Štruktúra – kvapky / Elixír života – kvapky

S týmito vzorkami sa dá znova naprogramovať a tým harmonizovať ľudská štruktúra a všetky živé organizmy.

Tieto informácie sa integrujú/začlenia do ľudského organizmu účinkom studenej fúzie (pri telesnej teploťe) a do živej štruktúry voľne odovzdajú dokonalú informáciu. Ale má vplyv aj na rastliny, aj na zvieratá, čiže na všetky živé organizmy, otázkou je len to, že čo by sme chceli realizovať – žiadať – prosiť!

Živú hmotu môžeme najjednoduchšie odlíšiť od neživej podľa toho, že živá hmota obsahuje vodu, kým neživá nie. Voda je mimoriadne dobré pamäťové médium, ľahko sa do nej ukladajú čisté informácie. Ľudský organizmus môžeme chápať aj ako štruktúru tekutého kryštála, ktorú okrem mysle riadi aj ľudská duša. Pri narodení ešte disponujeme tou čistou informáciou, ktorú potom počas života nevieme veľmi ovplyvňovať, informácie sa poškodia, čo poznačí aj fungovanie nášho organizmu. Príčiny sú rôzne, napr : geo -biologické (zemské) žiarenie, kozmické žiarenie, resp. zlé informácie živené temnou stranou (zlom).

Musí me si uvedomiť, že v našom svete existuje svetlá (dobrá) strana a temná (zlá) strana, ale keď v sebe objavíme, že na ktorej strane stojíme a vyberieme si tú správnu – svetlú (dobrú) stranu, budeme schopní zmeniť zlo a nastúpiť na cestu zdravia. Keď pri prebúdzaní zamestnávajú našu myseľ negatívne myšlienky a zistíme, že sa stávajú súčasťou nášho myslenia, mali by sme to čím skôr zmeniť, lebo je to sila ktorá formuje skutočnosť! Môžeme to ovplyvniť tým, že negatívne myšlienky nahradíme pozitívnymi napr: nenávisť – vďačnosť, hnev – láskavosť, strach – odvaha, nervozita – pokoj, panika – duchaprítomnosť. Všetky negatívne pocity majú aj pozitívny protiklad, spojením dvoch vĺn negatívny pocit zanikne. Musíme sa však zamyslieť aj nad tým, či problémy nespôsobujú naše skutky alebo spôsob života! Pravdou je aj to, že je ťažké identifikovať vplyv temnej strany na náš každodenný život, ale keď si nájdeme pokoj duše a tela, nemalo by to byť problémom. Odporúča sa denno-denne vedome sa snažiť o viac lásky, pozornosti, vďačnosti!

Trošku sme odbočili od pôsobenia Štruktúrnych / Elixír života kvapiek, ale sme to museli spomenúť.

Štruktúra – kvapky

Keď ich chceme užívať, pred kúrou z dôvodu choroby alebo inej príčiny – musíme poznať aj danú presnú, lekárom stanovenú diagnózuAvšak kvapky môžeme alebo máme užívať nielen v prípade choroby, pomáhajú aj v mnohých iných prípadoch, napr: na detoxikáciu, na očistu organizmu od ťažkých kovov, na posilnenie organizmu atd.

To sú skalárne informačné vzorky    nie sú liekom    nie sú liečivé prípravky! 

Sú to kvapky uchovávajúce dokonalé, čisté informácie pochádzajúce z Pôvodu – ktoré sú schopné znovu naprogramovať narušené, chybné prvky (buniek) ako aj sformulovanú prosbu. S týmito kvapkami môžeme znovu uviesť do rovnováhy rôzne informačné poruchy a napraviť vzniknuté „rozladenia“ nášho organizmu. Čisté informácie vplývajú na nás pozitívne a liečia naše choroby aj vtedy, keď si ich podstatu ani neuvedomujeme. Človek, ktorý túži po napravení svojho zdravia, vyskúša a tým spoznáva pravdu. Zmenu do nášho života môžu priniesť len tie nové poznatky, ktoré „nepreskakujeme“, ale hlbšie preskúmame a rozpoznáme v nich možnosti. Môžete ju využívať aj súčasne s prebiehajúcou lekárskou terapiou, lebo to je metóda znovuzískania nášho zdravia, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky.

