Správa

Božská sila
Prejavenie sa boha skrze z nás

Verím, že život vtedy je iba o trápení ak niečo veľmi pokazíme, inak je veľmi dobrý a máme sa za čo poďakovať tebe Bože nášmu stvoriteľovi.“

“Majte sa radi navzájom, to žiada Boh, tak ako vzájomnú lásku žiada aj medzi súrodencami, vtedy bude ten deň začiatkom novej éry. Prišiel čas, tu je ten moment, aby ste mali radi vlasť toho druhého tak, ako máte radi svoju”.

ÚVOD

V krátkosti o mne a mojej činnosti!

Zaoberám sa s “bezprostriedkovou neutralizáciou” škodlivého žiarenia,  geo – biologického (zemského) a kozmického pôvodu. Ako napr. Vodná žila, Hartmanova sieť, Curry sieť, atď. ktoré sú značne škodlivé pre ľudský organizmus a na nervový systém.  A ďalšie možnosťami:

 • Liečenie pomocou vkladaním rúk, chiropraxia – energetické liečenie/ terapia!  – “Božia liečivá sila mnou sprostredkovaná”! 
 • Liečenie Božou energiou, používaním “Skalárnej energie”! 
 • Liečba ľudského organizmu s Štruktúra kvapkami! 
 • Liečba chorôb a posilnenie organizmu s Elixír života kvapkami!

Ďalej rám by som sa podelil o moje poznatky aj inými, koho sa to týka, zaujíma a chceli by sa vyliečiť. Hľadal som príčiny a riešenie môjho vlastného zdravotného problému (ochorenie urologického a nervového systému), tak som sa dostal k tomu, že v skutočnosti čo bol hlavným dôvodom? čo je príčinou mojej choroby? Zistil som, že v pozadí je škodlivé geo – biologické (zemské) a kozmické žiarenie, môj postel stál v tomto žiarení. Znamená to, že ak niekto v týchto pásmách v škodlivom žiarení  oddychuje dlhšiu dobu, skôr či neskôr ochorie, zistí na sebe telesné zmeny.

Treba vedieť aj to, že v hornatých oblastiach väčšou pravdepodobnosťou sa vyskytuje viac druhov škodlivého žiarenia, ako na rovine. Dospel som k záveru, že francúzsku postel nie je možné tak umiestniť v byte, aby sa nedostala do škodlivého žiarenia alebo do jej uzla, ale je možné zneutralizovať týchto škodlivých žiarení, stačí požiadať, viem pomôcť.

Veľa ľudí, keď si to prečíta sa čuduje, majú pochybnosti o pravdivosti, lebo ešte o tom nepočuli, veda a médiá, niektoré skupiny ľudí si to ignorujú, nechcú to vedieť. Momentálne také zariadenie, ktoré by bezprostredne meralo uvedené žiarenia, neexistuje, ale dúfajme, že čoskoro sa nájde taký zástupca vedy, ktorý bude schopný vytvoriť prístroj na meranie frekvencie škodlivého žiarenia, nakoľko ľudstvo to potrebuje! Dneska takýmto meraním sa zaoberajú na to vyhovujúci ľudia – Radiestézy – vnímajú existenciu a veľkosť žiarení, k dokázaniu používajú pomôcky palicu (virgulu), kyvadlo. Inak v každom človeku je schopnosť, aby  do určitej miery si osvojil, ale dokonalé a isté meranie dokážu vykonať iba tí, ktorí majú špirituálnu schopnosť, a nachádzajú sa na zodpovedajúcej úrovni spirituality.

Na začiatku som si myslel, že je to náhoda, čo sa so mnou stalo!, ale teraz už viem, že sa to malo stať práve takto, aby som vedel pomôcť aj druhým, k tejto skúsenosti som dostal pomoc navyše, za čo som vďačný.

Na koniec: Našiel som Božskú silu / Starovekú silu a Staroveká sila / Božská sila si našla mňa.

Na želanie Boha a s jeho súhlasom chceme uverejniť a šíriť pre všetky národy!

Liečenie pomocou vkladaním rúk, chiropraxia – energetická liečba / terapia!

Rád by som vysvetlil a načrtol proces, ako funguje a čo všetko dokáže energetická liečba Skalárnou energiou. Po prečítaní nižšie uvedeného budú viacerí, ktorí prijmú liečbu / terapiu, a budú aj skeptici, ktorí neveria energetickým terapiám, čiže ich odmietajú. Takým môžem odporúčať len toľko, že keď to nevyskúšajú, nepocítia na vlastnom tele – organizme ich blahodarné účinky. Ale tí, ktorí súhlasia, pocítia liečivé účinky Skalárnej energie sprostredkovanej našim Pánom. Energetickou terapiou sa dá napraviť štruktúra človeka a preprogramovať choré časti tela liečenej osoby.

Energetickú terapiu môžeme aplikovať aj v prípadoch, keď nie je povolená liečba – zákrok – fyzickou metódou.

Možné oblasti, ktoré majú byť ošetrené: Časti hlavy: oči, uši – ťažkosti so sluchom, bolesti hlavy, problémy spôsobené dutinami. Ozdravenie celej chrbtice – vrámci toho – krčné stavce, hernia disku, panva, ochorenia končatín a ďalšie poškodenia – ochorenia, – v dôsledku, ktoré vznikli v organizme.

V krátkosti by som chcel ilustrovať tento proces jedným príkladom a porovnať s energetickým liečením vkladaním rúk.

V súčasnosti už v každej rodine je televízny prijímač. Aby sme mohli sledovať programy, musíme pripojiť anténu alebo parabolu, ktoré dokážu zachytiť vysielané frekvencie vlnenia a prenášať ich do televízneho prijímača. Teda dajme tomu, že vysielaná (frekvencia) vlna bude naším Pánom generovaná Skalárna energia – anténou zas bude osoba, (sprostredkovateľ) ktorá je schopná zachytávať a prenášať (vysielanú frekvenciu) – liečivú energiu, – televíznym prijímačom je osoba, čakajúca na liečenie / terapiu. Takto sa dá najjednoduchšie opísať fungovanie procesu a aplikácia energetickej liečby na osoby.

