Prehľadná tabuľka žiarení

  1. stupeň – 1-45 na ľudský organizmus škodlivé žiarenia
  2. stupeň – 45-99 
  3. stupeň – 100-300
  4. stupeň – 301- do nekonečna
  5. stupeň – liečivé žiarenia zemského pôvodu
  6. stupeň – pozitívne žiarenia zemského pôvodu
  7. stupeň – pozitívné žiarenia prichádzajúce z iných planét
  8. stupeň – žiarenia pôvodom od iných civilizácií, blahodarnými účinkami na zdravie, ale obsahujú aj škodlivé informácie