O Pyramídach

Predstavy Roberta Bauvala, zverejnené v roku 1994, potom v roku 2002:

„ Ako tri hviezdy súhvezdia Orionu prekrojili poludník pri Gize, netvorili celkom rovnú líniu na južnej oblohe. Dva dolné hviezdy Al Niitak a Al Niilam tvorli dokonalú uhlopriečku, ale tretia hviezda Mintaka z pohľadu porozovateľa vyčnievala doľava, čiže smerom na východ“. 

Tri záhadné pyramídy na plošine v Gíze boli postavené presne podľa takého nákresu. Na mape nekropoly Veľká Pyramída značí polohu Al Niitaku, druhá Pyramída Al Niilam-u a malá pyramída polohu vyčnievajúcej Mintaky. Zvláštne je, že s týmto názorom súhlasilo veľa matematikov a astrológov až dovtedy, kým nebolo treba tieto názory vyjadriť na verejnosti. Vtedy si cúvli, lebo poznali osudy tých, ktorý vyznávajú nezvyčajné názory.

Tieto hviezdy sa nachádzajú šikmo na juhozápad oproti osi mliečnej dráhy, a pyramídy sa nachádzajú šikmo na juhozápad oproti osi Nílu. Ak za čistej noci si lepšie prezrieme oblohu vidíme, že najmenšia hviezda z troch, ktorú Arabi volajú Mintaka, mierne vyčnieva na juh na hlavnej uhlopriečke, ktorú dostaneme spojením tých ďalších dvoch. Tieto pozície sa takisto objavia aj na zemi, lebo vidíme, že pyramída Menkauré sa nachádza vo vhodnej vzdialenosti  na východ od uhlopriečky, ktorú tvoria pyramída Hafré a Veľká Pyramída. Je zjavné, že všetky tri objekty boli postavené na základe jednotného plánu, ktorá s veľkou presnosťou modeluje hore uvedené tri hviezdy. V Gize neurobili nič iné, než postavili Orionov pás na zemi“.

“Stvoriteľ, s dielom na plošine Gíza dal nám tri základné tvary, kruh, trojuholník a štvorec (duša, duch, telo)”.

Veľká Pyramída

Náš Pán „nalial“ do Veľkej Pyramídy základy geometrie z toho dôvodu, aby tieto poznatky zotrvali na veky vekov pre tých, ktorý ich sú schopný pochopiť a používať.

 • Severná strana:             230,251 metrov
 • Južná strana:                 230,454 metrov
 • Východná strana:         230,391 metrov
 • Západná strana:           230,357 metrov
 • Priemerná dĺžka strán:   230,36325 metrov
 • Teoretická výška:            146,598 metrov
 • Uhol sklonu:                     51 stupňov, 51 minút
 • Výška: pomer dĺžky bokov:  7:11=1:1,5714285
 • Rozloha:                            5,3 hektár
 • Objem:                     asi 2 593 127 m³

Pyramídu pôvodne zakrývalo biele brúsené vápencové obloženie, v objeme 8-9 hektárov, čo postupom času rozkradli. Údajne teraz zdobia väčšinou budovy v Káhire.

 • Ak súčet dvoch strán pyramídy (polovica obvodu)vydelíme s výškou pyramídy, dostaneme číslo Pi.
 • Pomer dĺžky strany a výšky (11:7) reprezentuje polovicu hodnoty Pi.
 • Súčet štyroch strán (obvodu) pyramídy je polovica ….. rovníka.
 • Súčet štyroch strán (obvodu) pyramídy, sa rovná obvodu kruhu, ktorému polomer sa rovná výškou pyramídy.
 • Pyramída stojí v strede celkového hmotnosti súši na Zemi.
 • Poludník, ktorý vedie cez pyramídu rozdelí moria a kontinenty na dve rovnaké časti. Okrem toho tento meridián je najdlhší poludník, ktorý vedie aj cez pevniny.
 • Vzdialenosť pyramídy od stredu Zeme sa rovná vzdialenosti pyramídy od Severného pólu.