Tí, ktorí súhlasia s terapiou, chcú sa vyliečiť a prijmú Božiu liečivú silu sprostredkovanú mojou osobou. Po terapii sa napraví v ich tele – kĺboch – organizme – informačná porucha a obnoví sa prúdenie zdravej energie – čo spôsobuje ozdravenie / vyliečenie. Po terapii chrbtice musí liečená osoba počítať s bolesťami svalov – svalovou horúčkou – pretože sa napravia stavce a choré časti tela. To vyvoláva také isté pocity, ako pri fyzickej metóde. Ale každý pociťuje jej intenzitu odlišne. Budú takí, u ktorých sa prejavuje prúdenie energie miernejšie a budú aj takí, u ktorých výraznejšie – to závisí aj od toho, do akej miery bola poškodená chrbtica, čiže aká bola informačná porucha. Bolesti podobné svalovej horúčke môžu trvať maximálne dva týždne, a podľa potreby sa môžu podávať lieky proti bolesti.

Na doplnenie: Po ukončení terapie, po príchode domov je povinný intenzívny oddych – min 6 hodín (spánok) a v ďalších dňoch – minimálne dva týždne – sa vyvarovať dvíhaniu  ťažkých predmetov. Neodporúča sa ani masáž chrbtice, nakoľko sa môžu vytvoriť energiablokády -uzly.

Liečenie Božou energiou – “Skalárnou energiou”

„Božia liečivá sila mnou sprostredkovaná”

Používaním tejto „Skalárnej energie” je možné najrýchlejšie napraviť informačné poruchy – choroby vzniknuté v ľudskom organizme. Vplýva na všetky možné ľudské choroby, aj na také, o ktorých ešte ani nevieme, nevnímáme lebo sa skrývajú v našom tele.

Môžeme povedať, že pomáha liečiť kdekoľvek – kedykoľvek – akúkoľvek chorobu a vedie k vyzdravení. Stabilizuje / napráva frekvenciu “čakier” ľudského organizmu. Treba vedieť, že na ľudskom tele sa nachádza sedem hlavných centier energie (čakry), ktoré sú navzájom spojené a spájajú viaceré časti  – orgány – tela, – toto vytvára “fungujúci celok” v ľudskom organizme. Počas obnovy sa orgány regenerujú, získavajú späť potrebnú frekvenciu energie, napraví sa porucha vo fungovaní buniek a enzýmov.

„Aura” je vlastne energetický obal / pole, citlivá sieť pozostávajúca z viacerých vrstiev, ktorá obklopuje naše telo a úzko súvisí s našim telesným aj duševným zdravím. V rámci toho sa napravia poruchy (narušené časti) spôsobené škodlivými žiareniami (pochádzajúcimi zo zeme aj z kozmu) ktoré vplývajú na naše zdravie. A nakoniec zväčší auru človeka na takú úroveň, ktorá je optimálna pre danú osobu, čím sa vnútorná energia – organizmus posilní, bude odolnejší voči chorobám.

Ktoré sú tie choroby? Nedajú sa všetky vymenovať, ale napr. rakovinové bunky, leukémia, tumory, artritída, ochorenia nervového systému, srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, degeneratívne choroby, depresia, Sclerosis multiplex, Parkinsonova a Alzheimerova choroba a ďalšie, teda všetky ochorenia. Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre terapiu chcem dodať, že ja nikoho nenahováram na to, aby po terapii prestal užívať lieky, „práve naopak”! Odporúčam pravidelne užívať všetky lieky predpísané lekárom (okrem užívania liekov psychiatrických), kým na lekársky predpis bude potrebné čoraz menej liekov, resp. kým po úplnom vyzdravení so súhlasom lekára môžete s užívaním liekov úplne prestať.

To isté ale platí pre všetky mnou opísané procesy uzdravovania – vrátane kvapiek Štruktúra aj Elixír života!

K regenerácii, k procesu uzdravovania je potrebný minimálne týždeň. Ale blahodarné účinky sa budú prejavovať čoraz viac, jedinec (osoba) sa bude cítiť čoraz lepšie, bude každým dňom zdravší.

Terapiu je potrebné opakovať iba každých 5 rokov, kým je organizmus vystavený vplyvom a škodlivých žiarení, lebo sa znižuje frekvencia energie organizmu a narúša sa jeho aura! Čitatelia môjho príspevku sa ešte viackrát môžu stretnúť s pojmom škodlivých žiarení. Práve tie spôsobujú 60 -80 % chorôb – v zostávajúcej časti sú za svoje choroby zodpovední práve sami ľudia. Každý sa môže sám rozhodnúť, či využije liečivú energiu sprostredkovanú Pánom – je to jedna z možností obnovenia nášho zdravia! – ale ak rozpoznáme túto možnosť, nastúpime na cestu vyliečenia. Všetci majú možnosť výberu, a to je tak v poriadku!

Viem aj to, že nie je ľahké rozhodnúť sa, či podstúpiť terapiu, lebo doteraz možno ani nepočuli o existencii týchto možností a schopností. Ale keď sa odhodlá, čiže súhlasí s terapiou, nesklame sa, naopak presvedčí sa o pravde a – dovolím si tvrdiť – bude vďačný nášmu Pánovi za vyzdravení  ktoré dostane mojím pričinením!

Podmienkou terapie je požiadať, a dohoda o termíne stretnutia!

Ďalšie možnosti a informácie o liečbe.

Z dobrotivosti Pána existuje aj ďalšia – takisto účinná možnosťktorá umožňuje liečenie Skalárnou energiou! Aj pre tých, ktorí nemajú možnosť osobného stretnutia, bývajú ďaleko, napr. žijú v zahraničí – jestvuje metóda, ktorou sa im dostane terapia. Stačí poslať fotografiu – na zadnú stranu uviesť celé meno, dátum narodenia (deň, mesiac, rok) a zavolať, aby sme sa dohodli na presnom termíne.

