Radiestézia

Všeobecne známe, na ľudský organizmus škodlivé žiarenia.

(Vodná žila, hartman sieť, curry sieť, tiger sieť atď.) 

Existencia žiarení a ich škodlivý vplyv na zdravie už vieme podľa niekoľko tisícročných skúseností. Už na starovekých maľbách a grafikách boli zobrazení ľudia s „prútikom“. Čiže už vtedajší radiestézy vedeli o existencii rôznych žiarení. Už aj vtedy sa chránili voči týmito žiareniami, najúčinnejšia boli kožuchy oviec, bizóna ťavy atď. Svoje lôžka si vytvárali zo slamy, ktorá ich ochraňovala pred žiareniami zo zeme. Slamou boli pokryté aj strechy domov, ktorá chránila pred kozmickými žiareniami. Dnes už také riešenie žiaľ nestačí.

Podľa skúseností príčina 60-80 % chorôb sú žiarenia, ktoré pôsobia na ľudský organizmus. Ak človek počas dňa 5-6 hodín sa zdržiava v pásme žiarenia, tam má svoju posteľ, najprv si všime varujúce signály, potom sa objavia choroby jednotlivých orgánov, a nakoniec sa vyvinie ťažká choroba, napr. choroba srdca, nervovej sústavy, poruchy imunity, alergie, atď. To v dôsledku toho, že sa zníži energia a stupeň rezonancie daného orgánu.

Po liečení v nemocnici pacient znovu sa dostane do prostredia, v ktorom bol predtým, orgány pod vplyvom škodlivých žiarení znovu sa vyčerpajú, nevedia sa zregenerovať. Vonkajší ochranný systém osoby, ktorý ho obklopuje, jeho bioenergetický systém, čiže aura v dôsledku škodlivého žiarenia sa stenčuje, je poškodená, a v dôsledku toho úroveň bioenergie organizmu sa zníži. Tak vznikajú choroby fyzického teľa človeka.

Všade okolo nás každý objekt vydáva žiarenie, ale nie všetky žiarenia sú škodlivé pre ľudský organizmus. Škodlivé žiarenia, ktoré vplývajú na ľudský organizmus, pôvodom môžu byť dvojaké. Jedným z nich je prirodzená radiácia, ktorá prichádza z hlbín Zeme (tzv.podzemná vodná žila, body zlomu, ST. George sieť – ley sieť atď), alebo z vesmíru (napr. Hartmanová sieť, Curry sieť, Tiger sieť, žiarenie planét, atď.), a druhé je vytvárané ľudskou činnosťou, tzv. technické žiarenie (napr. mikrovlnná rúra, monitor,röntgenové zariadenia, mobilné telefóny atd. ) vytvárajú elektrosmog.

Existujú žiarenia, ktoré majú priaznivé účinky na ľudský organizmus.

Ako napr.

 • pozitívne žiarenie zemského pôvodu
 • liečivé žiarenie zemského pôvodu

Súhrn miesta vyžarujúceho liečivé žiarenie:

 • miesto žiarením utíšenia bolesti
 • miesto žiarením utíšenia zápalu
 • miesto vyžarujúce lúča harmonizácie

Iné žiarenia: 

 • Pozitívne žiarenia z iných planét
 • Žiarenia z inej civilizácie, ktoré sú priaznivé pre zdravie, ale obsahujú škodlivé informácie.

Väčšinu ľudského teľa tvorí voda. Voda  výnimočne dobre skladuje a sprostredkuje informácie, preto pomocou voľných radikálov tieto ľahko sa dostanú do organizmu( či už pozitívne alebo negatívne). Škodlivé žiarenia túto vodu  neustále bombardovaná negatívnymi informáciami. Problém sa začína vtedy, keď následkom tejto činnosti bunky v tele sú dezinformované, zakotvia sa v nich mylné informácie, a začnú fungovať v súlade s nimi.

Podzemná vodná žila.

