Božská sila – Božou pomocou pre zdravý život

Je to sila, ktorá vytvorí pre človeka zdravý život, vyliečenie chorôb a zachovanie zdravia.

 • Ak príčinou príznakov a choroby je škodlivá radiácia alebo vplyv, vieme pomôcť v každom prípade.
 • Boh každej osobe zabezpečí pomoc, ktorá to žiada, “nie je nutná aby osoba bola veriaca” – treba o to iba požiadať a pomôže. Vysloveného slova “silou viery” a funguje prejavenie sa Boha.
 • O jeho úmysle pomôcť, som sa presvedčil pri každej mojej činnosti, preto o jeho existencii nemám pohybnosti.
 • Moje schopnosti som dostal od Boha, viera vedie ma viera v ňom.

Podmienky potrebné k liečeniu

ZDRAVIE SA SKLADÁ Z VIACERÝCH ČASTI:

Predovšetkým z “osoby žiadateľa”, lebo on musí “o pomoc požiadať”!

V druhom rade z“mojej osoby”, lebo ja mám pridelený svoj “zemský podiel”!

V treťom rade z “Boha”, lebo v skutočnosti “On vykoná a žehná” celej práce!

Všetky časti majú svoju rolu, pričom všetky časti sú rovnako nutné a dôležité!

My iba obdivovať môžeme Božie záhadné prejavenia sa prostredníctvom našich nebeských sprostredkovateľov, vďaka im, lebo oni vykonávajú celú prácu. Čo my dokážeme spraviť je požiadať a poďakovať sa! Ja iba sprostredkujem Vaše želania, všetky činnosti vykoná náš Pán, preto uzdravenie je Jeho a Vaša vec.

S povolením a podporou Boha vieme pomôcť s nasledovnými

 1. Zisťovanie existencie vodných žíl, Hartmannovej siete, Cury siete, Tigrovej siete, atď.
 2. Neutralizovať všetky škodlivé vyžarovania geo-biologického (zemského) a kozmického pôvodu, ktoré vyskytujú v celej budove alebo v miestnosti.
 3. Náš pán zneškodní všetky zablúdené duše, ktoré sa vyskytujú v budove.
 4. Odstráni zlé sily.
 5. Likviduje existujúce ložiská entít .
 6. Umiestni liečivé energie vyžarujúce – prispôsobenou osobe pri jeho posteli.
 7. Umiestni pozitívne energie vyžarujúce na všetky plochy, určené na spanie a sedenie.
 8. Harmonizuje byt, aj tam bývajúcich.

Sprostredkujeme Vaše požiadavky, a náš Pán vykoná nasledovné procesy

 1. Neutralizuje škodlivé žiarenia geo-biologického a kozmického pôvodu.
 2. Zharmonizuje s tam žijúcimi.
 3. Umiestni liečivé a pozitívne energie na všetky plochy určené na spanie a sedenie.
 4. Očistenie čakier.
 5. Doplnenie aury.
 6. Zrušenie škodlivých vplyvov a iných existujúcich vplyvov.
 7. Poskytnutie ochrany konkrétnej osoby pred škodlivými vplyvmi a žiareniami.

Čo navrhujeme pre osobu, ktorá požiada o terapiu

Ak chceme, aby terapia bola najúčinnejšia, je potrebné si premyslieť našu životnú situáciu, naše túžby, povinnosti, tieto vhodne načasovať, a pri tom sa nezaoberať s nasledovnými.

 • Minulosť, zvedavosti, veštenia.
 • Ochrana a liečenie seba alebo rodinných príslušníkov.
 • Rôzne kurzy, ktoré sú zamerané na energie, diagnostikovanie, terapie, zasvecovania.
 • Iné techniky, hypnóza, iné formy liečenia, mágia, psychologické a psychiatrické liečenia, dialýza, atď.
 • Počúvanie múdrych ľudí („mudrlantov“), čítanie takých kníh, pozeranie takých filmov.
 • Počas terapie návšteva iného lekára nie je povolené, výnimkou kontroly, ktoré určil Váš lekár!

