennom varení.

Potrebujeme: 1kg mrkvy, 1 kg petržlenu, 20 dkg paštrnáka, 1 kg papriky zbavenej semiačok,40 dkg zeleru,20 dkg paradajok, 20 dkg kalerábu, 20 dkg cibule, 20 dkg karfiolu, 2 väčšie cesnaku, 1 zväzok zelerovej vňate, 2 zväzkov petržlenovej vňate, soľ podľa vlastnej chuti asi 40-45 dkg.

Postup: všetky druhy zeleniny pomelieme na mlynčeku na mäso, pridáme soľ, zmes dáme do zaváracích pohárov. Poháre zakryjeme celofánom, a to vo dvoch vrstvách tak, že medzi vrstvy dáme trochu benzoátu sodného alebo salicilu. Druhá vrstva celofánu musí  zadržať arómy, alebo miesto toho použime klasický vrchnák zaváracích pohárov.

Hlavné jedlá

Večerné ovsené vločky

Nasledovné jedlo môže byť veľmi chutná, sýta večera, ktorá uspokojí všetky nároky.

Potrebujeme: 15 dkg ovsených vločiek, 2 ks jabĺk, 5 čajových lyžičiek pšeničných klíčkov, 3-4 dkg mletých orechov, 1-2 čajových lyžičiek strúhaného kokosu, hrozienka, med.

Príprava: jablká očistíme a rozmixujeme. Dáme variť vodu, keď vrie, nasypeme ovsené vločky. Keď voda znovu začne vrieť, odstavíme na bok, necháme vločky usadiť, precedíme. Primiešame jablkové pyré, pšeničné klíčky, mleté orechy, pridáme trocha medu. Na tanieri posypeme kokosom, zdobíme hrozienkami.

Morčacie ragú

Nižšie popísané ragú s výnimočnej chuti obsahuje aj dve zahustené zložky(mäso a zemiaky), ale nemôžu spôsobiť tráviace ťažkosti, lebo ich nebudeme jesť spolu.  Dnes si dáme ragú, zajtra zas morčacie prsia.

Potrebujeme: 50-60 dkg morčacích alebo kuracích pŕs, 3-4 ks mrkvy, 2-3 ks petržlenu, 1 ks paštrnáka,15-20 zeleru, 20 dkg karfiolu, 1 kg zemiakov, olej, surovú vegetu, trocha soli, a pár kusov celého čierneho korenia podľa chuti.

Príprava: morčacie prsia nakrájame na plátky veľkosti dlane (asi 1 cm hrubé). Očistené a umyté zemiaky a všetky druhy uvedenej zeleniny po očistení nakrájame na kocky (asi 1-1,5 cm kocky), karfiol rozoberieme na ružičky. 

Morčacie prsia, mrkvu, petržlen a paštrnák dáme variť do vody (asi do množstva 2,5 litrov). Keď voda začne vrieť, pridáme surovú vegetu, trochu oleja a pár kusov celého čierneho korenia. Varíme približne 10-15 minút, vyberieme do polovice uvarené morčacie prsia, odložíme ich do chladničky, nakoľko druhý deň z nich uvaríme hlavné jedlo: morčacie prsia so zeleninou.  K ragú pridáme pripravené zemiaky, zeler, varíme ďalších 7-10 minút, keď zemiaky sú do polovice uvarené. Teraz pridáme karfiol, varíme 7-10 minút.   

Ako náhradu vykosteného morčacích alebo kuracích pŕs môžeme použiť aj iné časti moriaka alebo kurčaťa, napr. stehná, ale musíme s tým počítať, že budeme potrebovať variť dlhšie asi o 20-30 minút.

Nech použijeme mäso akejkoľvek hydiny, je potrebné odstrániť kožu pred pečením (varením)!

Morčacie prsia  so zeleninou     

Potrebujeme: plátky morčacích alebo kuracích pŕs, „zachránené“ z prechádzajúceho dňa , 2 ks zelenej papriky, 1-2 ks stredne veľkých paradajok , 2-3 ks mrkvy, 1-2 ks cibule (podľa chuti), surová vegeta, olej, rasca, pár strúčikov cesnaku.

Príprava: Na plech v nalejeme tenkú vrstvu oleja, nasypeme  na plátky nakrájanú cibuľu. Poukladáme plátky morčacích pŕs, posypeme surovou vegetou a rascou, podľa chuti. Nasleduje zelená paprika, paradajky a mrkva, nakrájané na kocky. Podlejeme trochou vody a zakryté dusíme v predhriatej rúre asi 15-20 minút. Keď je hotové, fóliu odstránime, posypeme na plátky nakrájaným cesnakom. Ako prílohu podávame surovú cibuľku, pór, alebo surový šalát.