Podľa všeobecne prijatého názoru ( aj keď sa to líši od nášho presvedčenia), na ľudský organizmus sú najškodlivejšie tie žiarenia, ktoré pochádzajú z podzemných vodných žíl .Toto žiarenie je kolmé na povrch zeme, nevykoľají ho ani  budova postavená na tom mieste, a na každom pochodí danej budovy má rovnakú intenzitu. Jeho škodlivý vplyv je viacnásobný, keď sa kríži s druhým tokom podzemnej vodnej žily. Takéto kríženia sú škodlivé aj vtedy, keď sa vyskytujú na inej úrovni.

Čiže jednoduchá podzemná vodná žila má negatívnu polaritu, preto jeho žiarenie bráni fungovaniu buniek a orgánov.

Bod kríženia podzemných vodných žíl má pozitívnu polaritu, to prehnane zvýši činnosť buniek, preto môže byť príčinou vzniknutia zhubných nádorov.

Ak je podzemná vodná žila v smere hlavy, to môže zvýšiť krvný tlak, ak je naopak, môže znížiť.

Charakteristickým príznakom je vyčerpanosť a únava!

Vo viacerých prípadoch tieto podzemné vodné žily mýlia s tečúcou vodou. Podzemná vodná žila má úplne iné vlastnosti, ako tečúca voda. Keď nad podzemnou vodnou žilou sa zdržiavame dlhšiu dobu a máme také sklony, za krátky čas sa môžu objaviť zhubné (rakovinové) nádory, pričom tečúca voda také „vlastnosti“ nemá. Ako tečúca voda môžu byť označené vodovodné rúry, rúry ústredného a podlahového kúrenia, alebo súhrn rôznych rúr na odvádzanie vody. Môže to byť aj nadzemný alebo podzemný potok. Z toho vyplýva, že ak podzemná vodná žila  je totožná s tečúcou vodou, tak podľa vlastností podzemnej vodnej žily, každý rybár, námorník, by mal mať rakovinu!

Podzemná vodná žila je vlastne „linka“, ktorá prepravuje presakujúcu vodu cez vrstvy pôdy, ide o relatívne malé množstvo vody. Preto keď s dajakým náradím  presekneme tieto vrstvy, vytekajúcu vodu ani nevidíme. Až po niekoľkých minútach uvidíme „potiť sa“ túto plochu. Táto pomaly presakujúca voda pri trení s vrstvami pôdy vytvára frekvenciu okolo 4-7 Hz, ktorá je mimoriadne škodlivá pre ľudský organizmus. Už ani nehovoriac o  iných škodlivých žiareniach, ktoré vynáša z hĺbky zeme (minerály, ruda). Okrem toho musíme počítať aj s ionizačnými žiareniami, ktoré  sa dajú zamerať večer alebo v noci, a ktoré v každom prípade vznikajú nad podzemnou vodou.

Nakoľko doteraz sa nedal vytvoriť taký prístroj, ktorým by sa dalo opakovane a spoľahlivo zamerať žiarenie podzemnej vodnej žily, oficiálna veda toto žiarenie jednoducho ignoruje.

Pričom viac lekárov potvrdzuje vplyv vodných žíl pri vznikaní zhubných nádorov. Napr. francúzsky lekár Dr. Cody, skúmal postele desaťtisíc (!) pacientov, ktorí zomreli na rakovinu a zistil fakt, že ich postele v počte takmer 100 % (99,9%) boli nad podzemnou vodnou žilou, alebo v blízkosti kríženia ich tokov. Možno by sa oplatilo nad tým pouvažovať aj nástupcom „oficiálnej“ vedy.

Samozrejme boli pokusy na vytvorenie prístroja, ktorý by bezprostredne meral žiarenie podzemnej vodnej žily, ale doteraz dalo sa to uskutočniť iba nepriamym spôsobom. Tento prístroj funguje na základe skúsenosti, že odpor ľudskej kože sa radikálne zmení v dôsledku predmetných škodlivých žiarení. Čiže ak sústavne meriame odpor kože danej osoby, môžeme vydedukovať intenzitu a druh škodlivého žiarenia. Logické … nie?