“Je to z dôvodu, že tieto činnosti môžu zneutralizovať fungovanie liečivej sily- plochy”.

Čo navrhujeme nevykonávať počas a po vykonaní terapie ohľadne budovy

 1. Prestavby budovy.
 2. Rekonštrukcia budovy (maľovanie, vŕtanie, dalšie súvisiace činnosti).
 3. Výmena postelí a stoličiek.
 4. Výmena zariadenia bytu.
 5. Harmonizácia priestorov – feng – shui.
 6. Tematika radiestézie.
 7. Tematika ochrany pred škodlivými žiareniami.

“Ak počas a po terapie budú vykonávané hore uvedené činnosti, proces neutralizácie môže byť neúčinný”.

 Podmienky okolia a predmetov

Neodporúčame neutralizáciu v miestnosti, kde je príslušenstvo na vytváranie neutralizovaného pola. Neodporúčame mať staré, energetizované a klamné  písomnosti. Môže vzniknúť disharmónia.

“Môže byť príčinou bolesti hlavy, reumatických bolesti, alebo iných ťažkostí”.

Ďalšie predmety:

 • Medené platne ( s umelohmotným povrchom alebo bez), medená socha, medený obraz  –  a všetko čo je vyrobené z medi.
 • Makety pyramídy, alebo podobný predmet čo sa podobá pyramíde.
 • Magnetická plachta alebo matracové chrániče.
 • Veľké zrkadlo, ktorý sa nachádza (umiestnené) v obytnom priestore.
 • Energetizovaný predmet – energetizovaný obraz alebo maľba.
 • Krištáľová guľa.
 • Výmenou postele a stoličiek sa stratí pozitívne miesto.
 • Premiestňovaním sa zruší harmónia.
 • Prestavbou ochrana voči škodlivým žiarením sa zruší.
 • Zasahovaním Ochrana voči škodlivým žiarením sa zruší.
 • Môžu sa zmeniť potreby domácich zvierat. ktorých negatívná energia živí (napr. mačky), dbajme na to!

Podmienky nášho Pána súvisiace s terapiou

 1. Počas diaľkovej terapie necestujeme, nestretávame sa.
 2. 30 dňová bezplatná skúšobná doba, jeden krát.
 3. Obnovenie pôvodného stavu kedykoľvek aj počas skúšobnej doby.
 4. Bez spätnej väzby pôvodný stav bude obnovený od 31-ho dňa!
 5. Nikto nebude odmietnutý z finančných dôvodov.
 • Medzi prvým a tridsiatym dňom telefonicky oznámite, že nami sprostredkovaná a našim Pánom vykonaná terapia priniesla Vami očakávané výsledky, ohľadne budovy a osôb, náš Pán Vás obdaruje, a môžete si to nechať.
 • Ak máte dojem, že Vami očakávané výsledky nenastali, v tom prípade náš Pán obnoví všetky predchádzajúce stavy, ktoré existovali v čase objednávky, čo sa týka budovy aj osôb.
 • V prípade, že príčinou príznakov a chorôb nie sú škodlivé žiarenia alebo vplyvy, je potrebné prispieť zmenou životného štýlu. Je možné, že našimi činmi, zvyklosťami, myšlienkami a životným štýlom, my sami sme príčinou problémov.
 • Je dôležité nad tým rozmýšľať, nakoľko je to príležitosť  prijať božiu pomoc, pretože ani si nevieme predstaviť, žiť v takom prostredí, kde nie je zdraviu škodlivá, ničivá sila.
 • Neodporúčame unáhlené rozhodnutia, majte trpezlivosť, lebo to pomáha pri každodennom napĺňaní energiou, a regenerácii tela. Neskôr to nikto nebude ľutovať.
 • Zo strany osoby alebo osôb, ktorí žiadali terapiu, je potrebná spätná väzba nasledujúci deň terapie, potom týždenne byť v kontakte!

