Odporúčaná technika dýchania

Nami odporúčaná technika dýchania najviac sa podobá joga dýchaniu, ktoré veľa ľudí pozná, ale nie je presne také, čiže nie je potrebné vedieť ovládať žiadne joga-pozície. Vďaka tejto dýchacej technike pľúca sa rozšíria, tým sa zväčší ich plocha. Účinkom toho sa do každého orgánu v našom tele sa dostane krv s vyšším obsahom kyslíka. Má to samozrejme blahodarný účinok na fungovanie každého orgánu, lebo kyslík je sám život! Okrem toho vplyvom techniky dýchania intenzívne sa hýbu orgány tráviaceho systému. Vďaka intenzívneho pohybu a krvi bohatej na kyslík, bezchybne bude fungovať tráviaci systém a k nemu patriace orgány. Nezabudnime, že aj  mozog rovnako potrebuje okysličený krv, ako aj iné naše orgány! Kvôli tomu, že mozog na okysličenú krv reaguje aktívnou a sviežou mysľou, aplikovaním tejto techniky dýchania dlhodobo udržíme našu myseľ sviežu.

V čom spočíva toto špeciálne dýchanie a ako realizovať?

Predovšetkým sledujme naše dýchanie bez toho, aby sme čokoľvek zmenili (ani rýchlejšie, ani hlbšie dýchanie)!  Najskôr si asi všimneme, že každým nadýchnutím  dostaneme  do našich pľúc oveľa menej vzduchu, ako je ich kapacita. Inými slovami dýchame povrchovo, čiže vôbec nevyužívame skutočnú kapacitu pľúc! O tom sa tak presvedčíme najjednoduchšie, že keď sa nadýchneme tak ako obvykle, snažme sa dostať do pľúc (hlbším nadýchnutím) ďalšie množstvo vzduchu! S prekvapením zistíme, že sme boli schopný dostať do pľúc oveľa väčšie množstvo vzduchu, ako pri prvom nadýchnutí. Ak by sme boli schopný odmerať rozdiel zistili by sme, že využívame asi 1/10 skutočnej kapacity našich pľúc, obvyklou technikou dýchania! Ak je to pravda – a pravda to je -, dôsledkom nášho plytkého dýchania je desať krát nižšia (ako by to mohlo byť) koncentrácia kyslíka v krvi.

Ak pátrame ďalej a máme možnosť sledovať techniku dýchania u iných zistíme, že ženy pri dýchaní využívajú 1/3 hornej časti svojich pľúc, a ani to neplania vzduchom úplne, iné časti pľúc nevyužívajú vôbec. V prípade mužov môžeme pozorovať, že oni uprednostňujú 1/3 spodnej časti svojich pľúc, dýchajú do brucha.

Ako vidíme, pľúc nie sú vhodne využité ani v jednom prípade, preto aj koncentrácia kyslíka v krvi môže byť veľmi nízka. Za takých okolností ani jeden náš orgán nemôže riadne fungovať, lebo z hľadiska kyslíka nútime ich iba vegetovať!

Čo môže byť riešením? Ozajstné riešenie neexistuje, lebo dýchanie je automatické, čiže aj  keď nesledujeme, aj tak funguje . Keby to tak nebolo, zadusili by sme v spánku. Tento reflex je tak silno zarytý, že nie je možné napr. spáchať samovraždu zadržaním dychu, lebo sa včas zapne program sebazáchovy organizmu, a nadýchneme sa aj napriek našej vôle . Techniku plytkého dýchania, ktorá jestvuje už dlhý čas, môžeme zmeniť iba v malom rozsahu. Opravme to!