Choroby, ktoré môžu vzniknúť dôsledkom žiarenia podzemnej vodnej žily: sivý zákal, poškodenie sluchu (v staršom veku), astma, pľúcne choroby, srdečné choroby (infarkt), problémy krku, edém, choroby ľadvín a pečene, tráviace ťažkosti, ťažkosti spodného brucha, ťažkosti s dokrvením, reuma, zúženie ciev, leukémia, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, nádorové ochorenia.

Pozorovania jednoduchých ľudí

 1. Marhuľový strom nikdy nemá plody, ak je nad tokom podzemnej vody.
 2. Ak včelie úľy sú umiestnené nad tokom podzemnej vody, včely vyrobia o 40 % viac medu
 3. Pozorovali, že blesk nikdy neudrie do stromu alebo budovy, kde majú hniezdo bociany. Bocian totiž sa vyhýba podzemným vodným tokom. Blesk v každom prípade udrie iba do bodu, kde sú krížené podzemné vodné toky
 4. Keď je postavený nový dom, najprv treba tam pustiť psa, kde si ľahne, tam je vhodné umiestniť lôžko. Treba sa vyhýbať miestu, kde si ľahne mačka. V dnešnej dobe už tieto riešenia sú nepostačujúce, veľa vecí sa zmenilo.

 Hartmannova šieť.

Žiarenie, ktoré Dr. Ernst Hartmann v roku 1950 znovu „objavil“ (poznali už aj Rimania), zakrýva celú našu Zem, ako sieť. Konštrukcia tejto siete a jej umiestnenie závisí od rozloženia geomagnetickej siete zeme. Tzv. Hartmannova sieť v presnej línii severo-južnej a východo-zápanej vytvára sieť, ktorej „steny“ majú hrúbku asi 20-25 cm. Veľkosť „očiek“ takto vytvorenej siete v severo-južnom smere je 220-240 cm, vo východo-západnom smere 180-190 cm. Veľkosť očiek siete v súvislosti so zemepisnými dĺžkami, a vo vonkajšom a vnútornom priestore celkom silno sa menia. Napr. u nás vo vonkajšom priestore majú rozmer asi 170×180 cm, ale vo vnútornom priestore, napr. v prípade železobetónových stien tento rozmer môže byť menší, 140×150 cm. V takomto prípade sa môže vytvoriť aj takzvaná druhotná sieť, ktorej steny sú rovnobežné so stenami miestnosti, ale má takisto nebezpečné žiarenie, ako pôvodná sieť. Najškodlivejšie na zdravie sú tzv. križovatky, lebo môžu byť príčinou zhubných a chronických ochrení.

Pásma, ktoré vedú cez spodné brucho, môžu byť príčinou neplodnosti, prípadne nepodarí sa vynosiť plod.

Choroby, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zdržiavania sa na Hartmannovej siete, alebo na ich križovatkách:

Bolesti hlavy, zhoršenie zraku a sluchu, krútenie hlavy, závraty, nervozita, vypadávanie vlasov, stuhnutosť šije, bolesti chrbtice a kĺbov, tachykardia, kolísavý krvný tlak, chronické choroby dýchacích ciest, zápal hrdla, cukrovka, choroby pankreasu, choroby ľadvín a pečene, alergia, ťažkosti brucha, cysty, zápal vaječníkov, zápal prostaty, neplodnosť, impotencia, menštruačné poruchy, zápaly kĺbov, ochorenia pohybového ústrojenstva, epilepsia, mozgový nádor, ochorenia nervovej sústavy, pomočenie, infarkt, zápal pľúc, zápal ramenných kĺbov.

Intenzita energie v týchto pásmach medzi polnocou a treťou hodinou sa trojnásobí. Ak sa zobúdzate v tomto čase, ta pásmo vedie pri hlave. Križovatky môžu byť príčinou chronických chorôb a zhubných ochorení.