Požiadavky na osobu

 1. Zadanie presných údajov: celé meno, rodné číslo, bydlisko, číslo vchodu, poschodie, číslo dverí, spolu s údajmi tých rodinných príslušníkov, ktorý tiež žiadajú terapiu a bývajú na tej istej adrese.
 2. Určenie termínu.
 3. Potvrdenie žiadania terapie.
 4. Počas terapie zdržiavať sa doma.
 5. Počas terapie v byte nikto iný nemôže byť, iba osoba/y, ktorá/é tam bývajú. Ani príbuzný (vnuk, priateľ), nemôže sa zdržiavať ani v jednej miestnosti bytu. Samozrejme rodinných príslušníkov, ktorí si neželajú terapiu nie je potrebné poslať preč, koniec koncov je to aj ich domov – ale odporúča sa, aby ostali ticho!
 1. Po vykonaní terapie – má spať doma nasledujúcich 30 dní.
 2. V prípade porušenia (zasahovania) dobročinné účinky môžu byť zrušené.
 3. Veci, napr. bio-vlna alebo posteľné prádlo, magnetická plachta, ktoré boli nakúpené po vykonaní terapie, môžu narušiť rovnováhu vnútornej energie.

 

Zisťovanie stavu osoby-parametre osoby

 1. Stav čakry.
 2. Stav a veľkosť aury.
 3. Veľkosť ochranného obalu.
 4. Odlišnosť základných vlastností od priemeru (indigo,kryštál,dúha,hviezda).
 5. Je vyvolený?
 6. Je oslovený?     –        ak áno – počet nebeských pomocníkov!
 7. Existencia škodlivého vplyvu (zakliatie, kliatba, väzby, duch nečistý – alebo iná).
 8. Existencia iných škodlivých vplyvov (čert, satan, démon, cudzie civilizácie, negatívné zlé sily – alebo iná).
 9. Existencia karmického následku u osoby.

 

Náš Pán vykoná nasledovnú terapiu na osobe, ktorá o to požiada

 1. Čistenie čakry.
 2. Doplnenie aury.
 3. V prípade vplyvov ďalšia terapia, odoberanie, odstránenie.
 4. Ochrana voči škodlivým žiareniam a vplyvom, prispôsobená osobe – táto ochrana pomáha regenerovať organizmus na 1,5 mesiaca , kým náš organizmus sa zotaví zo zranení v dôsledku škodlivých žiarení.
 5. Zmiernenie prípadných karmických následkov – príležitosť pridaním osobného podielu – modlidby ktoré určil náš Pán.
 6. Poskytnutie povrchu vyžarujúcu liečivu silu prispôsobenou osobe, pri jeho posteli.
 7. Poskytnutie pozitívneho povrchu pri miestach na ležanie a sedenie, vyžarujúci životnú energiu, ktoré zabezpečia regenerovanie a relaxovanie tela.

Ďalšie možnosti, ktoré náš Pán vykoná v prípade priloženia vlastného podielu

 1. Vytvorenie ochrany osoby proti škodlivými žiareniami a vplyvmi.

Vytvorenie ochrany osôb, keď sa zdržiavajú mimo bytu, človek ochorie ťažšie, ak je chorý ľahšie sa vylieči + ochrana aury. + ochrana voči energetickými upírmi.       Na dobu dvoch rokov.

 1. Terapia podporujúca duševného a duchovného očistenia, terapia trvá rok.
 2. Štyridsať dňové doplnenie energie a udržanie hladiny tejto energie ľuďom, ktorí sú súčasťou terapie, životná energia pre každý orgán.
 3. Pár alebo jednotlivec, usporiadanie a posilnenie vzťahov, harmonizácia-optimalizácia k daným okolnostiam.
 4. Vytvorenie aktívnej vzdušnej izolácie vonkajších stien bytu na jeden rok.
 5. Harmonizácie obchodu, zvyšovanie návštevnosti.

“To sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď osoba sa prizná k terapii, teda až po vykonaní terapie”.

 

Čo navrhujeme počas terapie?

Nie je našou úlohou, aby sme vysvetlili fungovanie vecí, existenciu Boha, čo ľudská myseľ nedokáže pochopiť, pričom vytvorenie otvoreného a nestranného postoja je úlohou každého.

