Prvé posolstvo nášho Pána

Okamih stvorenia

Stalo sa, že Adam na naliehanie Evy, ochutnal plod stromu poznania. Ako vieme, pôvodne mal byt za to trest smrti, ale Pán zmenil svoj zámer, a prvý ľudský pár nechal žiť. Za trest ale museli opustiť Raj, čo Pán vytvoril v pásme Orionu na hviezde Al-Niitak, kde boli stvorení a kde doteraz žili. Pán sa rozhodol, že ich úlohou bude zaľudniť planétu Zem.

V tom čase na Zemi neboli veľmi priaznivé podmienky pre ľudský život. Jeho vlastná rezonancia bola 4 Hz. Táto frekvencia veľmi vyhovuje na vytvorenie zhubných nádorov, na ich rozšírenie, na vývoj rôznych degenerácií, a pre „normálny“ život vôbec nie. Okrem toho robili starosti na Zemi žijúce „nevydarené“ tvory rebelských anjelov. Teraz by sme tieto tvory nazvali starovekými plazmi (dinosaury), aj keď nie všetky môžeme tak nazvať. Tieto väčšinou obrovské tvory vedeli spôsobiť fatálne škody vo svojom okolí. Nakoľko za takých podmienok človek by mohol existovať iba pár minút, prvou úlohou Pána bolo vytvoriť vyhovujúce životné podmienky.

Optimálna rezonancia človeka a jeho bezprostredného prostredia je iná, preto Pán nariadil, aby „vojaci“ jeho vlastnej Nebeskej Armády vyvinuli taký „harmonizátor“, ktorý prispôsobí rezonanciu Zeme k rezonancii človeka a jeho prostredia. Pri vyberaní miesta z dôvodu existencie stabilných základov si vybral Egypt. Týmto „harmonizátorom“ sa stala Veľká pyramída v Gíze, iným menom Kheopsova-pyramída. Veľkú Pyramídu teda postavili anjeli Nebeskej Armády, podľa pokynov Stvoriteľa, na ním určené miesto, neďaleko od „kamenného leva“. Aj tento „kamenný lev“ bol tvorom rebelských anjelov, a mal reprezentovať súhvezdie Lev. Teraz ho nazývame Sfinga. Náš Pán využil jeho existenciu a polohu, a „vytesal do kameňa“ čas stvorenia pyramídy.

„Stavba“ prebiehala na mieste po kameňoch, po vrstvách. Tvorenie trvalo presne jeden deň. Nebolo dolovanie kameňa, nebolo potrebné ani prevážanie. Tak je možné, že kamene, z ktorých sa pyramída skladá boli „opracované“ tak precízne, že aj dnešnými modernými prostriedkami by bol problém ich vyrobiť v takom množstve a takou presnosťou.

Jedna úloha pyramídy bola zvýšiť rezonanciu Zeme na 7,8 Hz, a udržať na tejto úrovni, nakoľko táto frekvencia vyhovuje najviac pre človeka a pre jeho bezprostredné okolie. Avšak toto viedlo k vyhynutiu niekoľkých druhov rastlín a zvierat. Ďalšia úloha pyramídy bola vytvorenie a stabilizovanie  vyhovujúcej atmosféry a vrstiev nad ňou. Takto vznikla a stala sa silnou medzi ionosférou a Zemou náš najdôležitejší ochranný „prostriedok“, ozónová vrstva.

V pyramíde je vytvorených niekoľko miestností, dnešným menom „komôr“. Komory mali úlohu rezonátora, preto bola veľmi dôležitá ich umiestnenie a presný rozmer. Každá komora mala svoju vlastnú základnú rezonanciu. Nad „hlavnou komorou“ – dnes kráľova komora- boli zvlášť vytvorené rezonančné komory. Ich úlohou bolo maximálne zosilnenie a stabilizovanie všetkých rezonancií. Komory odovzdali svoju rezonanciu pôde, pyramíde a atmosfére. Takto vytvorená rezonancia tvorila skutočný „tlkot srdca“. Tzv. vetracie šachty mali dve úlohy. Jednak takisto patrili k rezonátorom, lebo takto vznikla väčšia plocha na odovzdanie rezonancií pyramíde, a pritom vyrovnávali zväčšovania objemu v dôsledku kolísania teploty.