Zaujímavé pozorovanie u kojencov

Bábätko prvé 23 mesiace je skoro celý deň sa nehýbe. Keď je v Hartmannvej sieti, nekľudne spí, celé noci preplače, najviac spí doobedu alebo okolo obeda, nakoľko žiarenie je v tom čase najslabšie. Hneď ako môže, snaží sa odísť z tej oblasti, zalezie medzi svojich rodičov a nahradí chýbajúcu energiu. U detí je charakteristické aj nočné pomočenie.

Curryho  sieť.

Toto žiarenie vzniká v bode stretávaní zón polárneho žiarenia Zeme.

Žiarenie, ktoré objavil M. Curry (tento druh žiarenia je menej známe, viac radiestézov ani nezameria, „zabudne“ na to ), je tzv. Curryho sieť.  Je otočená oproti Hartmannovej siete o 45°. Takto vytvára sieť presne v smere svero-západ a juho-východ, a presne juho-západ a severo-východ, s hrúbkou stien 35 cm. Očká siete majú veľkosť približne 320x 320 cm. Má menej škodlivý vplyv na zdravie, ako Hartamnnova sieť, a podľa určitých skúseností je priamo vyhovujúce sa zdržiavať v jeho nultom bode ( nachádza sa približne v polovici vzdialenosti medzi dvoma križovatkami). Ale jej križovatky sú nebezpečnejšie, ako u Hartmannovej siete. Ak sa pásmo nachádza v oblasti hlavy, má vplyv na nervovú sústavu. V 90 % stavoch úzkostí bolo zistené.

Tigrova sieť.

Veľmi sa podobá Hartmannovej siete, aj v orientácii aj ohľadne škodlivých vplyvov. Rozmery mriežky v smere severo-južnom asi 5-5,5 metrov, východo-západnom asi 1,6-1,8 metrov, v uzavretom priestore môže mať menšie rozmery, 4-4,5×1,2-1,4 metrov.

Severo-južná časť siete je podstatne väčšia, má sa päťkrát väčšiu intenzitu žiarenia v porovnaní s východo-západnou časťou. Intenzita žiarenia ukazuje na súvislosti s fázami Mesiaca.

Žiarenia, ktoré pochádzajú z geologických zlomov.

Zemská kôra je v neustálom pohybe. Následkom tohto pohybu sa vytvoria praskliny veľkosti od pár milimetrových až po niekoľko desiatich centimetrov. Veľkosť praskliny je v opačnom pomere s mierou nebezpečenstva, čiže čím je menšia prasklina, nebezpečenstvo je tým väčšie. Relatívne užšia prasklina vyžaruje intenzívnejšie žiarenie. Jeho vplyv môže byť ešte škodlivejší, ak je na danom mieste je nahromadená ruda. Vo väčšine prípadov je významná radioaktivita a ionizačné žiarenie na týchto miestach.  Typicky sa vyskytujú v hornatých krajinách.  Odporúča sa žiadať o prešetrenie po zemetrasení, po zosuve pôdy, po stavaní tunelov, podzemného garáža aj vtedy, ak je byt chránený proti škodlivým žiareniam.

Žiarenie môže byť príčinou nasledovných chorôb: úzkosti, zhoršenie sluchu a zraku, rakovina pľúc, rakovina pŕs, leukémia, tachykardia, krvácanie žalúdka, nádor chrbtice, ochrnutie pohybového ústrojenstva, nádorové ochorenia.

St. George sieť.

