Náš cieľ vo svete

V krátkosti: Šťastie

Podrobnejšie:

Žiť a nechať žiť. Milovať a byť milovaní. Aby sme dosiahli tieto ciele, musíme udržiavať a rozvinúť naše telesné a duševné zdravie, tak môžeme byť v harmónii s vlastným ja a našim okolím, lebo toto je samotné šťastie.

Koniec koncov –

  • Nie je taký problém, ktorý by nezvládla dostatočná láska.
  • Nie je taká choroba, ktorú by nevyliečila dostatočná láska.
  • Nie sú také dvere, ktoré by neotvorila dostatočná láska.
  • Nie je taká priepasť, ktorú by nepremostila dostatočná láska.
  • Nie je taký múr, ktorý by dostatočná láska nezvalila.
  • Nie je taký hriech, ktorý by dostatočná láska neodpustila.

“Úsmev, ktorý pošlete, sa Vám vráti”