Uvoľniť sa

Počas terapie sa zdržiavajme doma. Nájdime si miesto na sedenie, pohodlne si sadnime podľa možnosti rovno, bez opieranie hlavy, a uvolníme si celé telo. Po uvoľnení celého teľa uvolníme aj myseľ. Skúsme odložiť myšlienky z celého dňa a nemyslime ani na úlohy ktoré nás čakajú.

Prianie – Otázka

Ak máme problém alebo nezodpovedanú otázku, tak to sformulujme. Otázka je jednoznačne na niekoho. Každý má osloviť Boha svojim obvyklým spôsobom. Veriaci pred položením otázky môžu sa pomodliť.

Kto si neverí v Boha ale ani nezaprie jeho existenciu, môže to skúsiť podobne, ako veriaci:

„Bože môj, prosím pomôž my, aby som zistili príčinu mojej choroby a našiel riešenie. Bože môj, prosím zobuď vo mne vieru a výdrž, aby som urobil všetko potrebné pre svoje zdravie.“ Ďakujem!

Sebapozorovanie

Po sformulovaní našich prianí a otázok, jednoducho iba uvoľnene seďme, podľa možností so zatvorenými očami.

Sledujeme všetko, čo sa v našej mysli objaví, majme ju otvorenú na prijatie odpovedí. Tieto môžu prichádzať vo forme pocitov a tušení, väčšinou sú veľmi jednoduché a vzťahujú sa na práve daný moment, nie na minulosť alebo na budúcnosť. Ak odpoveď neprichádza okamžite, môžeme dostať ako nápad, alebo cez človeka do 48 hodín. Verme tomu a konajme podľa toho.

Bez ohľadu na to, či cítime alebo necítime niečo , aj tak sa všetko vyvinie dobre, veríme v tom, alebo nie. Terapiu v každom prípade dostaneme. Nie je to raz poskytnutá terapia, ale je na to 30 dní, aby sme vnímali prítomnosť dobročinných vplyvov.

Po vykonaní liečenia už za pár dni je cítiť účinky, príznaky sa zmiernia, človek sa cíti lepšie.  

Nasledujúci krok k nadviazaniu spojenia

 1. Vytvoriť sebe otvorený postoj.
 2. Nadviazanie spojenia.
 3. Odoslanie údajov: celá adresa (číslo domu, poschodie, vchod, číslo bytu), celé meno, dátum narodenia.

Ak terapiu si želajú aj iní, ktorí bývajú na tej istej adrese, v tom prípade zadať aj ich údaje. Nemusíte mať obavy pri poskytovaní týchto údajov, tie nikomu za žiadnych okolností neposkytnem, patria iba Bohu.

 1. Odsúhlasenie termínu, všetci, ktorí si požiadali o terapiu, musia sa zdržiavať doma.
 2. Telefonické potvrdenie, každá osoba musí telefonicky potvrdiť svoju požiadavku terapie ( „som XY, aj ja si prosím terapiu“).
 3. Telefonické potvrdenie o tom, že v dohodnutý deň terapia sa môže začať.
 4. Spätná väzba nasledujúci deň po terapii, a potom týždenne telefonický kontakt.
 5. Pozorovanie 30 dňovej skúšobnej doby.
 6. Rozhodovanie: počas 30 dní je možnosť rozhodnúť sa o prijímaní, alebo sa vrátiť k pôvodnému stavu!
 7. Bez spätnej väzby na 31. deň bude všetko vrátené do pôvodného stavu!
 8. Platenie – Ak je požiadavka na terapiu z jednej adresy v tú istú dobu, cena je jednotná. Takto podporujeme rodiny s viacerými deťmi a rodiny, v ktorých žije spolu viac generácií.

Platiť treba vlastne iba za moju“ na zemi vykonanú pomocnú prácu“ lebo aj mňa to niečo stojí, aby to fungovalo (náklady na telefón, web-stránku, poštovné, vlastný voľný čas atd.)

