Liečenie pomocou vkladaním rúk, chiropraxia – energetická liečba / terapia!

Rád by som vysvetlil a načrtol proces, ako funguje a čo všetko dokáže energetická liečba Skalárnou energiou. Po prečítaní nižšie uvedeného budú viacerí, ktorí prijmú liečbu / terapiu, a budú aj skeptici, ktorí neveria energetickým terapiám, čiže ich odmietajú. Takým môžem odporúčať len toľko, že keď to nevyskúšajú, nepocítia na vlastnom tele – organizme ich blahodarné účinky. Ale tí, ktorí súhlasia, pocítia liečivé účinky Skalárnej energie sprostredkovanej našim Pánom. Energetickou terapiou sa dá napraviť štruktúra človeka a preprogramovať choré časti tela liečenej osoby.

Energetickú terapiu môžeme aplikovať aj v prípadoch, keď nie je povolená liečba – zákrok – fyzickou metódou.

Možné oblasti, ktoré majú byť ošetrené: Časti hlavy: oči, uši – ťažkosti so sluchom, bolesti hlavy, problémy spôsobené dutinami. Ozdravenie celej chrbtice – vrámci toho – krčné stavce, hernia disku, panva, ochorenia končatín a ďalšie poškodenia – ochorenia, – v dôsledku, ktoré vznikli v organizme.

V krátkosti by som chcel ilustrovať tento proces jedným príkladom a porovnať s energetickým liečením vkladaním rúk.

V súčasnosti už v každej rodine je televízny prijímač. Aby sme mohli sledovať programy, musíme pripojiť anténu alebo parabolu, ktoré dokážu zachytiť vysielané frekvencie vlnenia a prenášať ich do televízneho prijímača. Teda dajme tomu, že vysielaná (frekvencia) vlna bude naším Pánom generovaná Skalárna energia – anténou zas bude osoba, (sprostredkovateľ) ktorá je schopná zachytávať a prenášať (vysielanú frekvenciu) – liečivú energiu, – televíznym prijímačom je osoba, čakajúca na liečenie / terapiu. Takto sa dá najjednoduchšie opísať fungovanie procesu a aplikácia energetickej liečby na osoby.

Tí, ktorí súhlasia s terapiou, chcú sa vyliečiť a prijmú Božiu liečivú silu sprostredkovanú mojou osobou. Po terapii sa napraví v ich tele – kĺboch – organizme – informačná porucha a obnoví sa prúdenie zdravej energie – čo spôsobuje ozdravenie / vyliečenie. Po terapii chrbtice musí liečená osoba počítať s bolesťami svalov – svalovou horúčkou – pretože sa napravia stavce a choré časti tela. To vyvoláva také isté pocity, ako pri fyzickej metóde. Ale každý pociťuje jej intenzitu odlišne. Budú takí, u ktorých sa prejavuje prúdenie energie miernejšie a budú aj takí, u ktorých výraznejšie – to závisí aj od toho, do akej miery bola poškodená chrbtica, čiže aká bola informačná porucha. Bolesti podobné svalovej horúčke môžu trvať maximálne dva týždne, a podľa potreby sa môžu podávať lieky proti bolesti.

Na doplnenie: Po ukončení terapie, po príchode domov je povinný intenzívny oddych – min 6 hodin (spánok) a v ďalších dňoch – minimálne dva týždne – sa vyvarovať dvíhaniu  ťažkých predmetov. Neodporúča sa ani masáž chrbtice, nakoľko sa môžu vytvoriť energiablokády -uzly.