Sebavedomie

Podľa nášho názoru najnevyhnutnejšia zložka nášho telesného a duševného zdravia je sebavedomie. Vieme, že nikto nemôže byť dokonalý, ale v každom človeku musí byť –aj je – niečo! Niečo pekné, dobré, čo zaujme, kvôli čomu je taký jedinečný. Preto, že každý človek považuje niečo iné za pekné a príťažlivé, v každom človeku každý objavuje iné „zázraky“, a vôbec nie je na škodu –podľa nás je nevyhnutné k bytiu-, keď to isté robí každý sám so sebou. Objavovanie možností našej bytosti (tela, duše): odhalenie vlastných schopností, hraníc, sebapoznanie a hlavne používanie týchto objavov, môže byť ako prvý krok na neľahkej ceste vybudovania vlastného sebavedomia. Nezabudnime, že za sebavedomím, ktoré je získané a vytvorené bez sebapoznania – skúsenosti -, a preto je prehnané sebavedomie, nie je reálna hodnota – schopnosť- preto táto cesta časom zákonite vedie k rade neúspechov! Vhodným spôsobom vytvorené sebavedomie umožní, aby sa rovnako – v rovnakej miere – prejavili naše telesné a duševné schopnosti a možnosti. O udržaní tejto rovnakej miere je dôležité hovoriť hlavne preto, lebo podľa niektorých “ sa treba sústrediť  iba na vonkajšie telesné vlastnosti, a podľa iných výlučne na kvalitu vnútorného „ja, a tak vytvoriť a formovať našu osobnosť a zároveň aj naše sebavedomie.

Vonkajší vzhľad teľa, jeho krása, alebo prípadné nedostatky dávnejšie boli také vlastnosti, ktoré–aj keď nie úplne – sme prijali a prežili sme tak celý život. Najnovšie moderná lekárska veda prostredníctvom plastickej chirurgie skúša korigovať tieto charakteristické – prípadne nedostatočné- znaky, absolútne odhliadnuc od karmických úloh, v ktorých môže myť aj vonkajší vzhľad tela dôležitú rolu. Dôsledkom takého drsného zásahu sa môže stať, že duša takpovediac stratí svoju fyzickú existenciu, nevie splniť  svoju karmickú úlohu. Nezabudnime, že do toho tela sme sa nenarodili náhodou, preto nie náhodou máme svoje fyzické vlastnosti a prípadné nedostatky! Nakoľko všetky odlišnosti, ktoré sa od priemeru líšia –vo väčšej alebo menšej miere – môžu mať aj karmické dôvody, preto naše karmické povinnosti môžeme splniť iba vtedy, keď máme tieto vlastnosti! Umelo vytvorené sebavedomie, ktoré vzniklo za súčinnosti plastického chirurga , znamená iba prechodné riešenie, nakoľko sa vzťahuje iba na určitý úsek nášho fyzického bytia, a tak nedovolí aby sme sa naučili vytvárať ozajstné sebavedomie. Veľmi rýchlo príde čas(vek), keď už nemá význam  – alebo už ani nie je možné – vykonať ďalšie plastické operácie. V dôsledku toho veľmi skoro –rýchlo – príde staroba bez sebavedomia a bez partnera, čím kvôli nedostatku reálneho sebavedomia nevieme správne naložiť. Bez ostatných, nakoľko doterajší „priatelia“ – možno nechtiac – boli priateľmi nie nás, ale niekoho, koho vytvoril plastický chirurg, nevedia čo majú robiť so starou a vráskavou osobou. To už nie je forma, ktorú oni považovali za dobrú! Nakoniec spomeňme aj to, že výsledkom „pomoci“ plastického chirurga je, že stupeň náročnosti karmickej úlohy v dôsledku nesplnenia ďalej rastie, a zvládnutie ostáva pre ďalšie naše životy, stáva sa tak ešte ťažším vykonanie a splnenie týchto úloh.