Čas začlenenia do ľudského ťela – organizmu (do buniek) trvá asi tri týždne!

Liečba ľudského organizmu s Štruktúrnými kvapkami – programovanie (liečbu) je potrebné opakovať raz ročne – dokým ľudské ťelo je vystavené škodlivému žiareniu a vplyvov, pretože sa orgány vyčerpajú a dôsledku toho úroveň bioenergie organizmu sa zňíží, a narúšá sa aura. Existuje však spôsob, ako neutralizovať škodlivé žiarenie, stačí požiadať viem vám pomôcť!  

Dôležitá pripomienka: Pred liečbou, počas liečby a po liečbe nemôžeťe konzumovať alkoholické nápoje, lebo môže ovplyvniť – účinnosť a účinok liečby!

Dávkovanie:

  • 78 kvapiek na 1 l vody (alebo 1 polievková lyžica)
  • 195 kvapiek na 2,5 l vody (alebo 2,5 polievk. lyž.)

Doba užívania:

  • 7 dní nepretržite, denne 2,5 l „tichej” (neperlivej) vody(e) vypiť!                   

Elixír života – kvapky

Náš Stvoriteľ znovu obdaril ľudstvo zvlástným, Skalárnym informačným vzorom.  Je to vzor – tiež obsahuje čisté informácie pochádzajúce z Pôvodu – čo sa uskutoční skrz mňa!  Ak niekto si rád číta a študuje staré historické príbehy, iste sa stretol s poviedkami o Križiakoch, ktorí pôsobili v desiatom storočí, oni ako prví mali možnosť použiť kvapky Elixíru života. Popis zloženia tohto Elixíru už viacerí hľadali – márne, lebo  môže vzniknúť a môže sa uskutočniť iba prostredníctvom nášho Stvoriteľa. Hlavnou zložkou Elixíru života je organický Germánium informačný vzor a obsahuje ďalších 245 informačných prvkov. Nájdu sa aj taký, ktorý budú mať pochybnosti o pravdivosti, lebo zemská veda nepozná toľko prvkov – ale existujú –  časom ich objavia, ktorý sú na to určení.

Pod plyvom kvapky ľudská aura sa zväčší 87 násobne – a tým jeho organizmus (telo) dostane  ochranu, aj voči  žiareniam! – napr: radioaktívne, elektrosmog, atď. – čiže voči každému žiareniu, ktoré vytvorí človek.

Tieto kvapky majú schopnosť znovu uviest do rovnováchy rôzné informačné poruchy, napraviť, vyliečiť, chybné – poškodené, rozladené prvky, vylepšia okysličenie buniek, ovplyvní fungovanie enzýmov, majú antibakteriálne vlastnosti, a môžeme vymenovať ešte ďalšie vlastnosti – ale nie v poslednej rade majú významnú rolu aj v prevencii pred chorobami. Môžeme povedať, že kvapky liečia všetky choroby! Môže to byť – depresia, artritis, degeneratívna choroba, poruchy videnia, vysoký krvný tlak, tumory, rakovinové bunky, imunitný systém, otrava ťažkými kovmi, detoxikácia, leukémia, Skleróza multiplex, Parkinson,  Alzheimer, choroby srdca – ciev, choroby nervového systému, choroby dýchacích ciest, kĺbov, vnútorných orgánov – zabraňuje starnutiu a má omladzovacie schopnosti, atď. Má vplyv aj na tie choroby o ktorých dotyčný ani nevie, nevnímá, má to skryté vo svojom tele. Počas terapie návšteva iného lekára sa neodporúča, výnimkou kontroly, ktoré určil Váš lekár!- lebo môže ovplyvniť účinnosť liečby.

Začlenenie/integrovanie sa do ľudského organizmu (do buniek) trvá asi dva týždne!