Ako prvé si musíme prijať, že hore uvedené techniky (ženská a mužská) nie sú správne, čiže jednotlivo sú málo. Čo je vtedy, keď ich spojíme? Už je to lepšie, ale ozajstným riešením bude to, keď budeme schopný využiť celú plochu pľúc. Videli sme využitie horenej a dolnej časti, ale stredná časť (oblasť bránice) je neznáma oblasť aj pre mužov, aj pre ženy. Okrem toho je neznáme pre ženy využívanie dolnej časti pľúc a pre mužov využívanie hornej časti pľúc. Máme sa čo učiť!           Cvičme!

Cvičenie je vhodné začať s jednou z oblastí, ktorá je pre nás neznáma. Napr. ženy nech sa zoznámia s doteraz pre nich neznámym dýchaním do brucha tak, že využívajú iba dolnú časť svojich pľúc, a muži nech sa snažia naplniť vzduchom iba hornú časť pľúc! Umiestnime sa pohodlne na takom mieste, kde môžeme mať opretý chrbát! Chodidlá položme na zem, ruky položme na stehná! Urobme pár silných nádychov a výdychov, a po výdychu začnime cvičenie!

Brušné dýchanie ( využívanie dolných častí pľúc)

 1. Počítajme do päť, medzitým pomaly vytlačme „bruško“ tak, cez sa cez nos nadýchneme vzduch do dolnej časti pľúc! Iba tam!
 2. Počítajme do päť a zadržme vzduch v dolnej časti!
 3. Počítajme do päť, otvorme si ústa, vypusťme – vytlačme – vzduch z pľúc! Snažme sa tak načasovať, aby vzduch sa minul až na konci počítania.
 4. Začnime znovu!

Dýchanie do pľúcneho hrotu (využívanie horných častí pľúc)

Stiahnime brucho čo najviac, nechajme tak počas celého cvičenia.

 1. Počítajme do päť a pomaly zdvihnime ramená tak, že medzi tým sa cez nos nadýchneme do hornej časti pľúc! Iba tam, lebo brucho je úplne stiahnuté! Však?!
 2. Počítajme do päť a zadržme dych, vzduch je v hornej časti pľúc! Nezabudnime, brucho musí byť celý čas stiahnuté!
 3. Počítajme do päť, otvorme si ústa, vypusťme – vytlačme – vzduch z pľúc! Snažme sa tak načasovať, aby vzduch sa minul až na konci počítania. Brucho je stiahnuté po celý čas!
 4. Začnime znovu!

Bránicové dýchanie (využívanie stredných častí pľúc)

Stiahnime brucho čo najviac, nechajme tak počas celého cvičenia.

 1. Uvoľnime ramená, počítajme do päť, pritom pomaly rozširujme bránicu a cez nos sa nadýchnime, smerujme vzduch do strednej časti pľúc! Iba tam! Ramená sú uvoľnené a brucho je stiahnuté! Však?!
 2. Počítajme do päť a zadržme dych, vzduch je v strednej časti pľúc! Nezabudnime, ramená majú byť celý čas uvoľnené a brucho stiahnuté!
 3. Počítajme do päť, otvorme si ústa, vypusťme – vytlačme – vzduch z pľúc! Snažme sa tak načasovať, aby vzduch sa minul až na konci počítania. Brucho je stiahnuté po celý čas a ramená sú uvoľnené!
 4. Začnime znovu!

Požadované stiahnutie brucha v prípade posledných dvoch typoch dýchania – ako vedľajšia činnosť- môže priniesť viac výsledkov, ako je napr. trénovanie – posilnenie – brušného svalstva bez namáhavého cvičenia, okrem toho je to významná pomoc pri odstraňovaní tukových vankúšikov v oblasti brucha. Je vymyslených a patentovaných viac typov elektronických a iných pasívnych pomôcok na posilnenie brušného svalstva, ktoré tiež fungujú podľa tejto jednoduchej činnosti. Napr. je veľmi účinné cvičenie na odstránenie tukových vankúšikov okolo pása, ak cez deň dlhší čas vedome máme stiahnuté brucho. Ak to dlhšie praktizujeme, spálime viac energie, ako ľahkým behom, a navyše spálenie kalórií takýmto spôsobom je usmernené na konkrétne miesto. Samozrejme toto cvičenie nemôže nahradiť užitočné účinky behania, ktoré majú vplyv na fungovanie srdca a pľúc!