Energiu získava z energetického poľa a z magnetizmu zeme. Sieť vytvárajú pravidelné zóny, s odlišnou polaritou a intenzitou, v ich strede je stále línia Sv. Juraja. Líniu Sv. Juraja na obidvoch stranách symetricky obklopuje línia Ley, ktorá má stále negatívnu polaritu. To vlastne uzavrie štruktúru Sv. Juraja. Stret týchto štruktúr – ale vlastne aj samotné zóny- mali pre ľudí dôležitý význam v histórii. Koncentrácie energie, ktorá sa tu nachádza, je obrovská. Naši predkovia poznali tieto štruktúry a vedeli, že je lepšie ich obísť, alebo ich použiť pre kultové ciele. Krátky čas je možné sa na nich zdržiavať, ale nie tam žiť ( bývať). Na týchto bodoch je také silné energetizujúce pole, ktoré je schopné aj za pár minút dobyť, ale aj príliš doplniť auru, ktorá má nedostatok energie.

Sv. Juraj má veľmi pozitívne žiarenie. Ak osoba sa zdržiava a žije v tomto pásme, v dôsledku preplnenia bude podráždená, nervózna, preto stále môžu vypuknúť hádky. Deti toto preplnenie kompenzujú stálym pohybom. Žiarenie nedovolí vode, aby opúšťala telo, preto môžu nastať kŕče, napätie a natiahnutie svalstva. Nie je možné ovládať vysokú hladinu cukru.

Ley sieť.

Jej vplyvy na zdravie:  veľmi hlboký spánok, ťažké zobúdzanie sa, skľúčenosť, neschopnosť rozhodnúť sa.

Môže byť príčinou nasledovných chorôb: zhoršenie zraku, choroby lymfatického systému, úzkosti, bolesti chrbta, ochabnutie svalstva, ľadvinové kamene, žlčové kamene, zápaly pošvy, problémy s nadobličkami, choroby zubného koreňa, pohybové problémy.

Žiarenie nahromadenej rudy. 

V hĺbky zeme nahromadená ruda, koncentruje žiarenie Zeme, ako šošovka. Veľmi často sa vyskytuje v horách, ktoré sú bohaté na rudu.

Jeho vplyv na zdravie: žiarenie zlomu je veľmi intenzívne!

Môže byť príčinou zhubných ochorení, zápalov, rakoviny pľúc a pečene, problémov kĺbov, a môžu narušiť metabolizmus.

Príčina a následok – choroba, zhrnutie

Po dlhodobom zdržiavaní nad týmito sieťami alebo nad ich kríženiami, môžu sa vyskytnúť nasledovné choroby:

Stála migréna, zhoršenie zraku a sluchu, závraty, tachykardia, nestály krvný tlak, chronické choroby dýchacích ciest, choroby pankreasu, ľadvín, pečene, cukrovka, cysty, zápal vaječníkov- prostaty, neplodnosť, impotencia, menštruačné poruchy, zápaly kĺbov, choroby pohybového ústrojenstva a chrbtice, pomočenie, infarkt, zápal pľúc, žalúdočné vredy, záchvaty paniky a iné choroby nervovej sústavy, poruchy spánku, myómy, srdco-cievne choroby, choroby tráviaceho traktu, tuhnutie šije, alergia, sivý zákal, astma, pľúcne choroby, srdečné choroby, problémy krku, edém, ťažkosti spodného brucha, ťažkosti s dokrvením, reuma, zúženie ciev, leukémia, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, nádorové ochorenia, úzkosti, rakovina pľúc, rakovina pŕs, tachykardia, krvácanie žalúdka, nádor chrbtice, choroby lymfatického systému, bolesti chrbta, ochabnutie svalstva, ľadvinové kamene, žlčové kamene, zápaly pošvy, problémy s nadobličkami, choroby zubného koreňa atd.

Neutralizácia žiarení škodlivých na ľudský organizmus.

V nasledujúcich chceme dať na vedomie, že všetký práce okrem (sprostredkovania na zemi) vykoná náš Pán, neutralizuje vyššie uvedené škodlivé žiarenia. Pomocou Boha a prostredníctvom jeho nebeských pomocníkov sme schopní pomáhať vo vyliečení a zachovaní zdravia. S energiou, ktorú mi dal Boh, som schopný zamerať všetky žiarenia, ktoré sú škodlivé pre ľudský organizmus.