Aké sú naše ďalšie rady ohľadom terapie – s pomocou a podporným vedením Pána – ešte pred začatím liečenia na diaľku? Nájdite si vo svojom byte miesto na sedenie a posaďte sa pohodlne – podľa možnosti rovno, so zatvorenými očami, bez opretia hlavy a uvoľníte si celé telo. Potom, počas terapie pocítite v niektorých častiach tela príjemné teplo, ale možno mať aj miernu nevoľnosť, nemajte obavy – nemusíte sa báť – po ukončení liečby pocit zanikne. U každého je – iný – iní – každý človek ho vnímá inak, prejav liečivej energie od Pána, ktoré napomáha telesnú a duševnú očistu – regeneráciu. Trvanie liečby je 50 minut!

Odporúčanie:  Odporúča sa pred liečbou konzumovať len ľahké jedlá, a po liečbe aspoň 6 – hodín intenzívneho odpočinku! 

Možno, pri čítaní toho všetkého budete pochybovať o pravdivosti opísaného procesu, ale aj liečenie na diaľku je práve také účinné, vplýva na organizmus jednotlivca, ako pri osobnom stretnutí. A v skutočnosti energia posielaná Pánom na prosbu  žiadajúceho človeka prostredníctvom mojej osoby nemá presne stanovené hranice – liečivú energiu môže dostať ktokoľvek a kdekoľvek. Je dostupná každému! Môžete ju využívať aj súčasne s prebiehajúcou lekárskou terapiou, lebo to je metóda znovuzískania nášho zdravia, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky!

Účinky terapie pocítite už nasledujúci den po terapii – vo forme ustupujucích príznakov a zlepšenia celkovej telesnej aj duševnej pohody.

Dôležitá pripomienka: Pred liečbou, počas liečby a po liečbe nemôžete konzumovať alkoholické nápoje, lebo môže ovplyvniť – účinnosť a účinok liečby!

Doplnenie: Rád by som ďalej spomenul, čo je skutočne a čo môže Skalárna energia robiť!

Takže Skalárna energia je harmóniou – Tela – Mysle – Ducha – vitálna energia, to znamená, môžeme povedať, že ide o liečivú energiu z Pôvodu. Ktorá sa dokáže sama opraviť a regenerovať, prenášať informácie, vyživovať bunky a znova vyvažovať hladinu/úroveň energie. Uzdravuje živé organizmy, dodáva im životnú energiu – naplňuje ich. Všetko, čo existuje vo vesmíre, vzniká prostredníctvom energie, za ktorou je vedomá myseľ, podľa našej viery je to jediný Boh, ktorý to všetko usmerňuje – vedie všetko – živé aj neživé.

Štruktúra – kvapky / Elixír života – kvapky

S týmito vzorkami sa dá znova naprogramovať a tým – harmonizovať ľudská štruktúra – a všetky živé organizmy.

Tieto informácie sa integrujú/začlenia do ľudského organizmu účinkom studenej fúzie (pri telesnej teplote) a do živej štruktúry voľne odovzdajú dokonalú informáciu. Ale má vplyv aj na rastliny, aj na zvieratá, čiže na všetky živé organizmy, otázkou je len to, že čo by sme chceli realizovať – žiadať – prosiť!

Živú hmotu môžeme najjednoduchšie odlíšiť od neživej podľa toho, že živá hmota obsahuje vodu, kým neživá nie. Voda je mimoriadne dobré pamäťové médium, ľahko sa do nej ukladajú čisté informácie. Ľudský organizmus môžeme chápať aj ako štruktúru tekutého kryštála, ktorú okrem mysle riadi aj ľudská duša. Pri narodení ešte disponujeme tou čistou informáciou, ktorú potom počas života nevieme veľmi ovplyvňovať, informácie sa poškodia, čo poznačí aj fungovanie nášho organizmu. Príčiny sú rôzne, napr : geo-biologické (zemské) žiarenie, kozmické žiarenie, resp. zlé informácie živené temnou stranou (zlom).

Musí me si uvedomiť, že v našom svete existuje svetlá (dobrá) strana a temná (zlá) strana, ale keď v sebe objavíme, že na ktorej strane stojíme a vyberieme si tú správnu – svetlú (dobrú) stranu, budeme schopní zmeniť zlo a nastúpiť na cestu zdravia. Keď pri prebúdzaní zamestnávajú našu myseľ negatívne myšlienky a zistíme, že sa stávajú súčasťou nášho myslenia, mali by sme to čím skôr zmeniť, lebo je to sila ktorá formuje skutočnosť! Môžeme to ovplyvniť tým, že negatívne myšlienky nahradíme pozitívnymi napr: nenávisť – vďačnosť, hnev – láskavosť, strach – odvaha, nervozita – pokoj, panika – duchaprítomnosť. Všetky negatívne pocity majú aj pozitívny protiklad, spojením dvoch vĺn negatívny pocit zanikne. Musíme sa však zamyslieť aj nad tým, či problémy nespôsobujú naše skutky alebo spôsob života! Pravdou je aj to, že je ťažké identifikovať vplyv temnej strany na náš každodenný život, ale keď si nájdeme pokoj duše a tela, nemalo by to byť problémom. Odporúča sa denno-denne vedome sa snažiť o viac lásky, pozornosti, vďačnosti!

Trošku sme odbočili od pôsobenia Štruktúra / Elixír života kvapiek, ale sme to museli spomenúť.

Štruktúra – kvapky

Keď ich chceme užívať, pred kúrou z dôvodu choroby alebo inej príčiny – musíme poznať aj danú presnú, lekárom stanovenú diagnózu

Avšak kvapky môžeme alebo máme užívať nielen v prípade choroby, pomáhajú aj v mnohých iných prípadoch, napr: na detoxikáciu, na očistu organizmu od ťažkých kovov, na posilnenie organizmu atď.

To sú Skalárne informačné vzorky    nie sú liekom    nie sú liečivé prípravky! 

Sú to kvapky uchovávajúce dokonalé, čisté informácie pochádzajúce z Pôvodu – ktoré sú schopné znovu naprogramovať narušené, chybné prvky (buniek) ako aj sformulovanú prosbu. S týmito kvapkami môžeme znovu uviesť do rovnováhy rôzne informačné poruchy a napraviť vzniknuté „rozladenia“ nášho organizmu. Čisté informácie vplývajú na nás pozitívne a liečia naše choroby aj vtedy, keď si ich podstatu ani neuvedomujeme. Človek, ktorý túži po napravení svojho zdravia, vyskúša a tým spoznáva pravdu. Zmenu do nášho života môžu priniesť len tie nové poznatky, ktoré „nepreskakujeme“, ale hlbšie preskúmame a rozpoznáme v nich možnosti. Môžete ju využívať aj súčasne s prebiehajúcou lekárskou terapiou, lebo to je metóda znovuzískania nášho zdravia, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky.