Ako pyramída mala vplyv na Zem, tak aj Zem mala vplyv na vesmír, a vesmír spätne vplýval na Zem. Takto fungovalo „Veľké dielo“, a musíme si poznamenať, že tisícročia fungovalo veľmi dobre. Samozrejme Stvoriteľ mohol vyriešiť túto úlohu inak, v inej forme, ale takto chcel obdarovať svoje milované stvorenia. Stvoriteľ „skryl“ základy matematiky a geometrie do Veľkej pyramídy.

Veľká pyramída

Ľudia, žijúci v Egypte podľa príkazov ich panovníkov, pokladali pyramídy za sväté miesta, tak pyramídy a ich okolie boli pre nich nedostupné. Vtedajšie panovníci tak mohli zachovať iba pre seba bez toho, aby poznali ich pôvodné funkcie. Rozmery pyramíd už vtedy uchvátili panovníkov, nehovoriac o tajomstvách ich stavania.

Medzi panovníkmi sa rozšírilo tajomstvo: v pyramíde sú čarovné sily! Ich lekári, ktorí svoju „zachraňovaciu“ činnosť vykonávali vo vnútri pyramíd vykladali, že v dôsledku čarovných síl ich bronzové skalpely ostávajú stále ostré. Hovorili aj o tom, že vnútorné „zariadenia“ tiel, ktoré pripravovali na  mumifikáciu, zostali nepoškodené, bez rozkladu. Najviac toto vyvolalo záujem panovníkov, ktorý aj tak silno sa zaujímali o večný život. Mysleli si, že ak sa budú dlhšie zdržiavať v pyramíde, táto sila sa stane ich súčasťou. Na pár miestach pisári si aj zaznamenali, že asi po roku faraón sa objavil mladší.

Náš Pán keď videl, že pyramída, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť života na Zemi je vo veľkom  ohrození, uzavrel prvú dohodu s človekom!

Prostredníctvom anjelov svojej Nebeskej armády poskytol pomoc ľuďom, aby naplánovali a postavili ešte ďalšie dve pyramídy (Hafré, Menkauré) pri Gíze. Podľa zmluvy Veľkú Pyramídu označili za „Sväté miesto“, a tak okrem kňazov sa stal nedostupným pre všetkých. Oni zodpovedali za uchovanie stavu a bezpečnosti pyramídy. Ďalšie druhé pyramídy (Hafré, Menkauré) podľa vôle vtedajších panovníkov mohli ľudia slobodne používať a študovať. Podľa „návrhu“ pyramídu Menkauré je „vhodné“ používať ako kostol.

Tri pyramídy spolu, ktoré vznikli prostredníctvom s pomocou Pána, verne predstavujú Svätú trojicu. Neskôr Pánom navrhnuté ale výlučne Egypťanmi postavené ďalšími troma pyramídami zvečňujú úplnú podobizeň Oriónovo súhvezdia tu, na Zemi.

Tak sa naplnil vesmírny zákon :

„ Čo je dole je totožné tým, čo je hore:
a čo je hore je totožné tým, čo je dole.
Tak sa vykonať jedinečné, zázračné dielo“

Súhvezdie Orión na Zemi

Ako roky plynuli, objavil sa človek „moderný“, človek „zvedavý“ človek „túžiaci po bohatstve“, človek „túžiaci za slávou“ za každú cenu, a nepovolenými prostriedkami spolu začali „vypočúvať“ pyramídy. Potom, ako vo viacerých pyramídach našli rozprávkové poklady si mysleli, že v každej pyramíde to  bude rovnako. Nevedeli pochopiť, že v tej najväčšej prečo nenašli nič. Mysleli si, že poklady sú ukryté v rozličných skrytých komorách. Preto použili tie najdrsnejšie spôsoby k „hľadaniu“, napr. výbušniny. To vážne poškodilo pyramídu, a v dôsledku toho v jej fungovaní nastali zmeny. Už nevedela dôkladne plniť svoju pôvodnú úlohu, preto naše okolie sa začalo meniť. Najprv pomaly, nebadateľne. Neskôr, keď pyramídu začali rozoberať,  prejavovali sa dôsledky nedokonalého fungovania. Ale kto si to všimol? Kto si objavil súvislosti medzi dvoma javmi?

