Náš Pán potvrdí svoj sľub

Okamih stvorenia

Pravdepodobne si pamätáte milí čitatelia (Prvé posolstvo) A takto 11-ho januára roku 2003, o 11:00 hodine podľa stredoeurópskeho času, náš Pán pomocou anjelov svojej Nebeskej armády, znovu sa pustil do zhotovenia „Veľkého diela“. Práce dokončili 12-ho januára 2003, a tým „Veľké dielo“ bolo hotové!

Dobročinné účinky sme cítili dá sa povedať okamžite, na jar roku 2003 po niekoľko desaťročiach bolo prekrásne, leto v tom roku nám poskytlo nádej, a zima 2003-2004 nás tak prekvapila – tiež sme to nemali už niekoľko desaťročí – s takým množstvom snehu, že sme ledva zvládli. Pozitívne zmeny sme vnímali nielen my, napr. Internetové noviny 1. Augusta 2003 – sme mohli prečítať nasledujúci správu: „ Podľa amerických vedcov máme prvý presvedčivý dôkaz, že diera na ozónovej vrstve nad Antarktídou sa začala „hojiť“.“ Ďalej jar a leto v roku 2004 ešte dosiahli „ prijateľnú“ úroveň, ale v roku 2005 a v nasledujúcich rokoch leto bolo znovu extrémne. Čo sa stalo?

Podľa našich komunikácií v uvedených rokoch samodeštrukčná  a ničivá činnosť ľudstva dosiahla takú úroveň, že dôsledky týchto činností „Veľké dielo“, ktoré bolo vytvorené prostredníctvom kostolov a modlitebných domov v Maďarsku už nedokázalo udržať v rovnováhe. Teda na rozdiel od očakávaní nie len, že sa neuskutočnilo vedomé sebaovládanie, ale v ešte väčšej miere sa dialo nepremyslené vykrádanie Zeme. Ako to vieme zo skúseností pre rokom 2003, nevyhnutne to vedie k úplnej neprítomnosti ekologickej rovnováhy. Páči sa nám, alebo nie, musíme sa naučiť žiť spolu s prírodou, inak velenie preberie príroda, a tým zanikne životné prostredie a možnosť existencie pre ľudí. Myslime na každodenné prírodné katastrofy! Existuje vôbec niekto, kto si myslí, že sú to náhody? Podľa nášho názoru príroda tak reaguje a bráni sa voči ničivej činnosti ľudí, ktorí ju chcú zmeniť.

Táto ľudská činnosť na Zemi, ktorá okrem svojich sebeckých záujmov neberie ohľad vôbec na nič, je úplne totožná s činnosťou v ľudskom organizme najprv skrývajúcou, a potom odrazu rozširujúcou rakovinovou bunkou, a úspešná a nekompromisná práca týchto buniek iba vtedy môže byť dokončená, ak človeka – ktorý je ich výživnou pôdou- doslovne pohltia.

Tieto násilne sa rozmnožujúce bunky – tak, ako Zem bez zábran vykrádajúci ľudia – si nevnímajú, že „zožrať“ výživnú pôdu znamená aj ich smrť. Uvedený príklad hodnoverne prezentuje dôsledky činnosti dnešného človeka, kde tento bez zábran zničujúci, sebecký človek zosobní rakovinový nádor, ktorý je potrebný liečiť, v danom prípade odstrániť.

Náš Pán potom, ako videl hore uvedené sa rozhodol, že napriek proti nemu usmernenej ľudskej zaslepenosti, skúsi dodržať svoj sľub, ktorý dal 12, januára 2003. Nakoľko sila rezonancie „Veľkého diela“, ktorá je vytvorená prostredníctvom kostolov a modlitebných domov výlučne v Maďarsku, a jej frekvenčná stabilita už nestačí na uspokojenie nárokov už aj tak nadmieru zaťaženej Zeme, náš Pás rozhodol vytvoriť nový rezonátor. Tento rezonátor musí mať taký výkon, aby – napriek škodám v následku bezhraničnej ľudskej hlúposti – bol schopný existujúce životné podmienky pre ľudí a iné bytosti udržať na prijateľnej úrovni. Je jasné, že kvôli stálym a neutíchajúcim prekážkam, by bolo potrebné obrovské množstvo energie.

