Poďakovanie

Chcem sa poďakovať nebohému Ferencovi Uhrinovi, Zsuzse Uhrin Bárdi, Imremu Szőkeovi, v Békéscsaba. Na základe vedenia Pána som mohol použiť ich prácu“ őserő”. Ich ako prvých požehnal náš Pán, dal im schopnosti a nadchnutosť k vykonaniu tejto služby.

Ďakujem nášmu Pánovi, že aj mňa postavil do ich radov.