Čas začlenenia do ľudského tela – organizmu (do buniek) trvá asi tri týždne!

Liečba ľudského organizmu s Štruktúra kvapkami – programovanie (liečbu) je potrebné opakovať raz ročne – dokým ľudské telo je vystavené škodlivému žiareniu a vplyvov, pretože sa orgány vyčerpajú a dôsledku toho úroveň bioenergie organizmu sa zňíží a narúša sa aura. Existuje však spôsob, ako neutralizovať škodlivé žiarenie, stačí požiadať viem vám pomôcť! 

Dôležitá pripomienka: Pred liečbou, počas liečby a po liečbe nemôžete konzumovať alkoholické nápoje, lebo môže ovplyvniť – účinnosť a účinok liečby!

Dávkovanie: 

 • 78 kvapiek na 1 l vody (alebo 1 polievková lyžica)
 • 195 kvapiek na 2,5 l vody (alebo 2,5 poliev. lyžica.)

Doba užívania:

 • 7 dní nepretržite, denne 2,5 l „tichej” (neperlivej) vody(e) vypiť!                   

Elixír života – kvapky

Náš Stvoriteľ znovu obdaril ľudstvo zvláštním, Skalárnym informačným vzorom.  Je to vzor – tiež obsahuje čisté informácie pochádzajúce z Pôvodu – čo sa uskutoční skrz mňa!  

Ak niekto si rád číta a študuje staré historické príbehy, iste sa stretol s poviedkami o Križiakoch, ktorí pôsobili v desiatom storočí, oni ako prví mali možnosť použiť kvapky Elixíru života. Popis zloženia tohto Elixíru už viacerí hľadali – márne, lebo  môže vzniknúť a môže sa uskutočniť iba prostredníctvom nášho Stvoriteľa. Hlavnou zložkou Elixíru života je organický Germánium informačný vzor a obsahuje ďalších 245 informačných prvkov. Nájdu sa aj taký, ktorý budú mať pochybnosti o pravdivosti, lebo zemská veda nepozná toľko prvkov – ale existujú –  časom ich objavia, ktorý sú na to určení!

Pod vplyvom kvapky ľudská aura sa zväčší 87 násobne – a tým jeho organizmus bude odolnejší voči chorobám, (telo) dostane  ochranu, aj voči  žiareniam! – napr: radioaktívne, elektrosmog, atď. – čiže voči každému žiareniu, ktoré vytvorí človek.

Tieto kvapky majú schopnosť znovu uviesť do rovnováhy rôzne informačné poruchy, napraviť, vyliečiť, chybné – poškodené, rozladené prvky, vylepšia okysličenie buniek, ovplyvní fungovanie enzýmov, majú antibakteriálne vlastnosti, a môžeme vymenovať ešte ďalšie vlastnosti – ale nie v poslednej rade majú významnú rolu aj v prevencii pred chorobami! Môžeme povedať, že kvapky liečia všetky choroby! Môže to byť – depresia, artritis, degenerativna choroba, poruchy videnia, vysoký krvný tlak, tumory, rakovinové bunky, imunitný systém, otrava ťažkými kovmi, detoxikácia, leukémia, Skleróza multiplex, Parkinson,  Alzheimer, choroby srdca – ciev, choroby nervového systému, choroby dýchacích ciest, kĺbov, vnútorných orgánov – zabraňuje starnutiu a má omladzovacie schopnosti, atď. Má vplyv aj na tie choroby o ktorých dotyčný ani nevie, nevnímá, má to skryté vo svojom tele. Počas terapie návšteva iného lekára sa neodporúča, výnimkou kontroly, ktoré určil Váš lekár!lebo môže ovplyvniť účinnosť liečby.

 Začlenenie/integrovanie sa do ľudského organizmu (do buniek) trvá asi dva týždne!

Užívanie kvapiek Elixíru života je možné, až po užívaní kvapiek Štruktúry, časový odstup medzi dvoma druhmi kvapiek je všeobecnosti 12 mesiacov – avšak prípade potreby závažnosti ochorenia môže byť aplikovaná okamžite (ihneď) – nie je potrebné dodržiavať poradie. Ten, kto ešte nevníma chorobu tela – čiže je zdravý, môže vynechať užívanie kvapky Štruktúry, môže začať  liečbu – pitný režim- kvapkami Elixíru života.

Liečba ľudského organizmu s Elixír života kvapkami – programovanie (liečbu) je potrebné opakovať raz ročne – dokým ľudské telo (organizmus) je vystavené škodlivému žiareniu (geo-biologickým a kozmickým) a vplyvov, pretože sa orgány vyčerpajú a dôsledku toho úroveň bioenergie, a hladina rezonancie organizmu sa zníži, a narúša sa aura. Ak je náš dom alebo byt je chránený voči vplyvom škodlivých žiarení na ľudský organizmus, v tom prípade je potrebné terapiu kvapkami Elixíru opakovať iba každých 5 rokov.

Existuje však spôsob, ako neutralizovať škodlivé žiarenie, stačí požiadať viem vám pomôcť!

Dôležitá pripomienka: Pred liečbou, počas liečby a po liečbe nemôžete konzumovať alkoholické nápoje, lebo môže ovplyvniť – účinnosť a účinok liečby!

Dávkovanie:

 • 40 kvapiek na 1 l vody ( alebo 1 čajová lyžička)
 • 100 kvapiek na 2,5 l vody ( alebo 2,5 čajová lyžička)

Doba užívania:

 • 7 dní nepretržite, denne 2,5 l tichej (neperlivej) vody(e) vypiť!