Samozrejme hore uvedené cvičenia nie každému sa podaria hneď na prvý krát. Na začiatku viacerí môžu mať pocit nedostatok vzduchu, prípadne môžu pocítiť aj paniku, ale to je iba kvôli zlým návykom. Nie sme zvyknutí, aby sme regulovali, čiže na určitý čas zadržali dýchanie. Ak sa niekomu zdá päť sekúnd dlho, môže znížiť na štyri alebo na tri. Teraz môžeme zistiť naozaj, aké veľké máme zásoby kyslíka! Prakticky máme dosť vzduchu! Toto cvičenie je vhodné toľkokrát opakovať, kým nie sme si istý, že už ovládame techniku, a sme schopný počas cvičení pomaly počítať do päť. Tí, ktorí kvôli pocitu nedostatku vzduchu museli znížiť dĺžku času, majú cvičiť dovtedy, kým sa bezpečne dostanú k číslu päť.

Spojme ich!

Keď sme sa už oboznámili s troma technikami dýchania, ostáva už iba, aby sme ich spojili v plynulom dýchaní, a aby sme to tak používali! Ako vidíme, už nemusíme počítať do päť, stačí do tri. Ale iba na začiatku! Ako sa budeme vyvíjať, môžeme si dať stále dlhšie úseky.

Umiestnime sa pohodlne na takom mieste, kde môžeme mať opretý chrbát! Chodidlá položme na zem, ruky položme na stehná! Urobme pár silných nádychov a výdychov, a po výdychu začnime naše každodenné cvičenie!

 1. Počítajme do tri, medzitým pomaly vytlačme „bruško“ tak, cez sa cez nos nadýchneme vzduch do dolnej časti pľúc! Iba tam!
 2. Uvoľnime ramená, počítajme do tri, pritom pomaly rozširujme bránicu a cez nos sa nadýchnime, smerujme vzduch do strednej časti pľúc! Iba tam!
 3. Počítajme do tri a pomaly zdvihnime ramená tak, že medzi tým sa cez nos nadýchneme do hornej časti pľúc!
 4. Počítajme do tri, pomaly stiahnime bruško, medzitým vyfúknime vzduch cez otvorené ústa z dolnej časti pľúc! Iba z tadiaľ! Brucho je úplne stiahnuté!
 5. Počítajme do tri, stiahnime bránicu vyfúknime vzduch cez otvorené ústa zo strednej časti pľúc! Iba z tadiaľ! Brucho a bránica sú úplne stiahnuté!
 6. Počítajme do tri, uvoľnime ramená, vyfúknime vzduch cez otvorené ústa z hornej časti pľúc! Brucho a bránica ostávajú úplne stiahnuté!
 7. Začnime znovu!

Samozrejme nazačiatku aj počas tohto cvičenia môžu nastať problémy, ale podľa hore uvedených ich zvládne každý. Toto cvičenie by bolo vhodné spraviť každý deň, najlepšie neskoro večer, tesne pred spaním.

Nezabudnime, ako  na farebnej škále je medzi čiernou a bielou niekoľko miliónov iných farieb, ako medzi najtmavšou tieňom a najjasnejším božským svetlom je niekoľko miliónov odtieňov, tak aj my ľudia sme odlišný, čiže aj z  tzv. PRAVDY je viac druhov! Stále ma odpudzovali ľudia, ktorý nezmeniteľnou istotu hlásali svoju „pravdu“ ako od Boha, ktorá samozrejme nemala nič spoločné s božským odhalením. Čiže hore uvedené berte iba ako jednoduché odporúčanie, a nie ako nasledovaniahodný príklad spôsobu života!