Ako na zavolanie sa objavil človek „učenlivý“, a svojimi dezodorantmi, motormi, umelými hnojivami začal znečisťovať svoje okolie. Vtedy už nesprávne fungovanie pyramídy sa prejavovalo katastrofami: následkom zemetrasení, výbuchom sopiek, tajfúnov, cyklónov sa začala „opotrebúvať“ ozónová vrstva, a tak „konverzácia“ medzi iónovou vrstvou a Zemou končila. Na aure Zeme sa objavili prvé škvrny, Zem „ochorela“. „Vynaliezavý“ človek si to nevšimol, alebo aj keď áno, „príznaky“ nepovažoval za dôležité , ale ešte na niekoľkých miestach prevŕtal Zem pre jej „krv“, a dúfajúc veľký obchod prepravil to na iný kontinent.

„Krv“ Zeme dostala sa do mora, otrávila tak životné prostredie pod vodou.

Pán najprv bez slova trpel a nechal, aby človek zničil jeho dielo!

  1. Nech vidím, čo dokážeš bezo mňa!- hovoril si a videl…

Počas mnoho rokov, prešli storočia alebo tisícročia, Pán skúšal „osloviť“ ľudí, ale jeho „slová“ sa k ich ušiam nedostali. Aj keď ho počuli, nevážili si to. Pritom Pán sa „snažil“: poslal prorokov, apoštolov. Vykonal zázraky,  raz poslal aj svojho vlastného syna, ale zbytočne. Človek sa ďalej „náhlil“ do svojej skazy. Vtedy Pán skúsil potrestať. Nie preto, že by nemal rád ľudí, práve naopak! Trestal preto, aby dosiahol bezpečný život pre svoje milované deti. Ľudia nepostrehli, od koho je trest, a z akého dôvodu.

„Choď a povedz tomu ľudu:
Čujteže, čujte, no nerozumejte,
viďteže, viďte, no nepoznávajte!
Sprav bezcitným srdce tohto ľudu,
jeho uši zaťaž a oči mu zastri,
aby očami nevidel a ušami nepočul,
aby mu srdce nepochopilo
a neobrátil sa a neuzdravil.“

Iz 6, verš 10,11

Pán sa zamyslel nad svojimi skúsenosťami a po dlhej úvahe sa rozhodol, že dá ľuďom ešte jednu poslednú šancu. Dám im ešte 300 rokov, aby napravili následky svojich nepremyslených činov, aby za tento čas skúsili sa stať „človekom“, aby sa za tento čas z nenávisti stalo pochopenie, aby mohol prijať inakosti.

Nakoľko Zem už nemá 300 rokov zo života, náš Pán znovu začal prácu, aby – zatiaľ na 300 rokov- znovu vytvoril podmienky na ľudský život. Pomocou svojej Nebeskej armády skúsil obnoviť Veľkú pyramídu, ale čoskoro musel zistiť, že problémy sú oveľa väčšie, než si myslel. Okrem toho hrozilo, že pyramída aj po obnovení bude v nebezpečenstve. Objavili by sa šakaly prestrojení ako vedci, a v mene vedy by rozobrali na kusy.

Pán hľadal iné riešenie, a tak sa dostal ku svojim kostolom:

  1. Áno, to je ono! Toto bude vyhovovať! Hádam nerozoberú všetky kostoly jednej krajiny! Z týchto treba vytvoriť „harmonizátor“, čo na tristo rokov vyrieši problémy ľudstva, o ktorých ešte nemáme ani dostatočný prehľad! Ďalším krokom bol výber vyhovujúceho miesta. Pri výbere mohol počítať iba s Európou, dôvodom boli „historická“ cirkev a kostoly.
  1. Sú potrebné stabilné základy!

Pred jeho očami sa za radom zjavovali jednotlivé krajiny: Anglicko, potom Taliansko, ani jedna sa mu nezdala. Potom aj ostatné krajiny. Žiaľ, všetky musel odmietnuť kvôli instabilite základov. Pomaly už prebral všetky štáty, a ešte stále neobjavil kandidáta! Vtedy sa pred očami nášho Pása objavila jedna malá krajina, ktorej geologické zdatnosti zdalo sa, vyhoveli k dosiahnutiu cieľa. Nemohol byť zanedbateľný ani fakt, že napriek malej rozlohe, krajina mala prekvapivo veľa kostolov, boli to väčšinou kostoly historickej cirkvi. Podrobnejšie geologické a klimatické skúmania potvrdili predbežnú dôveru.