Nás Pán si myslel, že obrovské množstvo trvalej energie iba tak vie zabezpečiť, ak pri vytváraní „Veľkého diela“ zapojí všetky na to vhodné kostoly a modlitebné domy, celej Zeme.

Dňa 25-ho decembra 2007, o 17:00 hodine stredoeurópskeho času, náš Pás pomocou Nebeskej armády a Zemi pomáhajúcich anjelov, znovu sa pustí do vytvorenia „Veľkého diela“. Ako prvý krok v každom kostole a v modlitebnom dome  vykonajú neutralizáciu na ľudský organizmus škodlivých žiarení, potom vytvoria plochy s pozitívnym žiarením pod miestami na sedenie. Potom preskúmajú všetky tieto kostoly a modlitebné domy a hľadajú, ktoré sú alebo nie sú vhodné na vykonanie podstaty práce. Náš Pán z vhodných budov si vyberie jednu, jej úlohou bude poskytnúť neustály časový signál, potom umiestni a spojazdní synchronizačné hodiny. Za tým tie kostoly a modlitebné domy, ktoré sa javili ako vhodné na úlohu, so súhlasom Nebeskej armády a pomocných anjelov Zeme, zapoja do „Veľkého diela“. Po zapojení všetky tieto kostoly a modlitebné domy budú mať špeciálne liečivé žiarenia. Niektoré poskytnú energiu k liečeniu chorôb pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievnych ochorení, alebo aj k liečeniu ochorení nervovej sústavy. Podľa dopredu určeného harmonogramu práce budú dokončené 15-ho februára 2008, o 17:00 hodine stredoeurópskeho času. Teda presne 52 dní budú potrebovať k tomu, aby ľudský život mohol existovať ešte ďalších tristo rokov.

Následkom tejto obrovskej práce my ľudia budeme mať príležitosť, aby sme odstránili stopy nekontrolovaného ničenia životného prostredia, alebo aby sme aspoň skúsili „zahladiť“ stopy. Znovu sme dostali k tomu potrebné prostriedky, energiu , už je iba na nás, aký bude výsledok!

Hore uvedené úpravy kostolov a modlitebných domov na Zemi samozrejme sa nemôže uskutočniť bez charakteristických ale potrebných vedľajších javov. Zvyšovanie stability základov môžu sprevádzať zemetrasenia rôznych intenzít, a samotné pripojenie a synchronizáciu iné netypické geologické javy. Intenzita týchto javov tam bude najväčšie, kde bude treba vykonať najviac práce, lebo tam boli najväčšie škody. Ale to najmenej v porovnaní tým, čo môžeme dosiahnuť: V dôsledku „Veľkého diela“ rezonancia Zeme sa stabilizuje na 7,8 Hz, na dobu tristo rokov.

Stabilizuje sa, a postupne sa vráti rýchlosť otáčania Zeme na pôvodnú rýchlosť, kvôli tomu sa upraví počasie, znovu sa môžeme tešiť ročným obdobiam. Obnoví sa „konverzácia“ medzi ionosférou a Zemou, a ozónová vrstva bude znovu plnohodnotná.

Zemská aura sa pomaly naplní, a všetky sedem vrstiev vyžaruje zdravie!

Samozrejme sú to možnosti, k uskutočneniu je potrebná aktívna spolupráca človeka. Keď naďalej nič neurobíme pre naše životné prostredie a pre uchovanie dosiahnutých výsledkov, tak nemôžeme ani dúfať, že sa vôbec uskutoční niektoré z hore uvedených možností. Náš Pán tým, že vytvoril „Veľké dielo“, poskytol nám iba príležitosť k náprave, ale skutky musíme vykonať my .