Liečenie Božou energiou – “Skalárnou energiou”

„Božia liečivá sila mnou sprostredkovaná”

Používaním tejto „skalárnej energie” je možné najrýchlejšie napraviť informačné poruchy – choroby vzniknuté v ľudskom organizme. Vplýva na všetky možné ľudské choroby, aj na také, o ktorých ešte ani nevieme, nevnímáme, lebo sa skrývajú v našom tele.

Môžeme povedať, že pomáha liečiť kdekoľvek – kedykoľvek – akúkoľvek chorobu a vedie k vyzdraveniu. Stabilizuje / napráva frekvenciu “čakier” ľudského organizmu. Treba vedieť, že na ľudskom tele sa nachádza sedem hlavných centier energie (čakry), ktoré sú navzájom spojené a spájajú viaceré časti  – orgány – tela – toto vytvárá “fungujúcí celok”. Počas obnovy sa orgány regenerujú, získavajú späť potrebú frekvenciu energie, napraví sa porucha vo fungovaní buniek a enzýmov.

„Aura” je vlastne energetický obal / pole, citlivá sieť pozostávajúca z viacerých vrstiev, ktorá obklopuje naše telo a úzko súvisí s našim telesným aj duševným zdravím. V rámci toho sa napravia poruchy (narušené časti) spôsobené škodlivými žiareniami (pochádzajúcimi zo zeme aj z kozmu) ktoré vplývajú na naše zdravie. A nakoniec zväčší auru človeka na takú úroveň, ktorá je optimálna pre danú osobu, čím sa vnútorná energia – organizmus posilní, bude odolnejší voči chorobám.

Ktoré sú tie choroby? Nedajú sa všetky vymenovať, ale napr. rakovinové bunky, leukémia, tumory, artritída, ochorenia nervového systému, srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, degeneratívne choroby, depresia, Sclerosis multiplex, Parkinsonova a Alzheimerova choroba a ďalšie, teda všetky ochorenia. Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre terapiu chcem dodať, že ja nikoho nenahováram na to, aby po terapii prestal užívať lieky, „práve naopak”! Odporúčam pravidelne užívať všetky lieky predpísané lekárom (okrem užívanie liekov psychiatrických), kým na lekársky predpis bude potrebné čoraz menej liekov, resp. kým po úplnom vyzdravení so súhlasom lekára môžete s užívaním liekov úplne prestať.

To isté ale platí pre všetky mnou opísané procesy uzdravovania – vrátane kvapiek Štruktúra aj Elixír života.

K regenerácii, k procesu uzdravovania je potrebný minimálne týždeň, ale blahodarné účinky sa budú prejavovať čoraz viac, jedinec (osoba) sa bude cítiť čoraz lepšie, bude každým dňom zdravší.

Terapiu je potrebné opakovať iba každých 5 rokov, kým je organizmus vystavený vplyvom a škodlivých žiarení, lebo sa znižuje frekvencia energie organizmu a narúša sa jeho aura! Čitatelia môjho príspevku sa ešte viackrát môžu stretnúť s pojmom škodlivých žiarení. Práve tie spôsobujú 60 -80 % chorôb – v zostávajúcej časti sú za svoje choroby zodpovední práve sami ľudia. Každý sa môže sám rozhodnúť, či využije liečivú energiu sprostredkovanú Pánom – je to jedna z možností obnovenia nášho zdravia – ale ak rozpoznáme túto možnosť, nastúpime na cestu vyliečenia. Všetci majú možnosť výberu, a to je tak v poriadku!

Viem aj to, že nie je ľahké rozhodnúť sa, či podstúpiť terapiu, lebo doteraz možno ani nepočuli o existencii týchto možností a schopností. Ale keď sa odhodlá, čiže súhlasí s terapiou, nesklame sa, naopak presvedčí sa o pravde a – dovolím si tvrdiť – bude vďačný nášmu Pánovi za vyzdravenie – ktoré dostane mojím pričinením.

“Podmienkou terapie je požiadať”, a dohoda o termíne stretnutia!

Ďalšie možnosti a informácie o liečbe.

Z dobrotivosti Pána existuje aj ďalšia – takisto účinná možnosťktorá umožňuje liečenie skalárnou energiou! Aj pre tých, ktorí nemajú možnosť osobného stretnutia, bývajú ďaleko, napr. žijú v zahraničí – jestvuje metóda, ktorou sa im dostane terapia. Stačí poslať fotografiu – na zadnú stranu uviesť celé meno, dátum narodenia (deň, mesiac, rok), a zavolať, aby sme sa dohodli na presnom termíne.

Aké sú naše ďalšie rady ohľadom terapie – s pomocou a podporným vedením Pána Boha – ešte pred začatím liečenia na diaľku? Nájdite si vo svojom byte miesto na sedenie a posaďte sa pohodlne – podľa možnosti rovno, so zatvorenými očami, bez opretia hlavy a uvoľnite si celé telo. Potom, počas terapie pocítite v niektorých častiach tela príjemné teplo, ale možno mať aj miernú nevolnosť, nemajte obavy – nemusíte sa báť, po ukončení liečby pocit zanikne! U každého je iný – iní – každý človek ho vnímá inak, prejav liečivnej energie od Pána, ktoré napomáha telesnú a duševnú očistu – regeneráciu. Trvanie liečby je 50 minút!

Odporúčanie: Odporúča sa pred liečbou konzumovať len ľahké jedlá, a po liečbe aspoň 6 – hodín intenzívneho odpočinku!

Možno, pri čítaní toho všetkého budete pochybovať o pravdivosti opísaného procesu, ale aj liečenie na diaľku je práve také účinné, vplýva na organizmus jednotlivca, ako pri osobnom stretnutí. A v skutočnosti energia posielaná Pánom na prosbu  žiadajúceho človeka prostredníctvom mojej osoby nemá presne stanovené hranice – liečivú energiu môže dostať ktokoľvek a kdekoľvek. Je dostupná každému. Môžete ju využívať aj súčasne s prebiehajúcou lekárskou terapiou, lebo to je metóda znovuzískania nášho zdravia, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky.

Účinky terapie pocítite už v priebehu niekoľkých dní po terapii – vo forme ustupujúcích príznakov a zlepšenia celkovej telesnej aj duševnej pohody.

Dôležitá pripomienka: Pred liečbou, počas liečby a po liečbe nemôžete konzumovať alkoholické nápoje, lebo môže ovplyvniť – účinnosť a účinok liečby!

Doplnenie:

Rád by som ďalej spomenul, čo je skutočne a čo môže Skalárna energia robiť! Takže Skalárna energia je harmóniou – Tela – Mysle – Ducha – vitálna energia, to znamená, môžeme povedať, že ide o liečivú energiu z Pôvodu. Ktorá sa dokáže sama opraviť a regenerovať, prenášať informácie, vyživovať bunky a znova vyvažovať hladinu/úroveň energie. Uzdravuje živé organizmy, dodáva im životnú energiu – naplňuje ich. Všetko, čo existuje vo vesmíre, vzniká prostredníctvom energie, za ktorou je vedomá myseľ, podľa našej viery je to jediný Boh, ktorý to všetko usmerňuje – vedie všetko – živé aj neživé.