Štruktúra kvapky pre rastliny: 

Pozitívne aj negatívne informácie vnímajú aj rastliny v našom každodennom živote.  Ale tieto kvapky sú schopné vytvoriť resp. napraviť dokonalú, čistú biologickú rovnováhu (energiu).
Ochrana proti parazity, škodcom a plesňovým ochoreniam! – posilní sa ich aura, tým sa zvýši úroda, nebude potrebné chemické postrekovanie. 
Postrek štruktúra kvapkami rastlín, je potrebné opakovať raz ročne vrátane – zelenina, izbové kvety, ovocné stromy, okrasné rastliny, zeleň atd.

Dávkovanie:  40 kvapiek na 1 l vody – ½ dcl na 10 l vody.

Štruktúra kvapky pre zvieratá:

Užívanie Štruktúrných (informačných) kvapkách sa odporúča takmer pre všetky druhov zvierat (domácím zvieratám, včelám, atď.), výnimkou mačkovitých zvierat. V porovnaní s inými zvieratami ktorých (pozitivná) energia živí, opakom sú mačkovité zvieratá ktorých (negatívna) energia živí. Preto hľadá vyžarovanie (negatívnej) energie, tam sa cíti najlepšie, pre jeho telo (organizme) je nevyhnutná (negatívna) vyžarovacia energia, pretože tam si plňí svoju auru.    
Existuje však aj pre mačkovité druhy informačná vzorka, ktorá je určená iba na ich vlastné užívanie, ktorú vieme dosiahnuť so špeciálnym programovaným.

Dávkovanie: 78 kvapiek na 1 liter čistej vody (alebo 1 polievková lyžica)- pripraveného informačnej vody 1/2 dcl má vypiť, nie viac, odporúča sa opakovať raz ročne.

Doplnenie:  „Čo sme už mohli vidieť a počuť v správách o kruhoch v obilí, je to multidimenzionálny odtlačok – ale prečo len na obilných poliach! – lebo genetickou modifikáciou obsahuje 70 x viac gluténu ako pred štyridsiatimi rokmi. Je to správa / zvesť od Stvoriteľa, že ľudstvo ničí samé seba.“

Morfogenetické pole

„Čo to je vlastne a ako funguje?”
Je to energetické pole, prostredníctvom ktorého človek a každá živá bytosť komunikujú navzájom, ale nie fyzicky, je informačným médiom, ktoré je súčtom ľudských myšlienok a emócií. Morfogenetické pole podobná ako gravitácia alebo elektromagnetické pole, nie je viditeľné voľným okom, ale jeho účinok je vnímateľný. Ovplyvňuje fungovanie hmoty a určuje jej existenciu a funkciu. Tvorcom tohto priestoru je náš Stvoriteľ, ktorý stvoril vesmír a usmerňuje, ovláda to všetko. Mnoho ľudí si myslí a verí, že vesmír je nekonečný a trvá naveky, ale to je veľký omyl.

Morfogenetické pole je spoločným poľom – sieťou – vedomia, kde sa naše myšlienky a naše emócie stretávajú. Je akýmsi spoločným počítačom, zariadením ľudí a živých bytostí na zber údajov. Nie je náhoda, že túto sieť vedomia využívajú určité skupiny ľudí aj záujmové skupiny. Človek je umelo podvedený – ovplyvnený – mnohým dokonca vplývajú na ich zmýšľanie. Sú schopní všetkého, len aby dosiahli svoj cieľ, napríklad využívajú médiá na šírenie a dávkovanie svojich informácií, napr. ovplyvňujú ľudí prostredníctvom televíznych relácií, reklám, spravodajstiev, novín atď. Ich cieľom sú peniaze a túžba po moci – to je ich motiváciou – a urobia čokoľvek, „nepoznajú“ Boha ani ľudí.
V našom svete je v morfogenetickom poli nekonečné množstvo informačných priestorov, z ktorých žiadny nie je dobrý alebo zlý, živia sa ľudskou energiou. Tieto oblasti navyše spájajú všetkých ľudí, živých bytostí – a tak sa dá vysvetliť aj jav telepatie. Často môžeme byť svedkami napr. že si ľudia naraz spomenú jeden na druhého, naraz si volajú navzájom, osoba zacíti, keď o nej hovoria, nejaké veci sú objavené v tom istom čase, a pod. – zbytočne by som sa opakoval, lebo to všetko nie je náhoda. Musíme si ešte uvedomiť aj to, že každá rodina,
obec, mesto, krajina, národ, kontinent má svoje vlastné informačné pole. Keď človek – jednotlivec – rozmýšľa alebo medituje – “modlí sa”, vzniká vedomie totožnosti – identita a tým sa napojí na jemu primerané pole, z ktorého môže jednak sťahovať určité informácie ale aj nepretržite ho „nabíjať“. Čím viac ľudí sa k určitému poľu pripojí, ten sa tým viac rozrastá a posilňuje; a keď vznikne spoločná vôľa, resp. “spoločná modlitba”, bude to schopné zmeniť aj udalosti sveta.

Božská sila – Božou pomocou pre zdravý život

 

Je to sila, ktorá vytvorí pre človeka zdravý život, vyliečenie chorôb a zachovanie zdravia.

 • Ak príčinou príznakov a choroby je škodlivá radiácia alebo vplyv, vieme pomôcť v každom prípade.
 • Boh každej osobe zabezpečí pomoc, ktorá to žiada, “nie je nutná aby osoba bola veriaca”- treba o to iba požiadať a pomôže. Vysloveného slova a “silou viery” funguje prejavenie sa Boha.
 • O jeho úmysle pomôcť, som sa presvedčil pri každej mojej činnosti, preto o jeho existencii nemám pochybnosti.
 • Moje schopnosti som dostal od Boha viera vedie ma viera v ňom.

Podmienky potrebné k liečeniu

Zdravie sa skladá z viacerých častí:

Predovšetkým z “osoby žiadateľa”, lebo on musí o pomoc “požiadať”!

V druhom rade z “mojej osoby”, lebo ja mám pridelený svoj “zemský podiel”!

V treťom rade z “Boha”, lebo v skutočnosti “On vykoná a žehná” celej práce!

Všetky časti majú svoju rolu, pričom všetky časti sú rovnako nutné a dôležité!

My iba obdivovať môžeme Božie záhadné prejavenia sa prostredníctvom našich nebeských sprostredkovateľov, vďaka im, lebo oni vykonávajú celú prácu. Čo my dokážeme spraviť je požiadať a poďakovať sa. Ja iba sprostredkujem Vaše želania, všetky činnosti vykoná náš Pán, preto uzdravenie je Jeho a Vaša vec.