Užívanie kvapiek Elixíru života je možné, až po užívaní kvapiek Štruktúry, časový odstup medzi dvoma druhmi kvapiek je všeobecnosťi 12 mesiacov – avšak prípaďe potreby závažnosťi ochorenia môže byť aplikovaná okamžiťe (ihneď) – nie je potrebné dodržiavať poradie. Ten, kto ešte nevníma chorobu tela – čiže je zdravý, môže vynechať užívanie kvapky Štruktúry, môže začať  liečbu – pitný režim- kvapkami Elixíru života.

Liečba ľudského organizmu s Elixír života kvapkami – programovanie (liečbu) je potrebné opakovať raz ročne – dokým ľudské teľo (organizmus) je vystavené škodlivému žiareniu (geo-biologickým-kozmickým) a vplyvov, pretože sa orgány vyčerpajú a dôsledku toho úroveň bioenergie, a hladina rezonancie organizmu sa zníží a narúšá sa aura. Ak je náš dom alebo byt je chránený voči vplyvom škodlivých žiarení na ľudský organizmus, v tom prípade je potrebné terapiu kvapkami Elixíru opakovať iba každých 5 rokov.

Existuje však spôsob, ako neutralizovať škodlivé žiarenie, stačí požiadať viem vám pomôcť!

Dôležitá pripomienka: Pred liečbou, počas liečby a po liečbe nemôžeťe konzumovať alkoholické nápoje, lebo môže ovplyvniť – účinnosť a účinok liečby!

Dávkovanie:

  • 40 kvapiek na 1 l vody ( alebo 1 čajová lyžička)
  • 100 kvapiek na 2,5 l vody ( alebo 2,5 čajová lyžička)

Doba užívania:

  • 7 dní nepretržite, denne 2,5 l tichej (neperlivej) vody(e) vypiť!

Štruktúra kvapky pre rastliny 

Pozitívne aj negatívne informácie vnímajú aj rastliny v našom každodennom živote.  Ale tieto kvapky sú schopné vytvoriť resp. napraviť dokonalú, čistú biologickú rovnováhu (energiu).
Ochrana proti parazity, škodcom a plesňovým ochoreniam! – posilní sa ich aura, tým sa zvýši úroda, nebude potrebné chemické postrekovanie. 
Postrek štruktúra kvapkami rastlín je potrebné opakovať raz ročne vrátane – zelenina, izbové kvety, ovocné stromy, okrasné rastliny, zeleň atd.

Dávkovanie:  40 kvapiek na 1 l vody – ½ dcl na 10 l vody.

Štruktúra kvapky pre zvieratá

Užívanie štruktúrných (informačných) kvapkách sa odporúča takmer pre všetky druhov zvierat npr: (domácím zvieratám, včelám atď).) výnimkou mačkovitých zvierat. V porovnaní s inými zvieratami ktorých (pozitávna) energia žíví, opakom sú mačkovité zvieratá ktorých (negatívna) energia živí. Preto hladá vyžarovanie (negatívnej) energie, tam sa cíti najlepšie, pre jeho oranizmus je nevyhnutná (negatívna) vyžarovacia energia, pretože tam si plní svoju auru    
Existuje však aj pre mačkovité druhy informačná vzorka, ktorá je určená iba na ich vlastné užívanie, ktorú vieme dosiahnúť so špeciálným programovaným.

Dávkovanie: 78 kvapiek na 1 liter čistej vody (alebo 1 polievková lyžica)- pripraveného informačnej vody 1/2 dcl má vypiť, nie viac, odporúča sa opakovať raz ročne.

Doplnenie:  „Čo sme už mohli vidieť a počuť v správach o kruhoch v obilí, je to multidimenzionálny odtlačok – ale prečo len na obilných poliach! – lebo genetickou modifikáciou obsahuje 70 x viac gluténu ako pred štyridsiatimi rokmi. Je to správa / zvesť od Stvoriteľa, že ľudstvo ničí samé seba.“