Perkelt z hríbov   

Potrebujeme: 30-35 dkg očistených šampiňónov, 1,5 kg očistených a nakrájaných zemiakov , 2-3 ks cibule, 1 čajovej lyžičky červenej papriky, rasce, oleja, soli.

Príprava: Cibuľu nakrájanú na drobno udusíme na oleji, keď je už dostatočne sklovitá, pridáme šampiňóny, zemiaky, červenú papriku a rascu podľa chuti. Podlejeme vodou, osolíme. Keď je hotové, pridáme nakrájaný –roztlačený – cesnak, podávame so (živým) šalátom.

Kelová polievka         

Potrebujeme: 70-80 dkg kelu, 60-70 dkg morčacích alebo kuracích pŕs , 4-5 ks mrkvy, 3-4 ks petržlenu, 1-2 ks paštrnáka, 20 dkg zeleru, 20 dkg karfiolu, surovú vegetu, trocha soli, celé čierne korenie podľa chuti, trocha rasce, pol hlávky stredne veľkého cesnaku.

Príprava:  morčacie prsia nakrájame na plátky veľkosti dlane (asi 1 cm hrubé). Očistíme kel a ostatné zeleniny, všetko nakrájame na malé (1-2cm) kúsky, karfiol rozoberieme na ružičky.

Morčacie prsia, mrkvu, petržlen, paštrnák, zeler a kel dáme variť do 2,5 litra vody. Keď začne vrieť, pridáme olej, niekoľko kusov celého čierneho korenia a štipku rasce. Varíme asi 20 minút, pridáme pripravený karfiol, necháme variť ďalších 7-10 minút. Keď je hotové, pridáme nakrájaný cesnak.     

Ako náhradu vykosteného morčacích alebo kuracích pŕs môžeme použiť aj iné časti moriaka alebo kurčaťa, napr. stehná, ale musíme s tým počítať, že mení sa čas varenia.

Nech použijeme mäso akejkoľvek hydiny, je potrebné odstrániť kožu pred pečením (varením)!

Plnená kapusta

Nižšie uvedené jedlo obsahuje dva zahustené komponenty: ryža a vajcia, ale podľa nás je dovolené zjesť bez výčitiek  svedomia, nakoľko množstvo vajec ( 1ks)je zanedbateľné.

K plnke: 1 cibuľa, pol kávovej lyžičky červenej papriky, štvrť kila ryže, 3-4 strúčiky cesnaku, 1-2 vajec, 10 dkg namočeného sójového granulátu alebo pomletá sójová kocka, trochu majoránu, olej, soľ.

K základu: 1 hlávka kyslej kapusty, pol kila kyslej nasekanej kapusty, olej, pár kusov celého čierneho korenia, trocha rasce, červená paprika podľa chuti.

Príprava plnky: nadrobno nakrájanú cibuľu podusíme na oleji. Pridáme asi pol kávovej lyžičky červenej papriky a trocha soli. Podlejeme asi litrom vody, pridáme ryžu a varíme. Počas varenia pridáme pretlačený cesnak, majorán a sóju. Keď je už do polovice uvarené odstavíme, necháme vychladnúť, aby bolo vlažné, pridáme surové vajcia.

Príprava: Hlávku kyslej kapusty rozoberieme na listy, do lista zabalíme plnku strednej veľkosti, vložíme do hrnca. Ak by plnka rozpadala, pridajme ešte vajíčko. Na plnky a medzi nasypeme nasekanú kyslú kapustu. Podlejeme vodou, pridáme ešte trocha oleja, pár kusov celého čierneho korenia, 1-2 kusov bobkového listu, trocha rasce a podľa chuti červenú papriku. Keď je hotové nakrájame pár strúčikov cesnaku.

Skladaná kapusta

Potrebujeme: do polovice uvarenú plnku, uvedenú pri plnenej kapuste, asi 1 kg kyslú kapustu, šťavu so surovou vegetou, olej, červená paprika, soľ.

Príprava: Na plech poukladajme jednu vrstvu kyslej kapusty. Nasleduje plnka. Takto striedame vrstvy, podlejeme šťavou so surovou vegetou, upečieme v rúre.

Zapečené  zemiaky

Nakoľko z „obvyklých“ pečených zemiakov  počas pečenia zmiznú všetky užitočné prvky okrem škrobu, a tak ako jedlo sa stávajú zahustenými, nie veľmi sa odporúča ich konzumácia. Oproti tomu tzv. zapečené zemiaky obsahujú veľké percento ich pôvodných komponentov.

Potrebujeme: zemiaky podľa potreby (asi 1 kg), 1-2 ks zelenej papriky, 1-2 ks cibule (podľa chuti), surovú vegetu, olej, alobal.

