Druhý Boží dar

Ide o Bohom požehnanú plochu, ktorá pomáha  pri uzdravení ľudí tunajšej farnosti a ľudí, ktorý sa sem privítajú a požiadajú o pomoc.

Náš Pán pre všetkých, ktorý sú na to odkázaný a požiadajú o pomoc, poskytne miesto vyžarujúce liečivú a pozitívnu energiu, energiu ktorá podporuje vyliečenie všetky ich choroby. Tieto miesta, chorý ľudský organizmus liečia, doplnia životnou energiou, regenerujú a harmonizujú.

Veľkosť týchto miest závisí od veľkosti a umiestnenia daného objektu. Aj v interiéri je určená veľkosť miesta, Pánom vyznačeného miesta, pri kríži ktorý je na vonkajšom priestore , stále presahuje mimo plotu. Znamená to, že treba sa zdržiavať v danom priestore. Prvé miesto sa nachádza v kostole – Petrovce, a druhé miesto v Dubne pri kríži v smere Gem. Jablonca, vpravo pred dopravnou značkou označujúcou obec.

Osoba, ktorá sa modlí a vyjadruje svoju prosbu, má sa zdržiavať v kostole pred oltárom, do troch metrov, a na vonkajšom priestore do vzdialenosti  0,5 metra od plota, pred krížom alebo za krížom.

Na týchto  miestach  sú vypočuté a plnené iba prosby týkajúce sa znovuzískania zdravia – vyliečenie sa dá získať! Pomôže aj pri vyliečení a zrušení existujúcích následkov karmického zákona.

K vyliečenie je potrebná úprimná modlitba s prejavením ľútosti, počas 21 dní, s zdržiavaním sa 10-20 minút na mieste. Pre koho nie je možnosť na sústavnosť, kontinuitu je aj iné riešenie. Liečba sa odporúča tak, ako je opísané nižšie:  3 x 5 dní, a po každom piatom dni je 1 deň odpočinku. Po 15.- tom dni nasleduje tiež 1 deň odpočinku a potom ešte 6 dní. Tak bude úplná 21 dňová terapia – Liečivá energia,- ktorú nám poskytol náš Pán – ktorý podporuje uzdravenie žiadajúcej osoby. To platí aj pre zrušenie existujúceho následkov, karmického zákona.

Takže ilustrujem s číslami–     5-1-5-1-5-1-6

Modlitby, ktoré určil náš Pán:

 • Apoštolské vyznanie viery – Verím v Boha…
 • Modlitba Pána – Otčenáš……
 • Anjelské pozdravenie – Zdravas  Mária…

Prosba chorého k Bohu:

„Bože môj, prosím pomôž my, aby som zistili príčinu mojej choroby a našiel riešenie. Bože môj, prosím  zobuď vo mne vieru a výdrž, aby som urobil všetko potrebné pre svoje zdravie. Ďakujem, že ma vypočuješ a pomáhaš mi.

„Verím, že život vtedy je iba o trápení, ak niečo veľmi pokazíme, inak je veľmi dobrý a máme sa za čo poďakovať tebe Bože, nášmu stvoriteľovi.

Modlitby na vyliečenie a zrušenie existujúcich následkov karmického zákona – počas 21 dni, s zdržiavaním sa 30- 45 minút.

Modlitby:

 • Apoštolské vyznanie viery – Verím v Boha….
 • Modlitba Pána – Otčenáš
 • Anjelské pozdravenie – Zdravas Mária….
 • Prosba chorých k Bohu….

Z Biblie:

 • Boh skúša vieru Abraháma

Z katechizmus Katolíckej cirkvi:

 • Svätosť vyliečenia
 • Svätosť pokánia a zmierenia
 • Ako nazývame túto svätosť
 • Prečo je potrebné po krstu zmierenie