ČAKRY

V našom tele sa nachádza sedem hlavných energetických centier, úroveň hladiny energie týchto centier  je možné merať pomerne jednoducho. Podľa niektorých teórií existuje deväť, alebo dvanásť hlavných energetických centier, takzvané čakry. Neveríme , že je našou úlohou rozhodnúť, či sa niekto mýli, a ak áno, kto, keď ide o otázku počtu energetických centier. Nakoľko väčšinu dokázateľnej predstavy dáva indické vnímanie a tradícia, podľa ktorej existuje sedem energetických centier, čiže sedem čakier, je vhodné  sledovať túto teóriu.

Už na konci XIX. storočia zistili, že potláčané pocity vytvárajú tzv. uzly na určitých miestach teľa, pôsobia tým ochorenia . Tieto pozorovania úplne presne vystihujú znalosti o indických čakrách. Sedem čakier s nachádza  v určitých bodoch v hornej a dolnej časti vertikálnej osi ľudského teľa a hlavy, vytvárajú otáčavé energetické lieviky. Popisy v rôznych učení čary umiestňujú na približne rovnaké miesta. Vo veľkosti čakier sa dajú rozoznať menšie alebo väčšie odlišnosti. Niektoré učenia ich určujú veľkosť jablka, iné zas –napr. čínske- uvádzajú veľkosť palca. Podľa osobných skúseností v danom prípade obidva tvrdenia môžu byť pravdivé, nakoľko podľa našich meraní čakry rôznych jednotlivcov môžu mať odlišné veľkosti. Prvotná energia vychádza z čakry koreňa, postupuje v smere ku korunnej čakre, všetky čakry takpovediac navlieka na súvislú reťaz. Nakoľko každá čakra je spojená okrem susedných čakier  aj s viacerými bodmi – orgánmi – teľa, toto prepojenie vytvára „fungujúci celok“.  Vidíme teda, že zníženie výkonu ktorejkoľvek čakry – v dôsledku úbytku energie- môže prerušiť rovnováhu života, čiže môže byť príčinou choroby.

Prvá čakra, základná čakra (čakra koreňa) sa nachádza pri konci chrbtice, pri kostrči. Cez toto energetické centrum  skúšame a ovládame naše reakcie v prípade úniku alebo boja. Je bezprostredne spojená s nadľadvinkami, ľadvinami a chrbticou. Toto energetické centrum je zodpovedné za našu fyzickú silu a vitalitu. Je prvotným spúšťačom práce, povolania, energie a aktivity. Obvykle má červenú farbu, je priradená elementu zeme.

Choroby: zlatá žila, zápal čriev, zápal ďasien, ťažkosti s chrbticou, hnačka, zápcha, studené končatiny.

Druhá čakra sa nachádza pri pohlavných orgánoch (sex-čakra), a je zároveň aj čakrou kreativity. Usmerňuje a ovplyvňuje naše správanie v našich vzťahoch, v pohlavnom živote, a tým a v rozmnožovaní. Spolu so základnou čakrou je zodpovedná za radosti a problémy ľudskej sexuality. Obvykle má oranžovú farbu, je priradená elementu vody.

Choroby:  kolika, nadúvanie, mykóza, vypadávanie vlasov, choroby semenníkov, choroby maternice, cysty vaječníkov, impotencia, ochorenia prostaty, choroby pŕs, stravovacie poruchy, nadváha, problémy s orgazmom.

Tretia čakra je pod žalúdkovým vchodom (čakra pupka), a je bezprostredne spojená so slezinou. Ovplyvňuje fungovanie žlčníka, a tak z diaľky riadi fungovanie nervového systému, ale patria k nej aj oči, videnie, žalúdok a pečeň.. Je centrom emocionálnej citlivosti a osobnej sily. Čakra pupka je správcom našich vášní a našej oobnosti. Obvykle má žltú farbu, je priradená k elementu ohňa.

K tejto čakre patria choroby, ktoré vznikli dôsledkom potlačenej agresivity, strachu, nepokoja a úzkosti: cukrovka, ťažkosti so žlčníkom, tráviace problémy, žalúdočné vredy, choroby pečene.

Štvrtá čakra je pri srdci (čakra srdca). Je energetickým stredobodom teľa, a je bezprostredne  spojená so srdcom ako orgánom a brzlíkom. Spravuje srdce, kvalitu krvi ,krvný obeh a imunitný systém. Je strediskom lásky. Má zelenú farbu, je priradená k elementu vzduch.

Choroby: choroby týkajúce sa imunitného systému a krvným obehom, tvorby protilátok, tvorba bielych krviniek, srdce ako orgán.

Piata čakra sa nachádza pri krku, preto ju všeobecne nazývame krčnou čakrou. Je spojená so štítnou žľazou, krkom a ústnou dutinou. Spravuje pľúca, hlasivky, hltan a látkovú výmenu. Súvisí predovšetkým s dýchaním, komunikáciou a vyjadrovaním sa. Je strediskom sebavyjadrovania, komunikácie a stanovenia rebríčka hodnôt. Tu vnímame vnútorné a vonkajšie hlasy. Krčná čakre je úszko spojená s druhou (sex) čakrou. Kým druhá čakra spravuje inštinkty teľa, krčná čakra zas intelektuálne a symbolické časti. Má modrú farbu, je priradená k elementu éter.

Choroby: problémy s rečou, kašeľ, bolesti hrdla, zachrípnutosť. Potláčané emócie môžu uzavrieť energiu krčnej čakry.

Šiesta čakra, čiže tretie oko (prípadne čakra čela) je uprostred čeľa, medzi obočím. Je v bezprostrednom spojení s hypofízou, preto spravuje fungovanie malého mozgu, nervového systému, ucha, nosa a ľavého oka. Je sídlom duše. Riadi meditáciu, smer myslenia a intuíciu. Tretie oko riadí aj smiech. Okrem toho považuje za svoju najväčšiu úlohu, aby sme sa vedeli smiať sami nad sebou. Má farbu indigovú, ale občas sa zjaví v kombinácii purpurovej a modrej. Nie je priradená k žiadnemu elementu.

Choroby: neustále sa opakujúca bolesť hlavy, poruchy videnia(ďalekozrakosť a krátkozrakosť, škúlenie, zápal spojiviek)

Siedma alebo korunná čakra ( čakra temena hlavy) sa nachádza uprostred nad temenom hlavy. Symbolizuje najvyššiu úroveň vedomia. Je bezprostredne spojená s epifýzou. Riadi činnosť veľkého mozgu a pravého oka. Cez túto čakru vieme nadviazať spojenie s našim Stvoriteľom. Vnímanie stavu úplného oslobodenia a absolútnej voľnosti. Má farbu fialovú, ale občas bielu. Nie je priradená k žiadnemu elementu.

Choroby:  väčšinou duševné choroby psychického pôvodu, alebo sa môžu vyskytnúť premeny osobnosti (parkinson,alzheimer,depresie,epilepsia).