Ešte dva „malé“ dodatky pre tých, ktorý ešte majú pochybnosti:

Na požiadanie, vzdelaní stavební a banícky inžinieri ( a nie zaslepený egyptológovia) vypočítali, že moderne vybavenej baníckej firme dnes by trvalo asi 80 rokov, kým by vyťažila,  na mieru narezala a dna miesto dopravila všetky časti Veľkej Pyramídy. Potom už by ostalo „iba“ postaviť. Ak pozná tieto údaje, už ani ten najväčší ateista  nemôže apelovať na ľudskú činnosť v súvislosti budovaní pyramíd.

“Kamene, z ktorých postavili Veľkú pyramídu „nechýbajú“ ani z jedného kameňolomu”. Z kadiaľ sú? Podľa egyptológov je to vedľajšie.

„Pyramída efekt“

Veľakrát, na viacerých miestach bol počuť výraz „pyramída efekt“. Už by si niekto mal všimnúť, že to tak nie je pravda. Tento okúsený jav v skutočnosti nie je „pyramída efekt“, ale ide „iba“ o „efekt“ Veľkej pyramídy. Čiže iba v ňom, alebo v jeho zmenšenej podobe vzniká spomenutý účinok. Nikde inde. Nech vyzerá akokoľvek krásne iná pyramída s inými parametrami. Ak by niekto chcel pripraviť „fungujúci“ model pyramídy, pomery strán a výšok musia byť 11:7 tak, ako je to v prípade Veľkej pyramídy. Pri vypočítaní presných rozmerov pokojne používajte indexové číslo 1,5714285. Keď niekto chce „postaviť“ 20 cm vysokú pyramídu, musí pripraviť ihlan, ktorý má dĺžku strán 1,5714285 x 20 = 31,42857 cm. Kvôli tomu, že fungovanie pyramídy určujú výlučne pomery rozmerov, môže byť z akéhokoľvek materiálu. Nezabudnime, že pyramída je nižšia, ako je dĺžka jeho strán! Pri konštruovaní trojuholníkov bočných stien, môžeme používať indexové číslo 1,27175. Súčin výšky pyramídy a tohto indexu dá výšku trojuholníka bočných stien. Bočné steny v príklade uvedenej 20 cm vysokej pyramíde budú mať výšku 20 x 1,27175 = 25,435 cm. Pri stavaní pyramídy môžeme vychádzať aj z rozmerov bočnej hrany.  Ak chce niekto postaviť pyramídu, ktorá má mať dĺžku strán 1,5 m, výška pyramídy bude: 1,5 delené 1,5714285=0,9545 metrov, čiže 95,45 cm. Výška trojuholníka bočnej steny v tomto prípade bude 0,9545 x 1,27175=1,2138 metrov. V podstate musíme presne dodržať pomery, a keď je už model hotový, musíme presne nastaviť podľa svetových strán. Miesto predmetov, ktoré chceme umiestniť v pyramíde, je presne v 1/3 výšky pyramídy, merané od jej podstavy.

Pyramída Hafré

 • Priemerná dĺžka strán:   215,26 metrov
 • Teoretická výška:            143,51 metrov
 • Uhol sklonu:                     53 stupňov, 8 minút
 • Objem cca:                         2 216 601 m³
 • Výška: pomer dĺžky bokov:  2:3=1:1,5

Ako to vidieť z údajov, parametre pyramídy Hafré sa veľmi nelíšia od parametrov Veľkej pyramídy. Čo sa týka „kvality“, ani sa k nemu nepriblíži. Ak teda niekto si  myslí, nech si vyskúša „Pyramída efekt“ so zmenšeným modelu tejto pyramídy! Dopredu môžeme vyhlásiť neúspech tohto pokusu.

Pyramída Menkauré

 • Priemerná dĺžka strán:   108,66 metrov
 • Teoretická výška:            66,4 metrov
 • Uhol sklonu:                     50 stupňov, 43 minút
 • Objem cca:                        783 984 m³
 • Výška: pomer dĺžky bokov:  11:18=1:1,636363