S povolením a podporou Boha vieme pomôcť s nasledovnými

 1. Zisťovanie existencie vodných žíl, Hartmannovej siete, Cury siete, Tigrovej siete, atď.
 2. Neutralizovať všetky škodlivé vyžarovania geo-biologického (zemského) a kozmického pôvodu, ktoré vyskytujú v celej budove alebo v miestnosti.
 3. Náš pán zneškodní všetky zablúdené duše, ktoré sa vyskytujú v budove.
 4. Odstráni zlé sily.
 5. Likviduje existujúce ložiská entít.
 6. Umiestni liečivé energie vyžarujúce – prispôsobenou osobe pri jeho posteli.
 7. Umiestni pozitívne energie vyžarujúce na všetky plochy, určené na spanie a sedenie.
 8. Harmonizuje byt, aj tam bývajúcich.

Sprostredkujeme Vaše požiadavky, a náš Pán vykoná nasledovné procesy:

 1. Neutralizuje škodlivé žiarenia geo-biologického a kozmického pôvodu.
 2. Zharmonizuje s tam žijúcimi.
 3. Umiestni liečivé a pozitívne energie na všetky plochy určené na spanie a sedenie.
 4. Očistenie čakier.
 5. Doplnenie aury.
 6. Zrušenie škodlivých vplyvov a iných existujúcich vplyvov.
 7. Poskytnutie ochrany konkrétnej osoby pred škodlivými vplyvmi a žiareniami.

Čo navrhujeme pre osobu, ktorá požiada o terapiu

Ak chceme, aby terapia bola najúčinnejšia, je potrebné si premyslieť našu životnú situáciu, naše túžby, povinnosti, tieto vhodne načasovať, a pri tom sa nezaoberať s nasledovnými.

 • Minulosť, zvedavosti, veštenia.
 • Ochrana a liečenie seba alebo rodinných príslušníkov.
 • Rôzne kurzy, ktoré sú zamerané na energie, diagnostikovanie, terapie, zasvecovania.
 • Iné techniky, hypnóza, iné formy liečenia, mágia, psychologické a psychiatrické liečenia, dialýza, atď.
 • Počúvanie múdrych ľudí („mudrlantov“), čítanie takých kníh, pozeranie takých filmov.
 • Počas terapie návšteva iného lekára nie je povolené, výnimkou kontroly, ktoré určil Váš lekár!

“Je to z dôvodu, že tieto činnosti môžu zneutralizovať fungovanie liečivej sily- plochy”.

Čo navrhujeme nevykonávať počas a po vykonaní terapie ohľadne budovy

 1. Prestavby budovy.
 2. Rekonštrukcia budovy (maľovanie, vŕtanie, – a ďalšie súvisiace činnosti).
 3. Výmena postelí a stoličiek.
 4. Výmena zariadenia bytu.
 5. Harmonizácia priestorov – feng shui.
 6. Tematika radiestézie.
 7. Tematika ochrany pred škodlivými žiareniami.

“Ak počas a po terapie budú vykonávané hore uvedené činnosti, proces neutralizácie môže byť neúčinný”.

 Podmienky okolia a predmetov

Neodporúčame neutralizáciu v miestnosti, kde je príslušenstvo na vytváranie neutralizovaného pola. Neodporúčame mať staré, energetizované a klamné  písomnosti. Môže vzniknúť disharmónia.

“Môže byť príčinou bolesti hlavy, reumatických bolesti, alebo iných ťažkostí”.

Ďalšie predmety:

 • Medené platne (s umelohmotným povrchom alebo bez), medená socha, medený obraz  –  a všetko čo je vyrobené z medi.
 • Makety pyramídy, alebo podobný predmet čo sa podobá pyramíde.
 • Magnetická plachta alebo matracové chrániče.
 • Veľké zrkadlo, ktorý sa nachádza (umiestnené) v obytnom priestore.
 • Energetizovaný predmet – energetizovaný obraz alebo maľba.
 • Krištáľová guľa.
 • Výmenou postele a stoličiek sa stratí pozitívne miesto.
 • Premiestňovaním sa zruší harmónia.
 • Prestavbou ochrana voči škodlivým žiarením sa zruší.
 • Zasahovaním Ochrana voči škodlivým žiarením sa zruší.
 • Môžu sa zmeniť potreby domácich zvierat, ktorých negatívna energia živí: (napr. mačky), dbajme na to!

Podmienky nášho Pána súvisiace s terapiou

 1. Počas diaľkovej terapie necestujeme, nestretávame sa.
 2. 30 dňová bezplatná skúšobná doba, jeden krát.
 3. Obnovenie pôvodného stavu kedykoľvek aj počas skúšobnej doby.
 4. Bez spätnej väzby pôvodný stav bude obnovený od 31-ho dňa!
 5. Nikto nebude odmietnutý z finančných dôvodov.
 • Medzi prvým a tridsiatym dňom telefonicky oznámite, že nami sprostredkovaná a našim Pánom vykonaná terapia priniesla Vami očakávané výsledky, ohľadne budovy a osôb, náš Pán Vás obdaruje, a môžete si to nechať.
 • Ak máte dojem, že Vami očakávané výsledky nenastali, v tom prípade náš Pán obnoví všetky predchádzajúce stavy, ktoré existovali v čase objednávky, čo sa týka budovy aj osôb.
 • V prípade, že príčinou príznakov a chorôb nie sú škodlivé žiarenia alebo vplyvy, je potrebné prispieť zmenou životného štýlu. Je možné, že našimi činmi, zvyklosťami, myšlienkami a životným štýlom, my sami sme príčinou problémov.
 • Je dôležité nad tým rozmýšľať, nakoľko je to príležitosť  prijať Božiu pomoc, pretože ani si nevieme predstaviť, žiť v takom prostredí, kde nie je zdraviu škodlivá, ničivá sila.
 • Neodporúčame unáhlené rozhodnutia, majte trpezlivosť, lebo to pomáha pri každodennom napĺňaní energiou, a regenerácii tela. Neskôr to nikto nebude ľutovať!
 • Zo strany osoby alebo osôb, ktorí žiadali terapiu, je potrebná spätná väzba nasledujúci deň terapie, potom týždenne byť v kontakte!

