Čo vieme poskytnúť

Počas terapie sa otvoria energetické kanály človeka (osoby, pacienta) a tým sa spustí normálne prúdenie energií. Vďaka sedadlám, stoličkám a ležadlám disponujúcim zodpovedajúcou primeranou energiou sa energia účastníka terapie nepretržite dopĺňa. V prípade keď pacient aj po terapii zápasí s každodenným stresom, to môže spôsobiť miestne zúženie energetického kanála. Toto zúženie vyvoláva – spôsobuje skôr či neskôr bolestivé telesné príznaky, a prejavujú za každým na tých orgánoch – miestach teľa, kde je daný kanál zúžený.

 • Neustále bolesti hrdla: niečo nedokáže povedať, niečo ho trápi­
 • Bolesti žalúdka:            niečo nevie stráviť
 • Bolesti v krížoch:         nie je dosť flexibilný
  Prečo sa nedokáže zohnúť?
  Čo sa neohýba, to sa zlomí!
 • Srdce, hrudný kôš:       dotyčného trápia duševné alebo reálne problémy, ťaží ho tlak úloh, ktoré sa mu zdajú neriešiteľnými a ktoré ho neustále zamestnávajú. Ale čoho sa vlastne bojí? Sú jeho problémy skutočne neriešiteľné? Ak áno, treba sa naučiť s tým všetkým sa vyrovnať.
 • Bolesti hlavy:         svedčia všeobecne o problémoch so sebahodnotením (pocit menejcennosti alebo preceňovanie sa).

Proces zúženého prúdenia energie je škodlivý, ale keď cieľavedome zmeníme naše zmýšľanie aj náš spôsob života, skôr či neskôr sa obnoví normálne prúdenie energie, a tak sa obnoví aj naše zdravie.

Žiadaj od Otca anjelskú očistu

Môj Bože, prosím, pošli tvojich pomocníkov “anjelov” a dovoľ im, aby odstránili z môjho srdca všetky zlé stereotypy pretrvávajúce aj po terapii.

 • Prosím, očistite moje city aj srdce od hnevu, ktorý vo mne zostal.

Počkaj, dýchaj pomaly a hlboko, dovoľ, aby z teba každým výdychom odchádzala negatívna energia – opakujťe to trikrát za sebou. 

 • Prosím, očistite moje srdce od bolesti, ktorá zostala vo mne z terajšieho alebo z predchádzajúceho života.

Počkaj, dýchaj pomaly a hlboko, dovoľ, aby z tvojho tela každým výdychom odchádzali zastaralé vzory a napätia – opakujťe to trikrát za sebou. 

 • Prosím, očistite moje srdce od zatrpknutosti, urazenosti, strachu, čo cítim voči sebe, iným ľuďom, voči svojmu životu aj svetu.

Počkaj, dýchaj pomaly a hlboko, dovoľ, aby z teba každým výdychom odchádzala negatívna energia – opakujťe to trikrát za sebou. 

 • Prosím, očistite moje srdce od nezmieriteľnosti, čo cítim voči svojej rodine, voči priateľom, cudzím ľuďom aj voči svetu.

Počkaj, dýchaj pomaly a hlboko, dovoľ, aby z teba každým výdychom znovu odchádzala negatívna energia – opakujťe to trikrát za sebou. 

 • Nech moje srdce naplní liečivé svetlo s radosťou čistej, neobmedzenej lásky a nech zahojí moje najhlbšie rany.
 • Nadýchaj sa lásky a svetla anjelov a prežívaj, ako voľne preniká “nebeské” svetlo tvojím telom, celou tvojou bytosťou.