Pri určení správneho rebríčka hodnôt sebavedomia, viacerí prízvukujú absolútnu prednosť vnútorných hodnôt, a podľa ich názoru vonkajší vzhľad vôbec nie je dôležitý. Podľa nášho názoru ani toto vnímanie nemôže zabezpečiť  vyvinutie vhodného  – so stabilnými základmi – sebavedomia, lebo dôraz dáva výlučne na vnútorné ja, a práve toto vnútorné ja teraz by sa chcela „kamarátiť“ so svojim fyzickým telom. Nemyslíme si, že ktokoľvek by s radosťou prijal nezištnú – a priznajme sa: dotieravú – „lásku“ niekoho, kto je špinavý, zanedbaný a iba formou pripomína výzor človeka. Nemyslíme si, že keď u niekoho chýba potreba starať sa o seba, udržiavať sa, bol by schopný vytvoriť a pestovať akékoľvek medziľudské vzťahy, alebo vykonať karmickú úlohu, lebo ak hore uvedené mu chýbajú, ani  potrebu by  necítil vyhovieť. Samozrejme tieto slová neznamenajú, že vnútorné hodnoty sú druhoradé, len na to chceme upozorniť, že prípadné vonkajšie hodnoty nemajú žiadnu cenu bez vnútorných hodnôt, ktoré tie vonkajšie podporujú a posilňujú a naopak, existujúce vnútorné hodnoty nemohli by sa uplatniť bez tých vonkajších ktoré ich podporia a pomôžu prejaviť sa. Jedno nemôže byť bez toho druhého tak, ako ani tieň nemôže existovať bez svetla!  Je veľmi dôležité, že kým skromnejší zovňajšok môže byť vyvážený so starostlivosťou o seba a láskou, ktorú vyžarujeme voči  druhým ľuďom, zatiaľ naše vnútorné nedostatky nie sú nahraditeľné prípadne existujúcimi telesnými zdatnosťami. Podľa nášho názoru vnútorné nedostatky sa dajú doplňovať výlučne učením sa, získavaním skúseností, veď práve kvôli duševnému obohateniu a získavaniu osobných skúseností sme nadobudli fyzické telo.

Keď sa nám už úplne podarilo prijať naše fyzické zdatnosti, – koniec koncov nami vybrané -a úplne sme sa dokázali stotožniť s možnosťami, ktoré máme, môže sa v nás vyvinúť tzv. stav duševného pokoja, telesná a duševná rovnováha. Teraz už môžeme si byť istý, že naše sebavedomie je na svojom mieste! Nemôžeme však dedukovať to, že to znamená našu dokonalosť! Každý má právo urobiť chyby, a kým niekto je schopný tie chyby urobiť, ani nemôže byť dokonalý. Podľa skúseností každý robí chyby, ale otázka je,  v akej miere to slúži k jeho vývoju, či sa z nich poučí: či ich spozná a či ich opraví. Koniec koncov môžeme sa učiť aj chýb iných, teda nemusíme nutne čakať na vlastné.