Požiadavky na osobu

 1. Zadanie presných údajov: celé meno, dátum narodenia(deň,mesiac, rok), bydlisko, číslo vchodu, poschodie, číslo dverí, spolu s údajmi tých rodinných príslušníkov, ktorý tiež žiadajú terapiu a bývajú na tej istej adrese.
 2. Určenie termínu.
 3. Potvrdenie žiadania terapie.
 4. Počas terapie zdržiavať sa doma.
 5. Počas terapie v byte nikto iný nemôže byť, iba osoba/y, ktorá/é tam bývajú. Ani príbuzný (vnuk, priateľ), nemôže sa zdržiavať ani v jednej miestnosti bytu. Samozrejme rodinných príslušníkov, ktorí si neželajú terapiu nie je potrebné poslať preč, koniec koncov je to aj ich domov, ale odporúča sa, aby ostali ticho.
 1. Po vykonaní terapie – má spať doma nasledujúcich 30 dní.
 2. V prípade porušenia (zasahovania) dobročinné účinky môžu byť zrušené.
 3. Veci, napr. bio-vlna alebo posteľné prádlo, magnetická plachta, ktoré boli nakúpené po vykonaní terapie, môžu narušiť rovnováhu vnútornej energie.

Zisťovanie stavu osoby-parametre osoby

 1. Stav čakry.
 2. Stav a veľkosť aury.
 3. Veľkosť ochranného obalu.
 4. Odlišnosť základných vlastností od priemeru (indigo, kryštál, dúha, hviezda).
 5. Je vyvolený?
 6. Je oslovený?    –    ak áno – počet nebeských pomocníkov!
 7. Existencia škodlivého vplyvu (zakliatie, kliatba, väzby, duša nečistá, duch nečistý, – alebo iná).
 8. Existencia iných škodlivých vplyvov (čert, satan, démon, cudzie civilizácie, negatívne zlé sily, – alebo iná).
 9. Existencia karmického následku u osoby. 

Náš Pán vykoná nasledovnú terapiu na osobe, ktorá o to požiada

 1. Čistenie čakry.
 2. Doplnenie aury.
 3. V prípade vplyvov ďalšia terapia, odoberanie, odstránenie.
 4. Ochrana voči škodlivým žiareniam a vplyvom, prispôsobená osobe – táto ochrana pomáha regenerovať organizmus na 1,5 mesiaca , kým náš organizmus sa zotaví zo zranení v dôsledku škodlivých žiarení.
 5. Zmiernenie prípadných karmických následkov – príležitosť pridaním osobného podielu – modlitby ktoré určil náš Pán.
 6. Poskytnutie povrchu žiarujúcú liečivu silu, prispôsobenou osobe pri jeho posteli.
 7. Poskytnutie pozitívneho povrchu pri miestach na ležanie a sedenie, vyžarujúci životnú energiu, ktoré zabezpečia regenerovanie a relaxovanie tela.

Ďalšie možnosti, ktoré náš Pán vykoná v prípade priloženia vlastného podielu

 1. Vytvorenie ochrany osoby proti škodlivými žiareniami a vplyvmi.

Vytvorenie ochrany osôb, keď sa zdržiavajú mimo bytu, človek ochorie ťažšie, ak je chorý ľahšie sa vylieči + ochrana aury + ochrana voči energetickými upírmi.       Na dobu dvoch rokov.

 1. Terapia podporujúca duševného a duchovného očistenia, terapia trvá rok.
 2. Štyridsať dňové doplnenie energie a udržanie hladiny tejto energie ľuďom, ktorí sú súčasťou terapie, životná energia pre každý orgán.
 3. Pár alebo jednotlivec, usporiadanie a posilnenie vzťahov, harmonizácia-optimalizácia k daným okolnostiam.
 4. Vytvorenie aktívnej vzdušnej izolácie vonkajších stien bytu na jeden rok.
 5. Harmonizácie obchodu, zvyšovanie návštevnosti.

“To sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď osoba sa prizná k terapii, teda až po vykonaní terapie”.

Čo navrhujeme počas terapie?

Nie je našou úlohou, aby sme vysvetlili fungovanie vecí, existenciu Boha, čo ľudská myseľ nedokáže pochopiť, pričom vytvorenie otvoreného a nestranného postoja je úlohou každého.

Uvoľniť sa

Počas terapie sa zdržiavajme doma. Nájdime si miesto na sedenie, pohodlne si sadnime podľa možnosti rovno, bez opieranie hlavy, a uvoľníme si celé telo. Po uvoľnení celého teľa uvoľníme aj myseľ. Skúsme odložiť myšlienky z celého dňa a nemyslime ani na úlohy ktoré nás čakajú.

Prianie – Otázka

Ak máme problém alebo nezodpovedanú otázku, tak to sformulujme. Otázka je jednoznačne na niekoho. Každý má osloviť Boha svojim obvyklým spôsobom. Veriaci pred položením otázky môžu sa pomodliť. Kto si neverí v Boha ale ani nezaprie jeho existenciu, môže to skúsiť podobne, ako veriaci:

„Bože môj, prosím pomôž my, aby som zistili príčinu mojej choroby a našiel riešenie, Bože môj, prosím zobuď vo mne vieru a výdrž, aby som urobil všetko potrebné pre svoje zdravie. Ďakujem.“

Sebapozorovanie

Po sformulovaní našich prianí a otázok, jednoducho iba uvoľnene seďme, podľa možností so zatvorenými očami.

Sledujeme všetko, čo sa v našej mysli objaví, majme ju otvorenú na prijatie odpovedí. Tieto môžu prichádzať vo forme pocitov a tušení, väčšinou sú veľmi jednoduché a vzťahujú sa na práve daný moment, nie na minulosť alebo na budúcnosť. Ak odpoveď neprichádza okamžite, môžeme dostať ako nápad, alebo cez človeka do 48 hodín. Verme tomu a konajme podľa toho.