Myslím, že vykonaná práca bez odplaty alebo zaplatená, takisto má svoje miesto a svoj význam v živote. Život nie je o peniazoch, ale to neznamená, že peniaze sú proti životu. Ak sú použité vhodne, pomôžu k životu a vytvárajú hodnoty.

Ďalšie podmienky potrebné k liečeniu

Ne ideme na miesto, všetky práce, okrem „sprostredkovanie na Zemi“, ktoré sú v záujme výsledku vykoná náš Pán a jeho pomocníci. Nie len preto, že ľudská prítomnosť je zbytočná ale preto, že to je želanie nášho Pána. Má to vážny dôvod. Tí, ktorí nie sú schopní si uvedomiť, že všetky práce vykoná náš Pán, všetko čo vidia pripíšu osobe, ktorého majú pred sebou. Preto nie sú osobné stretnutia. Nestretneme sa ani po terapii. Je to z dôvodu, aby každý chcel spoznať Boha, aby chcel „hovoriť“ s Bohom – aby obdivoval Božie dielo – a predovšetkým Bohu sa poďakoval! Takto motivujeme každého, aby sami si hľadali a našli Boha, bez sprostredkovateľov. Vyžaduje to veľa úsilia, ale takto kedykoľvek, kdekoľvek môžeme dostať odpoveď na akúkoľvek otázku, a ešte oveľa viac.

Čo je príčinou príznakov – choroby? Má to telesný, duševný alebo karmický, alebo od nás nezávislý  dôvod? To sa dá určiť po vykonaní terapie. Keď dôvodom choroby je škodlivé žiarenie alebo škodlivý vplyv, po vykonaní terapie to zanikne. Ak zlepšenie je iba čiastočné,   jednotlivec potrebuje ďalšiu pomoc ohľadne vlastnej sily. Podobne, ako pri telesných, tak aj pri duševných problémoch zisťujeme, že čo tam ostane napriek vonkajšej pomoci, to je časť, ktorú zvládneme my sami. Toto nazývame ako vlastná sila. Bez tejto sily nebude žiadny pokrok. Je potrebné podporiť posilnenie vlastnej sily, a keď sme takto posilnený, všimneme si problém a nájdeme aj riešenie.  Neznalý človek si myslí, že nič nemusí robiť a nevidí, že problém si vytvoril on sám, a preto aj zrušiť vie iba on sám. Kto sa ľutuje, obviňuje, zmieri sa alebo čaká na pomoc, aby niekto iný riešil jeho problémy, ten sa približuje smrti. Kto má taký postoj – na všetko je riešenie, nájdem si to a vyriešim problém, ten si zvolí život a kráča po ceste zdravia.

Terapia, nech sa vyvíja akokoľvek, stále posúva dopredu na ceste uzdravenia, má výborný vplyv na organizmus, a tak pomáha k regenerovaniu každý deň. V procese vyliečenia dáva takú podporu navyše, akú veľa ľudí ani nepochopí, teda ani nevie uskutočniť. Kto žije v prostredí, kde na jeho organizmus nemajú vplyv škodlivé žiarenia, a jeho nabíjanie podporujú miesta s pozitívnou energiou, má výhodu v oblasti zachovania zdravia.

Tento mimoriadny dar, je tak zrejmý ako aj záhadný. Kto pokojným rozumom a čistým srdcom pozoruje, skôr či neskôr zistí. Keď to a proces liečby pochopíme, čo pre nás znamená v otázke znovuzískania a zachovania nášho zdravia.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre terapiu chcem dodať, že ja nikoho nenahováram na to, aby po terapii prestal užívať lieky, „práve naopak”! Odporúčam pravidelne užívať všetky lieky predpísané lekárom (okrem užívania liekov psychiatrických), kým na lekársky predpis bude potrebné čoraz menej liekov, resp. kým po úplnom vyzdravení so súhlasom lekára môžete s užívaním liekov úplne prestať.

Božská sila / Staroveká sila  – je to prostriedok na zachovanie zdravia a schopnosti liečenia, zdroj mimoriadneho daru.