Spomínali sme, že dopustiť sa chýb je prirodzený proces, a rovnako prirodzene môžeme počítať aj s kritikou kvôli tej chybe, lebo aj to je prirodzený proces. Preto, že „dostávaš čo dávaš“, nie je na škodu ak vieme, že každá kritika a posudok sa živí z negatívnej energie. Ak v danom prípade sa rozhodneme, že kritizujeme, robme to  konštruktívnym spôsobom. Znamená to približne: uznáme chybu, ale dôraz dáme na posilnenie sebavedomia, vyzdvihujeme správne časti, a tak ten, kto chybu spravil, môže ju opraviť. Povzbudenie buduje, a toho druhého inšpiruje, aby dopredu prejavenú dôveru čo najlepšie a čo najskôr si zaslúžil. S tým, že dôveru  dopredu prejavujeme, priťahujeme pozitívne energie, a vďaka tomu aj my rastieme. Ak pri vyjadrení kritiky sme rozzúrený a správame sa nepriateľsky, v kritike vymenujeme iba chyby, tak si privoláme také negatívne energie, ktoré pretrvajú, a miesto rastu nastane vlastná deštrukcia. Veľa ľudí si myslí, že ak sú nahnevaný, sú aj silnejší. To vôbec nie je tak, lebo ako sme už spomínali: jednak vlastným hnevom, nami vyvolaná –vytvorená- negatívna energia ostane u nás, aj osoba, ktorá chybu urobila, snaží sa vyhovieť zákonitosti akcie-protiakcie, čiže spraví ešte viac chýb, aj on bude proti nám protivný. V dôsledku toho ešte menej vie vyhovieť okolnostiam, a tak jeho sebavedomie ešte viac sa poškodí. Okrem toho na obidvoch stranách sa oslobodí obrovské množstvo negatívnej energie, čo môže viesť k rozloženiu harmónie tela, a tak k ochoreniu fyzického tela. Je dobré vedieť, že keď škodíme druhému, koniec koncov škodíme sami sebe, a úsmev, ktorý pošleme, vráti sa ku nám!

 

Myšlienky podporujúce všeobecnú regeneráciu a rozvíjanie sebavedomia.

Nasledujúcu „riekanku“ opakujte denne trikrát –  trikrát 21 dní ( celkom 63 dní) tak, aby to nebolo niečo, čo ste povinný opakovať, ale s hlbokou vierou, aby slová vyšli z hĺbky duše.

  • Mám pred sebou nádherný nový deň, ktorý vítam s radosťou v srdci. Dopredu sa teším povinnostiam a všetkému, čoho môžem byť súčasťou s ostatnými. Božia láska napĺňa moju dušu, a božský mier napĺňa moju myseľ.
  • V každom okamihu svojho života si nájdem pokoj v sebe, lebo ma chráni a usmerňuje nekonečná múdrosť môjho podvedomia. Svojim úsmevom vyžarujem lásku, mier a dobrú vôľu všetkým.
  • Boh ma stvoril na svoju dokonalú podobu, moje podvedomie teraz znovu vytvorí moje telo bunku po bunke, také telo, ktoré začína byť úplne zdravé.
  • Nekonečná liečivá sila môjho podvedomia prúdi cez celé moje bytie. Pokryje celé moje telo, nadobudne viditeľnú podobu, ako je harmónia, zdravie, mier, radosť a láska.
  • Boh mi pomáha byť úplne zdravým, viem a cítim, že ma usmerňuje jeho nekonečnú múdrosťou . Som naveky v jeho rukách a táto energia ma chráni a posilňuje.
  • Zdroj môjho bytia ma chráni a posilňuje. Všetky temné veci drží odo mňa ďaleko. Prúdi vo mne svetlo a láska. Som v bezpečí, som silný, živí ma božská sila, preto sám riadim svoj osud.
  • Ľahko a s radosťou vykonám všetky práce a úlohy. S istotou, voľne a správne rozhodujem. Napĺňa ma nádherná harmónia a pokoj. Som úspešný, lebo som sa narodil pre úspech.
  • Hlavu mám čistú, cítim sa dobre, som šťastný. Cítim hlboký a večný vzťah k sebe. Mám sa rád! Mám rád ľudí, dávam radosť a to isté dostávam od nich.
  • Cítim, že každým dňom som zdravší, všetky moje orgány, svaly, bunky fungujú harmonicky spolu. Nekonečná múdrosť môjho podvedomia vysiela čerstvú životnú silu všade, kde je to potrebné. Cítim dokonalú harmóniu a lásku, ktorá cezo mňa preteká, a udržiava ma zdravého.
  • S Božou pomocou všetky moje problémy sa vyriešia s ľahkosťou  a dobre. Viem správne a dobre konať. Každým dňom, v každom ohľade sa mám stále lepšie a lepšie. A je to tak!