Bez ohľadu na to, či cítime alebo necítime niečo , aj tak sa všetko vyvinie dobre, veríme v tom, alebo nie. Terapiu v každom prípade dostaneme. Nie je to raz poskytnutá terapia, ale je na to 30 dní, aby sme vnímali prítomnosť dobročinných vplyvov.

Po vykonaní liečenia už za pár dni je cítiť účinky, príznaky sa zmiernia, človek sa cíti lepšie.  

Nasledujúci krok k nadviazaniu spojenia

 1. Vytvoriť sebe otvorený postoj.
 2. Nadviazanie spojenia.
 3. Odoslanie údajov: celá adresa (číslo domu, poschodie, vchod, číslo bytu), celé meno, dátum narodenia (deň,mesiac,rok).

Ak terapiu si želajú aj iní, ktorí bývajú na tej istej adrese, v tom prípade zadať aj ich údaje. Nemusíte mať obavy pri poskytovaní týchto údajov, tie nikomu za žiadnych okolností neposkytnem, patria iba Bohu.

 1. Odsúhlasenie termínu, všetci, ktorí si požiadali o terapiu, musia sa zdržiavať doma.
 2. Telefonické potvrdenie, každá osoba musí telefonicky potvrdiť svoju požiadavku terapie (som XY, aj ja si prosím terapiu).
 3. Telefonické potvrdenie o tom, že v dohodnutý deň terapia sa môže začať.
 4. Spätná väzba nasledujúci deň po terapii, a potom týždenne telefonický kontakt.
 5. Pozorovanie 30 dňovej skúšobnej doby.
 6. Rozhodovanie: počas 30 dní je možnosť rozhodnúť sa o prijímaní, alebo sa vrátiť k pôvodnému stavu.
 7. Bez spätnej väzby na 31. deň bude všetko vrátené do pôvodného stavu!
 8. Platenie. Ak je požiadavka na terapiu z jednej adresy v tú istú dobu, cena je jednotná. Takto podporujeme rodiny s viacerými deťmi a rodiny, v ktorých žije spolu viac generácií.

Platiť treba vlastne iba za moju“ na zemi vykonanú pomocnú prácu“ lebo aj mňa to niečo stojí, aby to fungovalo (náklady na telefón, web-stránku, poštovné, vlastný voľný čas, atd.

Myslím, že vykonaná práca bez odplaty alebo zaplatená, takisto má svoje miesto a svoj význam v živote. Život nie je o peniazoch, ale to neznamená, že peniaze sú proti životu. Ak sú použité vhodne, pomôžu k životu a vytvárajú hodnoty!

Ďalšie Podmienky potrebné k liečeniu

Ne ideme na miesto, všetky práce, okrem „sprostredkovanie na Zemi“, ktoré sú v záujme výsledku vykoná náš Pán a jeho pomocníci. Nie len preto, že ľudská prítomnosť je zbytočná ale preto, že to je želanie nášho Pána. Má to vážny dôvod. Tí, ktorí nie sú schopní si uvedomiť, že všetky práce vykoná náš Pán, všetko čo vidia pripíšu osobe, ktorého majú pred sebou. Preto nie sú osobné stretnutia. Nestretneme sa ani po terapii. Je to z dôvodu, aby každý chcel spoznať Boha, aby chcel „hovoriť“ s Bohom – aby obdivoval “Božie dielo”- a predovšetkým Bohu sa poďakoval! Takto motivujeme každého, aby sami si hľadali a našli Boha, bez sprostredkovateľov. Vyžaduje to veľa úsilia, ale takto kedykoľvek, kdekoľvek môžeme dostať odpoveď na akúkoľvek otázku, a ešte oveľa viac.

Čo je príčinou príznakov – choroby? Má to telesný, duševný alebo karmický, alebo od nás nezávislý  dôvod? To sa dá určiť po vykonaní terapie. Keď dôvodom choroby je škodlivé žiarenie alebo škodlivý vplyv, po vykonaní terapie to zanikne. Ak zlepšenie je iba čiastočné,   jednotlivec potrebuje ďalšiu pomoc ohľadne vlastnej sily. Podobne, ako pri telesných, tak aj pri duševných problémoch zisťujeme, že čo tam ostane napriek vonkajšej pomoci, to je časť, ktorú zvládneme my sami. Toto nazývame ako vlastná sila. Bez tejto sily nebude žiadny pokrok. Je potrebné podporiť posilnenie vlastnej sily, a keď sme takto posilnený, všimneme si problém a nájdeme aj riešenie.  Neznalý človek si myslí, že nič nemusí robiť a nevidí, že problém si vytvoril on sám, a preto aj zrušiť vie iba on sám. Kto sa ľutuje, obviňuje, zmieri sa alebo čaká na pomoc, aby niekto iný riešil jeho problémy, ten sa približuje smrti. Kto má taký postoj – na všetko je riešenie, nájdem si to a vyriešim problém, ten si zvolí život a kráča po ceste zdravia.

Terapia, nech sa vyvíja akokoľvek, stále posúva dopredu na ceste uzdravenia, má výborný vplyv na organizmus, a tak pomáha k regenerovanie každý deň. V procese vyliečenia dáva takú podporu navyše, akú veľa ľudí ani nepochopí, teda ani nevie uskutočniť. Kto žije v prostredí, kde na jeho organizmus nemajú vplyv škodlivé žiarenia, a jeho nabíjanie podporujú miesta s pozitívnou energiou, má výhodu v oblasti zachovania zdravia.

Tento mimoriadny dar, je tak zrejmý ako aj záhadný. Kto pokojným rozumom a čistým srdcom pozoruje, skôr či neskôr zistí. Keď to a proces liečby pochopíme, čo pre nás znamená v otázke znovuzískania a zachovania nášho zdravia.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre terapiu chcem dodať, že ja nikoho nenahováram na to, aby po terapii prestal užívať lieky, „práve naopak”! Odporúčam pravidelne užívať všetky lieky predpísané lekárom (okrem užívania liekov psychiatrických), kým na lekársky predpis bude potrebné čoraz menej liekov, resp. kým po úplnom vyzdravení so súhlasom lekára môžete s užívaním liekov úplne prestať.

Božská sila/Staroveká sila  – je to prostriedok na zachovanie zdravia a schopnosti liečenia, zdroj mimoriadneho daru.