Druhé posolstvo nášho Pána

Okamih stvorenia

Ako má nôž hranu a chrbát, šaty lícnu stranu a rub, pri svetla sa objavuje tieň, tak pri dobrom musí byť a zlo. Uznaj, že bez prvého nie je druhé, a bez druhého nie je to prvé. Dvaja dajú celok, to prvé nie je viac ako to druhé. Každý z nich je iba možnosť, čo môžeš poznať, použiť, a môžeš vidieť lepšie od dobrého, krajšie od krásneho, a skúsiť horšie od zlého.

Ty si, kto má v sebe bytie a preto už dnes objav, že tvoje dni spočítam skrz teba! Ja ti neubližujem, ty ubližuješ sám sebe v dôsledku nedostatku vedomia! Netrestám ťa, trestáš sám seba, lebo strádaš mňa. Nie je, nebol a ani nebude väčší trest!

Cez moje zákony ty uskutočníš všetko, čo ma posilní, a všetko čo ma zničí. Môžeš zničiť seba, a ja som nezničiteľný, lebo ja som, budem a stále som bol! Som alfa a omega, začiatok a koniec! Kto má uši počuje ma, kto má oči vidí ma a vie, že čo som odkázal, všetko existuje. Zákon večného života v tebe, ži teda a zachráň sa! Kým žiješ, nikdy nie je neskoro ale hovorím ti, času je málo uč sa, kým môžeš, pozeraj, kým môžeš vidieť!

Bol raz jeden Človek, ktorý bol vypočutý – veď ho všetci poznáte- je z vás a nie ne z vás. Bol zaslaný medzi vás, ale ste ho neprijali. Dal som poslať medzi vás niekoľko tisíc, ani ich ste neprijali. Teraz znovu pošlem Jedného – posledného-, aby ste ho prijali. Tento Jeden je pre vás všetkých, príjmite ho, ako keby ste prijímali mňa, spoznajte ho! Nesie vám poklady, ktoré teraz chýbajú. Moje požehnanie je hojné, každému sa dostane podľa svojej viery. Nežiadam nič iné, len aby ste počuli a videli podľa svojich uší a očí. Nestačí sa len pozerať, treba aj vidieť. Dal som Vám všetko, a pýtal som za to všetko.

Príde deň, keď bude svetlo v tme, ale dovtedy zapáľte svetlo vo svojich srdciach s láskou, lebo kto m tomu sa pridá, kto nemá tomu vezmú.

Musíš vedieť, že tu napísané sa uskutočnia v tristom roku roka. Rok počítam ja, podľa môjho času a poriadku.