Príprava: na dôkladne  vyolejovaný plech v tenkej vrstve poukladáme na kolieska nakrájanú cibuľu, potom očistené a na veľké kusy (ako orech) nakrájané zemiaky, v jednej vrstve, tesne vedľa seba. Bohato posypeme vegetou, poukladáme na kolieska nakrájané zelené papriky. Opatrne –dajme pozor na posyp – podlejeme olejom do polovice vrstvy zemiakov. Zakryjeme alobalom, dáme do studenej rúry, a pri strednej teplote pečieme asi 40-45 minút.

Pri odstránení alobalu dajme pozor na horúcu paru z pekáča! Odlejme celé množstvo oleja. Dajme naspäť do rúry a nechajme piecť ešte 5-10 minút. Získame veľmi chutné jedlo, jedzme samotné, alebo s cibuľkou a pórom, prípadne surovou šalátovou oblohou. Zapečené zemiaky môžeme jesť ako druhý chod, napr. za morčacie ragú alebo po akejkoľvek zeleninovej polievke.

Hnedá ryža dusená v šťave moriaka

Aj v tomto prípade ide o dva zahustené jedlá, ale ani teraz nespôsobia tráviace ťažkosti, lebo ich nejeme naraz (pri tom istom jedle). Viď morčacie ragú alebo morčacie prsia so zeleninou.

Potrebujeme: 50-60 dkg morčacích alebo kuracích pŕs, olej, asi 25-30 dkg hnedej ryže, surovú vegetu, trochu soli, rascu.

Príprava: morčacie prsia nakrájame na plátky veľkosti dlane (asi 1 cm hrubé), z obidvoch strán posypeme surovou vegetou, poukladáme ich na olejom natretý plech, vedľa seba. Medzery medzi plátkami naplníme hnedou ryžou, a celé úsporne posypme rascou. Podlejeme vodou,  aby všetko bohato pokryla.  Zakryjeme alobalom, a predhriatej rúre dusíme 30-35 minút. Potom vyberieme kusy mäsa, odložíme ich do chladničky, na ďalší deň. Ryžu, ktorá sa dusením stala veľmi lahodnou, si dáme ako hlavný chod so surovou šalátovou oblohou.

Ako náhradu vykosteného morčacích alebo kuracích pŕs môžeme použiť aj iné časti moriaka alebo kurčaťa, napr. stehná, ale musíme s tým počítať, že v tom prípade mäso potrebuje o 20-30 minút viac času na uvarenie, než ryža.

Nech použijeme mäso akejkoľvek hydiny, je potrebné odstrániť kožu pred pečením (varením)!

Šaláty

Živú zeleninu (paradajky, paprika, uhorky, hlávkový šalát, kapusta, cibule, atď.)podľa možností konzumujme iba ich prirodzenom stave, alebo so zálievkou, ako je nižšie uvedené. Zálievky, ktoré dostať v obchodoch, pre nás nie sú vhodné na konzumáciu.

Zálievka na šalát

Zálievky každého šalátu, ktorú pripravíme, má byť nasledovná: 2 dl vody, 1 polievková lyžica jablkového octu, 1 poriadne veľká polievková lyžica medu. Samozrejme môžeme pripraviť aj väčšie množstvo, ale dajme pozor na uvedený pomer prísad.

Zemiakový  šalát        

Je pravda, že ide o šalát, ale je to taký druh šalátu, ktorý sa má jesť výlučne  ako hlavné jedlo, bez všetkého.     

Potrebujeme: 8-10 kusov v šupke uvarených, odporúča sa upečených zemiakov, asi ½ litrov zálievky, 2-3 cibule, 1 hlávka cesnaku.

Príprava: uvarené alebo upečené zemiaky a cibuľu očistíme , nakrájame na kolieska, a navrstvíme do nádoby, ktorá sa dá uzavrieť prakticky hermeticky, medzi jednotlivé vrstvy dáme aj plátky cesnaku, podľa chuti. Nalejeme zálievkou tak, aby ich úplne pokrývala. Zatvoríme nádobu, a necháme zrieť  v chladničke aspoň jeden deň. 

Cibuľový šalát        

Potrebujeme: 1-1 balík novej cibuľky, fialovej cibule, póru, 1 hlávku cesnaku.

Príprava: cibule po očistení nakrájame na kolieska. Umyjeme a nakrájame aj stonku novej cibuľky ,tiež  nakrájame  na kolieska a pridáme k už nakrájanej cibule, nalejeme toľko zálievky, aby ich pokrývala. Môžeme jesť asi o 2-3 hodiny.

Uhorkový šalát         

Potrebujeme: 4-5 ks stredne veľkých uhoriek, jednu hlávku cesnaku.

Príprava: očistené uhorky nakrájame, očistený cesnak tiež, dáme do dobre zatvárateľnej nádoby, pridáme zálievku.