Potom náš Pán preskúmal, kde táto krajina sa nachádza v životnom priestore Zeme. Okamžite zistil, že na území tejto krajiny je srdcová čakra Zeme, rozhodol sa.

  1. Potrebujeme túto krajinu! Ako sa volá?
  2. Maďarsko! – odpovedali zbor anjelov

A takto 11-ho januára roku 2003, o 11:00 hodine podľa stredoeurópskeho času, náš Pán pomocou anjelov svojej Nebeskej armády, znovu sa pustil do zhotovenia „Veľkého diela“. Ako prvý krok v každom kostole a v modlitebnom dome v Maďarsku vykonali neutralizáciu na ľudský organizmus škodlivých žiarení, potom vytvorili plochy s pozitívnym žiarením pod miestami na sedenie. Čiže nie iba v kostoloch „historickej“ cirkvi, ale v KAŽDOM kostole a modlitebnom dome v Maďarsku boli vykonané tieto úkony. Potom preskúmali všetky tieto kostoly a modlitebné domy a hľadali, ktoré sú alebo nie sú vhodné na vykonanie podstaty práce.

Náš Pán z vhodných budov si vybral jednu, predpokladajme, že bol to kostol, jej úlohou bude poskytnúť „časový signál“, a umiestnil a spojazdnil tam synchronizačné hodiny. Ďalším krokom bolo, že kostoly a modlitebné domy, ktoré sa ukázali byť vhodné pre prácu, so vzájomným súhlasom pripojili k „Veľkému dielu“. Práce boli dokončené 12-ho januára 2003, o 11:00 hodine  podľa stredoeurópskeho času. Teda znovu presne 24 hodín potrebovali k tomu, aby ľudský život mohol existovať ďalších 300 rokov.

Účinkom „Veľkého diela“ vlastná rezonancia Zeme sa stabilizuje na 7,8 Hz, na ďalších 300 rokov. Stabilizuje sa, a postupne sa vráti rýchlosť otáčania Zeme na „pôvodnú“ rýchlosť, kvôli tomu sa „upraví“ počasie, znovu sa môžeme tešiť ročným obdobiam. Obnoví sa „konverzácia“ medzi ionosférou a Zemou, a ozónová vrstva bude znovu plnohodnotná.

Kvôli tomu, že „harmonizátor“ potrebuje pevné základy, aj „základy“ Maďarska sa zmenia, stanú sa stabilnými. To znamená aj to, že časom úplne miznú zemetrasenia, ktoré sa objavovali aj doteraz zriedkavo. Avšak zvyšok sveta musí počítať s častejším výskytom neočakávaných udalostí.

Zemská aura sa pomaly naplní, a všetky sedem vrstiev vyžaruje zdravie.

Podľa pokynov nášho Pána sme počítali a teraz zverejníme, že do „Veľkého diela“ bolo pripojených: 2867 kostolov a 877 modlitebných domov. Pripojené kostoly a modlitebné domy sú veľmi silné, ale všetky majú individuálne špeciálne liečivé žiarenia. Niektoré zabezpečujú energiu k liečeniu chorôb pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievnych ochorení, alebo aj k liečeniu ochorení nervovej sústavy.

Takto znelo posolstvo nášho Pána. Nezabudnime, že nedostali život, ale 300 ročný odklad! Iba je na nás, ako využijeme príležitosť. Keď ho premárnime, to môže znamenať duchovný a fyzický zánik celého ľudstva.

Dokázať pravdivosť hore uvedených je naozaj veľmi jednoduché, je potrebný iba jeden merania-schopný radiestét. Meranie vykonané na miestach dokazujú ich odolnosť voči žiareniam, a prítomnosť pozitívnych žiareniach na miestach na sedenie . Kostoly, ktoré sú napojené na „Veľké dielo“ sú podľa ich silného liečivého žiarenia ľahko rozpoznateľné.