Morfogenetické pole

Morfogenetické pole

„Čo to je vlastne a ako funguje?”
Je to energetické pole, prostredníctvom ktorého človek a každá živá bytosť komunikujú navzájom, ale nie fyzicky, je informačným médiom, ktoré je súčtom ľudských myšlienok a emócií. Morfogenetické pole podobná ako gravitácia alebo elektromagnetické pole, nie je viditeľné voľným okom, ale jeho účinok je vnímateľný. Ovplyvňuje fungovanie hmoty a určuje jej existenciu a funkciu. Tvorcom tohto priestoru je náš Stvoriteľ, ktorý stvoril vesmír a usmerňuje, ovláda to všetko. Mnoho ľudí si myslí a verí, že vesmír je nekonečný a trvá naveky, ale to je veľký omyl.

Morfogenetické pole je spoločným poľom – sieťou – vedomia, kde sa naše myšlienky a naše emócie stretávajú. Je akýmsi spoločným počítačom, zariadením ľudí a živých bytostí na zber údajov. Nie je náhoda, že túto sieť vedomia využívajú určité skupiny ľudí aj záujmové skupiny. Človek je umelo podvedený – ovplyvnený – mnohým dokonca vplývajú na ich zmýšľanie. Sú schopní všetkého, len aby dosiahli svoj cieľ, napríklad využívajú médiá na šírenie a dávkovanie svojich informácií, napr. ovplyvňujú ľudí prostredníctvom televíznych relácií, reklám, spravodajstiev, novín atď. Ich cieľom sú peniaze a túžba po moci – to je ich motiváciou – a urobia čokoľvek, „nepoznajú“ Boha ani ľudí.
V našom svete je v morfogenetickom poli nekonečné množstvo informačných priestorov, z ktorých žiadny nie je dobrý alebo zlý, živia sa ľudskou energiou. Tieto oblasti navyše spájajú všetkých ľudí, živých bytostí – a tak sa dá vysvetliť aj jav telepatie. Často môžeme byť svedkami napr. že si ľudia naraz spomenú jeden na druhého, naraz si volajú navzájom, osoba zacíti, keď o nej hovoria, nejaké veci sú objavené v tom istom čase, a pod. – zbytočne by som sa opakoval, lebo to všetko nie je náhoda. Musíme si ešte uvedomiť aj to, že každá rodina,
obec, mesto, krajina, národ, kontinent má svoje vlastné informačné pole. Keď človek – jednotlivec – rozmýšľa alebo medituje – „modlí sa“, vzniká vedomie totožnosti – identita a tým sa napojí na jemu primerané pole, z ktorého môže jednak sťahovať určité informácie ale aj nepretržite ho „nabíjať“. Čím viac ľudí sa k určitému poľu pripojí, ten sa tým viac rozrastá a posilňuje; a keď vznikne spoločná vôľa, resp.” spoločná modlitba”, bude to schopné zmeniť aj udalosti sveta.